donderdag 4 september 2014

Vrouwelijke PKK soldaten mogelijk nachtmerrie voor ISIS

MAKHMUR, Irak - Het is een “Islamitische Staat” vechter grootste angst: gedood te worden door een vrouw.

In het noorden van Irak, waar Koerdische krachten snel grondgebied in handen van de Islamitische Staat winnen, is dat steeds reëel risico voor de extremisten...

...Karhan zei dat ze verhalen hoorde over de angst van de extremisten om te worden gedood door het andere geslacht. In het noorden van Irak wordt er gezegd dat de strijders van de Islamitische Staat, die uitsluitend uit mannen bestaan, denken dat ze niet zullen worden toegelaten tot de hemel als ze worden gedood door een vrouw.

Lees verder: http://www.military.com/daily-news/2014/09/01/female-pkk-fighters-may-be-isils-worst-nightmare.html?comp=7000023317843&rank=9

Je kunt mensen alles laten doen als ze geloven er beter van te worden en er door naar het paradijs te gaan. Ze verliezen de belangen van anderen compleet uit het oog. Mensen worden verblind door begeerte. Hoe meer mensen een Islamiet dood, des te meer wint hij er bij. Dat verklaard hun gedrag. Daarom staan ze ook zo te roepen tijdens demonstraties e.d. Ze behoren iets te DOEN voor Allah. Maar als ze iets NIET doen, of zo als in dit geval gedood worden door een vrouw, gaat er juist iets af. Een dodelijke mix...

Het zegt ook iets over de slachting die in de eindtijd gaat plaats vinden. De mensen die het merkteken hebben aangenomen en de mensen die het merkteken weigeren. Dat is hetzelfde als de Islamieten versus de weigeraars van de Islam.

De mensen zullen compleet genadeloos worden.... Kinderen zullen hun ouders aangeven en ouders hun kinderen. Mensen die nu vol minachting over de Islamieten van de ISIS spreken, kunnen zelf net zo worden.

Hoe anders het evangelie van de Here Jezus…?

Maar we vechten niet tegen vlees en bloed maar tegen geestelijke machten.

Efeziërs 6:10-18 De geestelijke wapenrusting
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten