maandag 15 september 2014

BIBLE PROPHECY IS HAPPENING NOW MARK OF THE BEAST The Technology Is Already Here 666

YouTube: http://youtu.be/BFKKZgTtPXQ

Er is helemaal niet met zekerheid te zeggen dat het merkteken van het beest een chip zal zijn. Misschien is het wel totaal iets anders! Maar ik geloof ook wel dat het iets fysieks zal zijn dat de mensen zullen ontvangen. Toch is de waarschuwende boodschap van deze video op zijn plaats! Want het komt er aan. Bid dat je niet in verzoeking komt!

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

meer over het merkteken van het beest >
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-merkteken-vh-beest.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten