vrijdag 5 september 2014

Waar staat ISIS voor?

De tekenen staan levensgroot aan de wand. U hoeft ze alleen maar te kunnen lezen. ISIS is de naam die we overal op zien duiken. ‘In your face‘ wordt alles getoond. Echter zoals ik in dit artikel al uitgelegd heb, is de hypnotische status van de meeste mensen zo groot, dat het niet uitmaakt of de tekenen aan de wand staan. De hypnotische toestand die is gecreëerd door jarenlange brainwash vanuit scholen, kerken, moskeeën, radio, kranten, bladen, films, tv, enzovoort, is overheersend. Hierdoor kunnen veel mensen de tekenen simpelweg niet zien met hun volle bewustzijn. Door die categorie mensen worden dergelijke zaken lacherig weggewuifd als ‘complottheorie’. De artikelen op deze site geschreven zijn dan ook alleen voor die mensen die allereerst beginnen te onderkennen dat ze jaren lang verblind zijn geweest.
Een vraag die u zichzelf zou kunnen stellen is: “Waarom duikt de naam ISIS overal steeds maar weer op?” Ik zal mijn visie hierop uitleggen. Dit heeft alles met ‘Saturnus symboliek’ te maken. Die naam ISIS staat eigenlijk voor de Egyptische ‘godin’ Isis die vaak wordt afgebeeld zoals hier rechts weergegeven. Nu waren die Egyptenaren wel een beetje raar. Ze produceerden sowieso allerlei vage afbeeldingen, vindt u niet? Dit blijkt echter allemaal een veel diepere betekenis te hebben dan u wordt verteld in de officiële geschiedkunde. Een en ander wordt goed uitgelegd in de documentaire ‘Symbols of an Alien Sky‘, die u onder deze link vindt. De rode bol boven het hoofd van Isis verwijst naar Saturnus. Een oude planetaire opstelling zou hebben bestaan uit Saturnus, Venus en Mars, die vanaf de aarde min of meer in een rechte opstelling achter elkaar zouden hebben gestaan. De lichtreflectie hiervan inclusief de plasma ontlading (zoals bij het noorderlicht) die zichtbaar zou zijn geweest in de atmosfeer (gerepresenteerd door de slang) zou een bepaald visueel effect hebben gegeven. Dit visuele effect wordt vaak op meerdere manieren afgebeeld. De schelp vorm van het Shell logo is daar één van de vele voorbeelden van. Isis refereert dus onopgemerkt naar de symboliek van de Saturnus cult. Wij vinden dat wellicht raar, maar als u goed om u heen kijkt ziet u de symboliek echt overal. Denk alleen maar eens aan het bedrijf Saturn dat afgelopen juni werd overgenomen door de Media Markt. U vindt de Saturnus symboliek ook terug in vele bedrijfslogo’s of vlaggen van landen.
 

Het gebruik van het woord ISIS zal door velen wellicht worden opgevat als een toevalligheid als gevolg van het afkorten van een combinatie van woorden. Als u er echter goed op gaat letten, dan is het allemaal minder toevallig dan u denkt. Let bijvoorbeeld ook op de combinatie van symboliek. De zwarte kubus of het alziend oog zijn beide Saturnus symbolen. Kantelt u namelijk de kubus vorm in perspectief, dan ziet u een hexagoon, oftewel een figuur met 6 randen. Dit hexagoon is precies wat de Voyager ruimtesonde waarnam op de noordpool van Saturnus op 2 april 2014. Op de zuidpool werd gek genoeg een alziend oog waargenomen. Dit mag toch wel bijzonder worden genoemd, wetende dat beide symbolen al eeuwen zo niet millennia door de Saturnus cult worden gebruikt en verheerlijkt.
 

De zwarte kubus is dus 1 van de symbolen van de Saturnus cult. Mag het dan toevallig worden geheten dat een satelliet project van de universiteit van Delft de naam ISIS kreeg en een kubus satelliet op de markt bracht? “Ach, Vrijland je zoekt nu achter elke boom iets“. Goed, kijkt u dan nog even naar het logo van ISIS (zie rechts). Saturnus is de zesde planeet vanaf de zon gerekend en wordt daarom altijd de zesde planeet genoemd. De halve maan staat weer voor de reflectie zoals wordt uitgelegd in ‘Symbols of an Alian Sky‘; het woord ISIS staat op de zesde positie; need I say more? Ik zei al: gehypnotiseerde mensen kunnen de tekenen aan de wand niet zien. Bent u wakker?
 

De nieuwe ‘CubeSat’ van ISIS kan modulair worden opgebouwd. Als je meerdere kubussen aan elkaar koppelt, ontstaat zo een rechthoekige satelliet (zie afbeelding). De satelliet kan voor minder dan een miljoen worden gelanceerd zo meldt het bedrijf. Een saillant detail is dat de Archontische bloedlijn (Saturnus cult leden van de Maltezer ridder orde) van de Oranjes vereerd werd door een munt van Willem Alexander en Beatrix in de eerste ISIS satelliet mee de ruimte in te sturen. Oranje is nu dus letterlijk boven.
De satelliet heeft een uitermate nuttige functie, zo omschrijft de website van ISIS [citaat] Low rate information, in the form of a messaging service, not unlike automated text-messaging, will provide 24/7 status information on assets. Such services will become available for companies and governments, without the need to invest in large scale infrastructure or operations. Vrij vertaald betekent dit dat bedrijven en overheden 24 uur per dag, 7 dagen per week – oftewel onafgebroken – al hun ‘assets’ kunnen traceren. Nu weet de gemiddelde Nederlander dat wellicht niet, maar de officiële status van het burgerschap is die van een ‘asset’ (bezit). U bent dus feitelijk bezit van de staat. Daarom heeft u een Burger Service Nummer. De nieuwe ISIS satelliet maakt het dus mogelijk om de ‘assets’ van koning Willem Alexander en koningin Maxima – of de New Word Order (wat eigenlijk gewoon de oude Egyptische, Babylonische oude wereldorde is) – altijd en overal te traceren. Begrijpt u nu waarom u altijd uw ID kaart op zak moet hebben? Deze bevat namelijk een RFID chip. Kan dit signaal door satellieten worden opgevangen? Het antwoord daarop is “ja”. Leest u in dat kader bijvoorbeeld dit artikel (Engelstalig) van RT.com. U kunt er dus wel vergif op innemen dat de NSA en de AIVD (die volledigsamenwerken) u kunnen traceren waar u ook bent. Het probleem is nu nog dat u uw pasjes weg kunt leggen. Gelukkig heeft u dan nog wel een fulltime getraceerde mobiele telefoon op zak. In de nabije toekomst zullen daarom toepassingen worden gepromoot die ‘uw leven een stuk makkelijker moeten maken‘ waardoor u van “al die lastige pasjes” af bent. Dan hoeft u alleen nog maar even een chip onder uw huid te accepteren. Hieronder ziet u hoe die wereld er uit zal zien. De Saturnus cult ISIS zal u ondertussen volgen. Uw hart regelt uw identificatie.
 
New Bio-metric Pulse RFID Chip New World Order Tracking Technology !
YouTube: http://youtu.be/YRYbAfqejpI

Bron: http://boinnk.nl/blog/79302/de-isis-cubesat-voor-bedrijven-en-overheden-en-de-onderhuidse-chip/

Dit artikel geeft weer aan dat de gebeurtenissen van vandaag de dag niet zo maar plaats vinden en dat de gebruikte namen en symbolen geen toeval zijn. Dit verhaal en de artikelen en films waarnaar verwezen wordt geven echter niet de juiste interpretatie weer.

De Bijbel verklaard het allemaal. De "goden" uit het verleden zijn de gevallen engelen uit de tijd van Noach. Die tijd wil men tegenwoordig weer tot leven wekken. Ook de anti christ stamt uit die tijd. Uit het verleden. Het zijn geen Goden, geen buitenaardsen. Het zijn gevallen engelen die samen met satan in de eindtijd uit de hemel worden gegooid.

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Verder is het nog maar helemaal de vraag of het merkteken van het beest een onderhoudse chip wordt. Dit is wat we wel weten van het merkteken van het beest:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

zie ook: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-merkteken-vh-beest.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten