woensdag 24 september 2014

Georgia Guidestones uitgebreid met nieuwe steen "2014"

21 september, 2014

In twee eerdere artikelen heeft René Klever al verteld over dit monument, wat aangeeft hoe de illuminati de nieuwe wereld zien, en die nieuwe wereld bestaat uit 500 miljoen mensen, grofweg een tiende van de huidige wereldbevolking. 5 Jaar geleden was er opeens een hoek uit een steen gebeiteld

En nu schijnt deze ruimte opgevuld te zijn met een steen waarop het jaar 2014 te lezen is:

Wat betekent dit? Komen de voorspellingen op de steen dit jaar uit? 2014? Hieronder nog een filmpje van de fotograaf van de huidige toestand van het monument, met de nieuwe steen erin:
http://www.youtube.com/watch?v=-K_cuMDyHFc

In het eerste artikel dat over de Georgia Guidestones ging konden we het volgende lezen:

De Georgia Guidestones –
een momument van de Illuminati voor de nieuwe tijd?

10 december, 2010
De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS. Soms worden ze een “Amerikaans Stonehenge” genoemd. Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin 10 hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok. Over het onstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom, hetgeen heeft geleid tot verschillende speculaties en samenzweringstheorieën.

De constructie
Het bouwwerk is rond de zes meter hoog, en is gemaakt van zes granieten platen die meer dan 200 ton in totaal wegen. Een granieten plaat staat in het midden, daar omheen staan vier stenen gerangschikt. Een dekplaat rust op de vijf platen, die astronomisch zijn uitgelijnd. Nabij bevindt zich nog een plaat, op een kleine afstand naar het westen t.o.v. het bouwwerk. Deze steen levert enkele verhelderende aantekeningen over de geschiedenis en de functie van de Guidestones. Hierop staat onder meer vermeld dat de constructie werd geplaatst op 22 maart 1980 in opdracht van een of meer onbekende personen onder het pseudoniem ‘R.C. Christian’.

Het ontstaan
Over wie opdracht tot de Georgia Guidestones heeft gegeven en wat de bedoeling is, bestaat veel onduidelijkheid, omdat de enige nog levende man die de opdrachtgever R. C. Christian heeft ontmoet heeft beloofd niets te zeggen. Christian, die niet zijn echte naam gaf, vertegenwoordigde een ‘kleine groep van loyale Amerikanen’. De constructie begon in de zomer van 1979. Christian betaalde het land en de constructie, maar droeg het monument later over aan Elbert County.

Berichten op de Georgia Guidestones
Op elke staande steen staat een bericht op elke zijde in een afzonderlijke taal. Als men ‘tegen de klok’ vanaf het noorden om de constructie wandelt is dit de volgorde waarin men de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Klassiek Chinees en Russisch. De Verenigde Naties zorgden voor verschillende vertalingen.

Wat staat erop?
- Maintain humanity under 500,000,000 In perpetual balance with nature
Houdt het aantal mensen onder 500 miljoen in wederzijdse balans met de natuur

- Guide reproduction wisely – Improving fitness and diversity
Stuur de voortplanting met verstand – Verbeter de gezondheid en de diversiteit

- Unite humanity with a living New language
Verenig de mensheid met een levende Nieuwe taal

- Rule passion – faith – tradition And all things With tempered reason
Bestuur hartstocht – geloof – traditie en alle dingen met gematigde rede

- Protect people and nations With fair laws and just courts
Bescherm de mensen en de landen met eerlijke wetten en rechtvaardige gerechtshoven

- Let all nations rule internally Resolving external disputes In a world court
Laat alle landen zichzelf besturen en los alle externe disputen op in een wereld gerechtshof

- Avoid petty laws and useless officials
Vermijd onzinnige wetten en nutteloze ambtenaren

- Balance personal rights with Social duties.
Balanceer persoonlijke rechten met Sociale plichten

- Prize truth – beauty – love –
Seeking harmony with the Infinite
Prijs waarheid – schoonheid – liefde – Het zoeken naar harmonie met het Oneindige

Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature
Wees geen kanker op de aarde – Laat ruimte voor de natuur – Laat ruimte voor de natuur

Een korter bericht, in Egyptische hiërogliefen, Babylonisch, klassiek grieks en Sanskriet zegt: ‘Let these be guidestones to an age of reason’ (Laat dit de gidsstenen zijn naar een eeuw van rede).

Het monument trekt veel bezoekers, van gewone toeristen tot en met New Agers en heksen. Al voor het monument gereed kwam was het omstreden, onder de plaatselijke bevolking, maar ook bij bijvoorbeeld Christenen die in de teksten niet veel goeds zagen.

De aard van het monument, de geheimzinnigheid rond het ontstaan en de ingegraveerde teksten hebben geleid tot allerlei speculaties en samenzweringstheorieën. Een Amerikaanse activist, Mark Dice, schrijver van het boek ‘The Resistance Manifesto’, bracht het in verband met een geheim Luciferisch genootschap die uit is op een Nieuwe Wereldorde, waarin de wereldbevolking is gedecimeerd. De Guidestones zijn de Tien Geboden van deze wereldorde. Een andere samenszweringstheorie ziet de hand van de Rozenkruizers. Volgens Jay Weidner is de naam R.C. Christian een eerbetoon aan de oprichter hiervan, Christian Rosenkreutz. De Rozenkruizers zijn uit op een reductie van de wereldbevolking en hebben de gebeurtenissen van de afgelopen jaren in gang gezet, van 9-11 tot en met de huidige kredietcrisis. Dit alles moet uitmonden in de door velen verwachte apokalyps in december 2012, wanneer een kringloop ten einde komt die zou zijn voorspeld in de Mayakalender. De Guidestones zijn instructies voor de overlevenden, aldus Weidner.

bron: http://boinnk.nl/blog/80080/georgia-guidestones-uitgebreid-met-nieuwe-steen-2014/

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten