woensdag 22 oktober 2014

MajestyTwelve - William Cooper - Hour of the Time Broadcasts - 1998 - Bill of Rights Null and Void

YouTube: http://youtu.be/P9ke0UmXh7U

Het lijkt of de illuminatie of hoe ze ook mogelijk heten op een geheimzinnige manier oppermachtig zijn. Ze kunnen als een soort van Goden doen en laten wat ze willen. Maar ze beseffen niet dat ze slechts werktuigen zijn in Gods hand:

Jeremia 51:20
Een hamer waart gij mij, een strijdwapen; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken; 21 ik verbrijzelde met u paard en ruiter, en ik verbrijzelde met u wagen en menner; 22 Ik verbrijzelde met u man en vrouw, en Ik verbrijzelde met u grijsaard en knaap, Ik verbrijzelde met u jonge man en jonge vrouw, 23 en Ik verbrijzelde met u herder en kudde; Ik verbrijzelde met u landbouwer en gespan, en ik verbrijzelde met u landvoogden en stadhouders, 24 Maar Ik zal voor uw ogen aan Babel en alle inwoners van Chaldea al het kwaad vergelden dat zijn Sion hebben aangedaan, luidt het woord des Heren.

William Cooper heeft het over een landing van buitenaardsen die nep zal zijn, in scene gezet, om zo de aarde een te maken tegenover een dreiging van buiten af.

Hoe het ook zal zijn er komt zeker wel iets naar de aarde toe in de eindtijd en ze niet nep zijn maar ze zullen geloof ik een leugen meebrengen.

Satan zelf wordt met een derde van de engelen die hem volgen op aarde gegooid:

Openbaringen 12:9
9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de hele wereld verleidt; hij werd op aarde geworpen en zijn engelen met hem.

zie ook:
- William Cooper: Een van de eerste en gevaarlijkste mannen die de regering ontmaskerde - 22-8-12
- William Cooper: Interviewt een 32'ste graad vrijmetselaar - 7-2-12
- William Cooper: Mystery Babylon Radio Show - 3-2-12
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten