woensdag 8 oktober 2014

The Singularity - Watchman Video Broadcast 5-10-14

Link naar de video: http://youtu.be/vdAatqOhL5w

Een introductie in de technologische singulariteit en wat de Bijbel zegt over het doel van de mensheid om alle mensen en religies te verenigen

Een singulariteit is een soort van omslagpunt waarop alles veranderd, andere wetten en regels gaan gelden. Het punt bijvoorbeeld waarop alles in de wereld door electronica beheerst gaat worden en mensen als het ware ondergeschikt aan een electronisch netwerk worden.

Een ander omslag punt zou kunnen zijn als de anti christ opstaat als een soort God en iedereen eeuwig leven belooft. Als er eeuwig leven mogelijk is dan veranderd alles. Of bijvoorbeeld als de anti christ komt met een uitvinding voor gratis vrije energie. Op dat moment verlies energie zijn waarde. Alles wordt gratis en niemand heeft meer een ander nodig. Op dat moment gaan andere dingen meer waarde krijgen.

Hoe het ook zal zijn, duidelijk is wel dat er straks een punt komt waarop alles veranderd. Niets zal meer zijn wat je dacht dat het was! Al je zekerheden zullen verloren gaan. Dan zal er zal iets komen wat alle menselijke verschillen te niet doet en ze een laat worden. Maar het zal vals zijn.

De mensen die Jezus niet kennen, of niet willen kennen, zullen in wanhoop aan die valse nep zekerheden vastgrijpen die de anti christ hun voor zal houden.

Er staat in de Bijbel:

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Meer van pastor Mike >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten