zaterdag 29 november 2014

Arabieren eens over Palestina-resolutie

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga zijn het er vandaag over eens geworden dat zij een ontwerpresolutie over de Palestijnse staat zullen voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad.

Lees verder: http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2014/11/arabieren_eens_over_palestinar.html

vrijdag 28 november 2014

Interview met Vladimir Putin 13 november 2014

HUBERT SEIPEL Goedemiddag, mijnheer de President. U bent de enige Russische president die ooit een toespraak voor de Bundestag hield. Dit gebeurde in 2001. Uw toespraak was een succes. U sprak over de betrekkingen tussen Rusland en Duitsland, over Europa opbouwen in samenwerking met Rusland, maar U gaf ook een waarschuwing. U zei dat de Koude Oorlog-ideeën moesten worden uitgeroeid. U merkte ook op dat we dezelfde waarden delen, maar dat we elkaar niet vertrouwen. Waarom was U een beetje pessimistisch destijds?

VLADIMIR PUTIN: Allereerst, ik gaf geen waarschuwingen of vermaningen en ik was niet pessimistisch. Ik probeerde slechts om de voorafgaande periode, dus sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie, te analyseren. Ik nam ook de vrijheid om de toekomst te voorspellen op basis van de verschillende ontwikkelingsscenario’s.

Uiteraard is het een afspiegeling van de situatie zoals wij die zien, vanuit het Russische standpunt, maar toch was het volgens mij een vrij objectieve analyse.

Ik herhaal: er was geen enkel pessimisme. Geen. Integendeel, ik probeerde om mijn speech optimistisch te laten klinken. Ik ging ervan uit dat, nu we alle problemen uit het verleden hadden benoemd en erkend, we zouden moeten doorgroeien naar een veel comfortabeler onderlinge relatie waar we beiden beter van worden.

Lees verder: http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/11/interview-met-vladimir-putin-13-november-2014/#.VHi4VWfJC_J

meer >

Steeds meer Europeanen verliezen vertrouwen in gevestigde partijen en media

De huidige politieke en financiële elite dreigt een ongekende sociale en maatschappelijke crisis in Europa te veroorzaken.

In Europa is een maatschappelijke omwenteling ophanden die angstvallig wordt onderdrukt en doodgezwegen door de gevestigde orde, maar die onstuitbaar lijkt. Een voormalige journalist van het Duitse Handelsblatt schrijft dat overal in Europa de mensen hun vertrouwen kwijtraken in bestaande politieke partijen en reguliere media, omdat die hen een beeld voorspiegelen dat steeds minder overeenkomt met de vaak harde realiteit. In dat kader was er vandaag in Den Haag opnieuw een harde botsing tussen de politiek correcte rasopportunisten van de PvdA en de maatschappelijke realisten van de PVV.

Vertrouwen in instituten implodeert
Markus Gärtner was jarenlang correspondent in China namens het Handelsblatt. De ‘immense vertrouwenscrisis’ die er volgens hem is tussen het gewone Chinese volk en de communistische partij komt voort uit het feit dat er geen enkel instituut is dat de gewone man en bedrijven beschermt tegen de willekeur van de staat. In Europa gaat het hard dezelfde kant op, stelt hij.

‘Het resultaat is een samenleving waarin de leden buiten de eigen vier muren nauwelijks nog iemand vertrouwen. Wij gaan die kant op, zodra het vertrouwen in onze instituten –partijen, de regering, vakbonden, media en het rechterlijke macht- verder implodeert.’

Uitgeperst, genegeerd en beroofd van keuzes
‘Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze worden uitgeperst, genegeerd, van veel keuzes beroofd en tegen een muur zijn opgelopen, bijvoorbeeld door de Centrale Banken die hen met mini-rentes sluipenderwijs onteigenen,’ vervolgt Gärtner.

‘Of door de (politieke) partijen, die een corrupte oud-premier uit Luxemburg tot president van de EU-Commissie bombarderen, die voor een machtswellustig en gecentraliseerd bureaucraten-Europa staat dat door steeds minder mensen wordt gewild, en die met honderden bedrijven minibelastingen is overeengekomen, terwijl de fiscus dwars door het continent jacht maakt op private belastingbetalers en hen steeds meer de duimschroeven aandraait.’

Aanhoudende economische crisis
Terwijl de Europeanen gebukt gaan onder een blijvende economische crisis kunnen zij tegelijkertijd de instituten niet langer vertrouwen, vooral niet omdat er –behalve het aanzetten van de geldpersen- nauwelijks iets tegen die crisis wordt ondernomen. De gevolgen: sociale spanningen en splijtingen, vertrouwenscrises, sluipende onteigening en afkalvende arbeidsmarkten, mede omdat steeds meer banen laag worden betaald, waardoor ook de financiële zekerheid van de mensen verdwijnt.

Onder Europese jongeren is de werkloosheid al jaren twee keer zo hoog als hun aandeel in de arbeidsmarkt. Toch kraait er amper een haan naar. Voor miljoenen mensen begint het beroepsleven met een verwoestende valse start, maar in plaats dat de media daar dagelijks over berichten en zich erover beklagen dat een complete generatie verloren dreigt te gaan, hebben de kranten en internetmedia het uitsluitend over een zogenaamde terugkeer van de economische groei.

Banken wurgen burgers
Europa heeft anno 2014 echter een samenleving gekregen waarin je tot je 30e amper meer een vaste baan krijgt –en in veel gevallen ook daarna niet- en vanaf je 40e geen hypotheek meer om een eigen woning te kopen of te bouwen. De Britse Daily Mail berichtte deze week dat de banken steeds meer kredietaanvragen van klanten rond hun 40e levensjaar afwijzen, omdat die onder de huidige voorwaarden tot en met hun pensioen zouden moeten aflossen. En dat vinden de banken te onzeker.

De geldmanagers verzinnen uitvluchten zoals het wijzen op de strengere kapitaaleisen die hen na het begin van de financiële crisis in 2008 werden opgelegd, nadat ze de hele financiële wereld willens en wetens in één groot casino hadden veranderd, om vervolgens door de belastingbetaler te worden gered. Die dat niet wilde, maar daar door de overheid toe gedwongen werd, met de huidige afbraak van de gezondheidszorg en sociale zekerheid als gevolg.

Woede over slechte vooruitzichten

In de paar jaar tussen werkloosheid na de studie en het starten van een gezin ‘belonen’ diezelfde banken ons met minder kredieten, en de kredieten die wel worden verstrekt komen met krankzinnig hoge rentes. Wie het niet lukt door deze molen heen te worstelen, wordt later ook nog eens geconfronteerd met negatieve rente over zijn eigen (spaar)geld, hogere belastingen (maar niet voor de multinationals), slechte vooruitzichten op een vaste aanstelling, en de almaar groter wordende waarschijnlijkheid tot zijn 70e te moeten doorwerken.

Vindt de gevestigde orde het nog vreemd dat bijna overal de protesten, de woede tegen de massamedia, de instellingen en de politieke kaste toenemen. Zelfs in het flegmatieke Duitsland sluiten in steeds meer steden duizenden mensen zich aan bij demonstraties van bijvoorbeeld de pas opgerichte PEGIDA-beweging, die zich verzet tegen de door de politiek gesteunde islamisering en massale instroom van honderdduizenden asielzoekers en immigranten.

Journalisten aangevallen
Net als in het Amerikaanse Ferguson werden ook in Duitsland journalisten van de grote media aangevallen. Velen uitten zo hun frustraties over de valse, misleidende berichtgeving van deze media, die uitsluitend nog dienst lijken te doen als propagandakanalen van de pro-Brusselse, pro-islamitische gevestigde orde, en geen enkel oog meer hebben voor de zorgen en lasten van de gewone man.

Gärtner schrijft dat journalisten weliswaar niet aangevallen zouden moeten worden, want ‘wij hebben deze beroepstak nodig voor de democratie. Maar het is voorstelbaar dat zulke woede opkomt.’

Burgers ervaren groot onrecht
De oorzaken voor deze woede en de toenemende polarisering zijn volgens hem bekend: de stapsgewijze vernietiging van de middenklasse, de ontwaarding van ons (spaar)geld, de buitensporige belasting-onrechtvaardigheid, falende strategieën tegen de aanhoudende crisis in Europa, de groeiende vluchtelingen- en vreemdelingenstroom, de enorme invloed van grote bedrijven en banken op onze volksvertegenwoordiging, hoge prijzen voor voedsel en energie, die mede worden veroorzaakt door ongebreidelde speculaties en een snel groeiende stroom nieuw geld uit de ECB, waardoor onze rekeningen blijven oplopen, terwijl onze lonen en uitkeringen daar ver bij achterblijven.

Gemanipuleerd nieuws en corrupte elite
De gezaghebbende econoom Thomas Piketty rekende uit dat een eerlijk belastingstelsel in veel gevallen in één klap een einde zou maken aan de tekorten op de begroting. Maar ook hij kreeg vanwege zijn voor het establishment onaangename boodschap de wind van voren.

‘Zolang het bij ideologisch gemotiveerde ‘terechtstellingen’, gemanipuleerde nieuwsberichten en de corrupte elite blijft, vallen er nauwelijks verbeteringen te verwachten,’ concludeert Gärtner. ‘Bijvoorbeeld het afzetten van Jean-Claude Juncker in Brussel zou een geloofwaardig begin zijn.’ (1)

PvdA en PVV botsen weer over de islam
Over ideologische terechtstellingen gesproken: vandaag gebeurde dat in onze eigen regeringsstad, waar opnieuw de PVV het moest ontgelden, deze keer bij monde van PvdA-minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, die het ‘verwerpelijk’ noemde dat de PVV wil dat de islam – ‘een staatsondermijnende totalitaire ideologie die het Vrije Westen de oorlog heeft verklaard’- niet meer wordt toegelaten tot de Ridderzaal.

De schoffering door de socialisten is wellicht het beste in historisch perspectief te plaatsen. Dan zou de PVV pakweg 75 jaar geleden Kamervragen hebben gesteld over het opkomende Nazisme, en eveneens gewaarschuwd hebben voor deze ‘staatsondermijnende totalitaire ideologie’. En zou een verontwaardigde Asscher erop hebben gewezen dat we de grenzen niet voor de Nazi’s mogen sluiten, want zij hebben tenslotte evenveel recht op hun eigen mening als wij.

Laten we hopen dat de gevolgen van zo’n onthutsend naïeve en realiteit-ontkennende houding deze keer niet zo dramatisch zullen zijn als toen. De kansen op een goede afloop worden met dit soort wereldvreemde politici aan het roer echter wel minder en minder.

Xander

(1) KOPP
(2) NU

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/11/Steeds-meer-Europeanen-verliezen-vertrouwen-in-gevestigde-partijen-en-media

Veel mensen beginnen wakker te worden en te beseffen dat er iets niet klopt. Men maakt zich zorgen over geld, pensioen, werk en zorg. Maar men weet nog niet dat het hele systeem op instorten staat. Binnen een jaar kan het gebeurd zijn. Alles zal straks geloof ik heel snel gaan. Dan kunnen de winkels binnen een paar weken of maanden leeg zijn. Al je geld is niets meer waard. Iedereen en alles gaat elkaar te lijf. Er staan oorlogen aan te komen die miljarden mensen het leven zullen kosten.

DAT staat er aan te komen! Misschien wel vanaf volgend jaar al. Je zult GEEN ENKELE zekerheid meer hebben. Alles zal anders blijken te zijn dan je dacht. De enige zekerheid die er is is de Here Jezus. Zoek Hem!

De eindtijd gaat straks beginnen. De zegels van het oordeel zullen verbroken worden. De eindtijd duurt zeven jaar. In die tijd komen de oordelen van God over deze wereld. Lees over de eerste vier zegels.


Openbaring 6: 1-17 De eerste zes zegels
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!  2En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

3 En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.
5 En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.
7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.

zie ook:
- Dr. Jim Willie - Absolute Garantie economische ineenstorting & systematische breakdown
- Op de grens van een grote crisis: "Dit zal een letterlijke ineenstorting van de gehele Globale Monetaire Stelsel zijn" - 11-9-14

meer >

donderdag 27 november 2014

Uit het nieuws 26-11-2014 Door: Franklin ter Horst Moord en doodslag zijn hun favoriete bezigheden

Het is met geen pen te beschrijven wat er op 18 november gebeurde in de Kehilat Yaakov synagoge in Jeruzalem. Het was een van de ernstigste terreuraanvallen in Jeruzalem sinds jaren. Om 7 uur in de ochtend drongen twee Arabische terroristen, de neven Uday en Rassan Abu Jamal, de synagoge binnen gewapend met bijlen, messen en een pistool. Zij vermoorden op brute wijze vier aanwezigen en verwonden een aantal anderen waaronder een politieagent terrorodie in het hoofd werd geschoten.
Dit zijn de beide ‘helden’ van het bewind in Ramallah, Uday en Rassan Abu Jamal.
Enkele minuten na de verschrikkelijke moordpartij was een Tv-ploeg van Israel Today aanwezig en sprak met een paar hulpverleners waaronder Dov Weingarten. 'U wilt niet weten wat ik heb gezien' zei hij tegen de interviewer. Klik hier voor de video. Na een vuurgevecht van enkele minuten werden de twee terroristen ter plekke gedood. De daders waren afkomstig uit het oostelijk deel van Jeruzalem en familieleden van één van de 1027 terroristen, die Israël in 2011 vrijliet in ruil voor de vrijlating van de ontvoerde Israëlische soldaat Gilad Shalit.
Israel Today sprak ook met verpleger Akiva Pola, die eveneens op de plaats aankwam terwijl de aanval nog plaatsvond. Pola zag hoe wanhopige mensen probeerden uit de synagoge te ontkomen en daarbij van de trap vielen en hun benen braken. Hij beschrijft een toneel van chaos en bloeddorstige razernij, dat mogelijk werd gemaakt door tientallen jaren van antisemitische indoctrinatie door het bewind in Ramallah.
Onder de gewonden was de Druzische politieagent Zidan Sayif (30). Zidan slaagde erin om één van de terroristen uit zidante schakelen maar raakte daarbij zelf levensgevaarlijk gewond door een schot in zijn hoofd.
Zidan Sayif, vermoord door een stel bloeddorstige monsters
Hij werd overgebracht naar Hadassah Ziekenhuis in Jeruzalem maar bezweek uren later aan zijn verwondingen. Zijn heldhaftige optreden heeft vele anderen het leven gered. Zijn familie en vrienden zeiden bijzonder trots op hem te zijn omdat hij met gevaar voor eigen leven, de terroristen onder vuur had genomen. Sjeikh Muafik Tarif, de geestelijk leider van de Druzen gemeenschap, zei over hem: “Wij zijn trots dat een van onze zonen onbevreesd optrad in het aangezicht van terreuraanslagen.” Zidan Sayif was getrouwd en laat een dochtertje van zeven maanden na.
Vele leden van de Druzen gemeenschap dienen in het IDF (Israëlische Leger), bij de politie en in de veiligheidsdiensten en nemen dagelijks actief deel aan de bestrijding van terrorisme en bescherming van de veiligheid van alle Israëlische burgers. Ruim duizend mensen waren bij zijn begrafenis aanwezig en zagen hoe de kist in een Israëlische vlag werd gewikkeld.
Arabieren prijzen het bloedbad in de synagoge
Terwijl Israël en het Joodse volk in diepe rouw verkeren werd de slachting weer uitbundig gevierd en de moordenaars als ‘helden’ en ‘martelaren’ herdacht. Zwaaiend met PLO-vlaggen, messen, dolken en bijlen, deelden ze snoepgoed uit in de straten van Gaza, Ramallah, Bethlehem en Jeruzalem. Terreur, bloed en geweld, is waar ze dol op zijn!
Terreurbaas Abu Mazen veroordeelde de aanslag weliswaar, maar zoals gebruikelijk zullen ook de namen van deze terroristen door hem worden bijgeschreven op de ellenlange lijst van ‘helden’ die onschuldige Israëlische burgers hebben vermoord. Hoe gruwelijker de moordpartijen, hoe hoger de waardering en hoe hoger de uitkeringen. Dat is wat de moordende onderdanen van het bewind in Ramallah aan eer te wachten staat. Een adviseur van Mazen sprak van een  'heldhaftige operatie'. Terecht stelt de Israëlische regering Mazen verantwoordelijk voor de huidige terreurgolf in het land, omdat hij zijn volk aanzet tot terrorisme en aanslagen.
Ook in een deel van de Arabische pers, in onder meer Syrië, Qatar en Jordanië, is de aanslag geprezen. Een schrijver in Qatar noemde de aanslag een passende reactie ‘op hen die koekjes bakken van het bloed van de Palestijnen.’ Op 19 november werd in het Jordaanse parlement een gebed uitgesproken voor de twee moordenaars. Een ander parlementslid uitte zijn bewondering en sprak van een 'de heroïsche operatie'. Het parlementslid Khalil Attieh riep zijn collega’s op het ‘Fatiha gebed’ uit te spreken voor 'de geest van de helden'. Dit gebed is het eerste hoofdstuk van de Koran, dat wordt uitgesproken bij belangrijke gelegenheden. De Jordaanse premier Abdullah Nsur, stuurde op 21 november een brief met condoleances aan de familie van de moordenaars. En dit Jordanië heeft Israël om hulp gevraagd na de dreiging van de demonen van IS(IS), ook Jordanië onder de voet te zullen lopen. Ook heeft IS(IS) in het openbaar opgeroepen tot executie van de Jordaanse koning Abdullah.
De slachtpartij in de Synagoge komt natuurlijk niet onverwacht. Mazen en zijn handlangers zijn namelijk al maandenlang bezig met een ophitsingcampagne, in scholen, moskeeën en de media. Moordende terroristen krijgen een heldenstatus zoals in een tweetal uitzendingen van de officiële Tv-zender van het PLO bewind. Daarin werden de terroristen geëerd die vier Israëlische burgers doodden door hen met auto’s te overrijden. De afgelopen drie weken zijn elf Israëli’s omgekomen bij verschillende terreuraanslagen door terroristen. Een van de slachtoffers was de uit Tekoa afkomstige 26-jarige Dalia Lemkos. 
Dalia LemkosDe vermoorde Dalia Lemkos 
Zij werd op maandag 10 november 2014 doodgestoken door de 30-jarige terrorist Maher Hamdi Hashalmon uit Hebron. Dalia stond samen met enkele anderen te liften bij een kruispunt in de buurt van Gush Etzion toen de terrorist met zijn wagen op het groepje lifters inreed. De moordenaar stapte vervolgens uit zijn auto en stak Dalia verscheidene keren met een mes in haar nek, waardoor zij ter plaatste overleed.  Twee anderen dienden voor verzorging opgenomen te worden in een ziekenhuis. Hashalmon werd neergeschoten en gearresteerd.
Op Twitter worden de volgelingen van Mazen opgeroepen tot de zogenaamde Auto-Intifada. Ook op deze video, worden ze aangespoord, Joden aan te rijden waar ze maar kunnen. Diverse cartoons maken duidelijk waarom dit belangrijk is en wat het doel erachter is. Eerder al riep Mazen zijn volgelingen op tot strijd tegen de Joden. En dat gebeurt allemaal met goedkeuring van de Verenigde Naties en de Israël hatende meute in Brussel en Washington. Al die ophitsingen zijn een grove schending van de in 1993 gesloten Oslo-akkoorden. Al die haatcampagnes lokken nieuwe geweldsdaden uit. Palestinian Media Watch bericht regelmatig hoe Mazen en trawanten hun Facebookpagina’s gebruiken om terroristen te verheerlijken en met het verkondigen van leugens over hun recht op het land. In uitzendingen van de PLO-tv wordt opgeroepen tot de vernietiging van de Joden, ontkenning van de Holocaust en de verheerlijking van terroristische moordenaars als helden, in zowel kinderprogramma’s als programma's, voor volwassen.
De Israëlische politie heeft op 20 november in de haven van Ashdod. een enorme lading wapens en vuurwerk onderschept. De lading zat verborgen onder een laag kerstversieringen, afkomstig uit China en was bestemd voor Abu Mazens volgelingen in het oostelijk deel van Jeruzalem. Het gaat om onder meer 18.000 stuks vuurwerk, 5.200 commandomessen en 1000 zwaarden.
feest06Mazens nieuwe helden staan al weer klaar met messen en bijlen.
Net als tijdens de 1ste en 2e intifada, gebruikt het PLO-bewind opnieuw kinderen in wat lijkt op een nieuwe intifada tegen Israël. Bijna de helft van de ‘Palestijnen’ die door de politie van Jeruzalem in de afgelopen paar maanden werden gearresteerd zijn minderjarigen. Sommigen van hen zijn nauwelijks negen jaar oud. Ze zitten zo vol haat, dat ze liever de 'martelaarsdood' sterven dan te spelen of te studeren, zoals normale kinderen doen. Deze kinderen zijn het slachtoffer van een permanente indoctrinatie en het aanzetten tot Jodenhaat. Ze worden uitgestuurd om stenen en brandbommen te gooien en vuurgevechten uit lokken met politieagenten en soldaten van het Israëlische leger.
Israëlische burgers en voertuigen, met inbegrip van bussen en de tramlijn in Jeruzalem zijn voortdurend het mikpunt. Zodra er een van de stenengooiers gewond raakt of sneuvelt, breekt er internationaal een golf van commentaar los. De terreurbeweging Hamas en Mazen met zijn handlangers, hebben al lang geleden ontdekt dat kinderen tot de meest effectieve instrumenten in de strijd tegen Israël behoren - vooral vanwege de schade die het Israël berokkent bij de publieke opinie. 
Het is moeilijk vechten tegen een vijand die graag wil sterven, die gelooft dat de dood beter is dan het leven, en die meent verzekerd te zijn van het paradijs als hij sterft terwijl hij “ongelovigen” afslacht. De corrupte maffia bende in Ramallah promoot zelfmoordaanslagen, offeren hun eigen vrouwen en kinderen op om ze propagandistisch te kunnen gebruiken ter bevordering van Joden- en Israëlhaat en boeken daarmee groot succes bij de “mensenrechtenorganisaties” als Amnesty International en Human Rights Watch, wereldleiders, Verenigde Naties, linkse politici en de massamedia in het westen. Allen die Israëls optreden tegen de PLO-terroristen blijven veroordelen, helpen mee de terreur te continueren. Joods bloed is goedkoop!

bron: http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2026-11-2014.htm

meer >

maandag 24 november 2014

Je DNA gescand in 90 minuten

Link naar de video: http://youtu.be/MM62w56IoCY?list=UUFjOi1ZpZVErr8EYxg8t1dQ

Zal aan het merkteken van het beest een DNA onderdeel zitten? Zodat niemand kan kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest, zijn naam of zijn getal. Dat getal is 666.

Misschien hoeft er daarvoor maar een heel klein DNA onderdeeltje voor gescand te worden. Dat kan heel snel gebeuren. De DNA scan techniek is er al. Dat DNA onderdeeltje kan al maken dat je genetisch geen mens meer bent maar net zo bent geworden als het beest.

Want satan gaat in de eindtijd in de tempel van God zitten en roept zich uit tot God. De tempel van God is echter het menselijk lichaam. Want de mens is geschapen naar het beeld van God. De tempel van God is dus je eigen lichaam! Als je genetisch veranderd en net zo wordt als het beest, zit satan op de troon in de tempel van je lichaam! Iets om bij stil te staan. Lees meer over het merkteken van het beest:
http://youtu.be/MM62w56IoCY?list=UUFjOi1ZpZVErr8EYxg8t1dQ

meer >

Geheime dienst kan straks veel meer aftappen

De geheime diensten in Nederland kunnen na een aanstaande wetswijziging in de toekomst veel meer telefoon- en internetverkeer aftappen.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, stammend uit 2002, wordt aangepast, zo blijkt uit een brief die ministers Jeanine Hennis van Defensie en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vrijdag aan de Kamer stuurden.

De geheime diensten mogen tegenwoordig alleen het telefoon- en internetverkeer dat door de ether gaat aftappen. Met de wetswijziging kunnen ook de telecommunicatiegegevens die via de kabel lopen, 90 procent van de data, onderschept worden.

lees verder: http://www.nu.nl/internet/3935031/geheime-dienst-kan-straks-veel-meer-aftappen.html

zie ook:
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/11/hergeboorte-stasi-in-nederland/#.VHLar2fJC_K
- Bizar, hoe geruisloos een Nederlandse controlestaat werd ingevoerd

Stapje voor stap je sluit zich het net. Straks kun je geen kant meer op. Vluchten kan niet meer. Precies zo staat het in de Bijbel:

De dag des Heren
18 Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht! 19 Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang! 20 Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.

zaterdag 22 november 2014

Check out the new Demonic Toys Advertised for your kids this Christmas!

Evangelist Anita Fuentes

Link naar de video: http://youtu.be/n32J3y5e1f8?list=UUbynpLgKGOAQDqWZceDs-aw

Het speelgoed skylander is puur satanisme. Demonisch speelgoed te koop in elke speelgoedwinkel. De wereld is compleet gek geworden. DE tijd is op:

http://www.skylanders.com/nl/
http://www.bartsmit.com/nl/bsnl/speelgoed/skylanders

Let op de tekst: "Vang het slechte bevrijd het goede". Wat staat er in de Bijbel?

Jesaja 5:20
20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

meer >

666 Symboliek alert

666 Symboliek uit Amerika. Benieuwd of we de zeskant ook hier meer te zien zullen krijgen. Wat opvalt is dat de zeskanten aan elkaar gelikt worden. Is straks iedereen die het 666 merkteken aanneemt aan elkaar verbonden via een Goddelijke supercomputer? Het beeld van het beest wat een geest krijgt.
meer over het teken van het beest >

vrijdag 21 november 2014

ECB kan ook staatsleningen gaan opkopen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) kan als onderdeel van zijn stimuleringsbeleid ook staatsleningen gaan opkopen. Dat heeft ECB-president Mario Draghi maandag gezegd in het Europees Parlement.

Vooralsnog is de ECB bezig door onderpand gedekte obligaties op te kopen bij banken, later gevolgd door herverpakte leningen. Maar de ECB staat klaar om ook staatsleningen op te kopen mocht de economische situatie verder verslechteren en de huidige maatregelen onvoldoende blijken, aldus Draghi.

Bron: http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2014/11/ECB-kan-ook-staatsleningen-gaan-opkopen-1645854W/

De ECB is van plan om haar middelen in de komende 18 maanden te verhogen met circa 1 triljoen Euro en van 3 triljoen tot 4 triljoen Euro over de komenden 18 maanden, een vergelijkbaar niveau als in 2012, toen de bank ingreep om de markt te kalmeren die speculeerde dat Italië en Spanje een EU-bailout nodig zouden kunnen hebben.

Bron: http://euobserver.com/news/126549


Vraag: als de landen zelf geen geld hebben om schulden te betalen, hoe komt een centrale bank dan aan 4 triljoen euro? Oplossing je tikt als bankier die getallen gewoon op je bankrekeningnummer er bij. Zo creëren ze geld uit niets. Het geld heeft geen enkele waarde. Zoveel goud is er niet eens. Zo creëren ze een enorm probleem.

Het doel is om straks alles ineens in te laten storten zodat totale chaos ontstaat die alle landen in de wereld mee zal sleuren. Het geld zal niets meer waard zijn. De rekening moet betaald worden. De winkels gaan leeg. Iedereen en alles gaat elkaar te lijf. 


Dan zullen ze weer komen met de oplossing voor het door hun zelf gecreëerde probleem: nog verdere concentratie van macht. De Europese unie en de Verenigde Naties waren al stappen in die richting. Voortgekomen uit de (bewuste gecreëerde) chaos van de Tweede Wereld Oorlogen. 

Alle macht zal nog verder geconcentreerd worden.  Het streven is een wereldregering met waarschijnlijk een wereldmunt. Dan zal er een wereldleider, de anti christ, komen, die alle macht krijgt over alle mensen op aarde:

Openbaring 13:7-8
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.


meer >

dinsdag 18 november 2014

The Koning van A.I. - Technologie en het beeld van het beest

Link naar de video: http://youtu.be/bnMDF_rjR10

Een deel van de Singularity-serie. Een verrassende vergelijking tussen de opkomst van kunstmatige intelligentie-systemen en het beeld van het beest in Openbaring 13.

Zeer belangrijke aflevering! De Bijbel heeft je gewaarschuwd. Bid dat je niet in verzoeking komt!

Openbaring 13:11-18
Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


meer over het merkteken van het beest >
meer van pastor Mike >

maandag 17 november 2014

Zweden erkent een terreurbeweging als staat - Uit het nieuws 10-11-2014 - Door: Franklin ter Horst

Uit het nieuws 10-11-2014
Door: Franklin ter Horst
Zweden erkent een terreurbeweging als staat.
De nieuwe centrumlinkse regering van Zweden heeft op 30 oktober 2014 besloten deonbestaande staat: ‘Palestina’ te erkennen. Zweden heeft daarmee een terreurorganisatie erkend die uit is op de vernietiging van Israël en het plegen van genocide op het Joodse volk. Dat alles is vastgelegd in zowel het handvest van de PLO  als dat van Hamas. (Hamas betekent in het Hebreeuws zowel geweld als onrecht). Zweden is van mening dat Abu Mazen (Mahmoud Abbas) en consorten aan de volkenrechtelijke criteria voor de erkenning van een Palestijnse Staat hebben voldaan en motiveert deze stap als ondersteuning van het “vredesproces”. Er is echter geen enkele sprake van een vredesproces want alle handreikingen van Israël worden door het bewind in Ramallah al jaren volledig getorpedeerd. Mazen roept al decennialang de staat Israël nooit te zullen erkennen. Zweden heeft met deze beslissing de bezetters van Israëls hartland Samaria en Judea, een vrijbrief gegeven door te gaan met terreur totdat zij hun doelstellingen hebben bereikt. Erkenning van ‘Palestina’ draagt niets bij aan de vrede en dient enkel Israëls vernietiging en Jodenmoord.
In de nieuwe Zweedse regering zit Mehmet Kaplan, een in Turkije geboren minister voor de Zweedse Groenen. Deze figuur is een pro-Hamas extremist wat mag blijken uit het feit dat hij op 31 mei 2010 meevoer op de flotilla van de FreeGaza Movement in een poging de Israëlische 'blokkade' van Gaza te doorbreken.
Anti-Israël activist Mehmet Kaplan
De beslissing van Zweden om Israëls hartland om te toveren tot 'Palestina' is trouwens een regelrechte schending van de Oslo-akkoorden. Hierin is overeengekomen dat een zelfstandige PLO-staat op Israëls aloude grondgebied, alleen tot stand kan komen door alle openstaande kwesties tussen Israël en het PLO-bewind uitsluitend via bilaterale onderhandelingen op te lossen (Oslo 1 artikel 15) en geen unilaterale stappen te ondernemen (Oslo 2 artikel 31.7).
In het Engels spreken Abu Mazen en consorten over vrede om de Westerse samenleving een rad voor ogen te draaien. Er is geen sprake van dat ze streven niet naar het einde van het conflict.  De strategie is Israël in fasen te liquideren. De terreur en de tijd zullen hun werk doen. Natuurlijk weten de leiders in het Westen dat het PLO-bewind een terreurorganisatie is die Israël wil vernietigen en dat Gaza bestuurd wordt door een doodscultuur die het vermoorden van onschuldigen als het hoogst haalbare in hun leven beschouwen. Daarom gaat het in werkelijkheid niet om de installering van een Palestijnse staat, maar om een diepgewortelde haat tegen de staat Israël en het Joodse volk.
Ook Hamas,de doodscultuur in Gaza maakt onderdeel uit van het door Zweden erkende ‘Palestina’ er is immers sprake van een eenheidsregering! Op het officiële televisiestation van Hamas in Gaza, stelde Mahmoud Al-Zahhar op 18 november 2010 de kijkers deuitroeiing van de Joden in het vooruitzicht. Hij legde uit hoe 'logisch' het is dat er geen plek is voor Joden in ‘Palestina’ en dat hen de complete uitroeiing wacht. Voor Zweden vormen dit soort uitspraken geen enkel beletsel ook deze doodscultuur te erkennen als onderdeel van ‘Palestina’ en dat geldt ook voor acht andere Europese landen die eerder deze ‘staat’ al hebben erkend: Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Malta, Polen en Roemenië, en het niet-EU-lid ​​IJsland. De rest van de Europese Unie zal ongetwijfeld volgen waaronder Nederland nu Koenders aan het roer staat op Buitenlandse zaken. Koenders partij de PvdA wil dat ook net als D66. 
In het midden de door de Russen opgeleide terreurleider Abu Mazen.
Ook Spanje en Frankrijk hebben bekend gemaakt aan te willen schuiven. Het lijkt een trend te zijn geworden inEuropa. Daarmee wordt de morele verdorvenheid van de Europese wegwijzers nog maar weer eens goed duidelijk en ook hoe diep de haat zit tegen de staat Israël en het Joodse volk. Ze weten dat indien Israël bereid zou zijn hun historisch kerngebied Samaria en Judea af te staan, het niet meer in staat zal zijn om zijn resterende grondgebied afdoende te verdedigen. Hetgaat helemaal niet om vrede of recht. Het gaat om Israëlhaat en het bijstaan van diegenen die het meest actief streven naar Israëls vernietiging. De misdadigers van Hamas worden voorgesteld als “rebellen”, want om ze te kwalificeren als “islamitische terroristen” en moordenaars is in het Westen “zeer ongepast”. Ook wordt er alles aan gedaan om hen niet met het woord “islam” te associëren.
Abu Mazen en niemand anders is verantwoordelijk voorde huidige golf van geweld  in en rond Jeruzalem. Zo zond hij een condoleancebrief aan de familie van de terrorist Ibrahim Khalil Hijazi die probeerde Rabbi Yehudah Glick te vermoorden. De terrorist werd die later doorIsraëlische troepen gedood. In de brief drukt Mazen zijn “oprechte medeleven” uit over de dood van de terrorist en schrijft verder:“Woedend ontvingen wij het nieuws van de laaghartige misdaad, de moord die is gepleegd door de terroristen van het Israëlische bezettingsleger, op uw zoon. Die zal naar de hemel gaan als martelaar in het verdedigen van de rechten van ons volk en van haar heilige plaatsen.” Arabieren in Jeruzalem dansten in de straten en deelden snoep uit als de uiting van grote vreugde over de poging tot moord op Yehuda Glick. “Moge Allah de schutter zegenen”, vertelden passanten tegen Israëlische verslaggevers, terwijl feestelijk vuurwerk afging op de achtergrond en feestmuziek werd gespeeld. De PLO-Tv heeft voorafgaand aan de moordaanslag minstens 19 keer een oproep uitgezonden van Mazen, waarin hij oproept “om elke mogelijk manier te gebruiken” om de Tempelberg te verdedigen omdat “zij (Joden) niet het recht hebben om die te bevuilen”. En de wereldleiders noemen deze terreurleider een vredespartner voor Israël, terwijl hij constant aanzet tot het plegen van geweld.
De PLO-propagandamachine is een campagne begonnen waarin men automobilisten oproept, hun auto als  wapen te gebruiken en op deze manier Israëliërs te vermoorden. Diverse stickers dienen daarbij als voorbeeld hoe ze dat kunnen doen. Op de avond van 5 november, raakten drieIDF-soldaten gewond toen een terrorist met zijn vrachtwagen opzettelijk op hen inreed. Klik hier voor de beelden. Een van de soldaten is inmiddels overleden. Het officiële PLO-persbureau Wafa meldde over deze terreuraanval: 'Israëlische politie schiet Jeruzalemmer dood na auto-ongeluk'. Het bericht beweert dat de bestuurder de controle over zijn auto verloor. Pas toen de weduwe van de moordenaar hem openlijk als 'held en onze martelaar' prees, corrigeerde Wafa het bericht. Een van de zonen van de terrorist zei, dat hij blij en trots op zijn vader was. Dat was al de tweede terreuraanslag in Jeruzalem die dag. Eerder pleegde de terrorist Ibrahim Al-Akari, een militant van Hamas, een soortgelijke aanslag door met zijn witte Ford Transit, opzettelijkin te rijden op een groep wachtende mensen bij een tramstation. Een agent van de grenspolitie, de 38-jarige Israëlische Jedan Assad overleed tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis. Dertien anderen raakten gewond waarvan 4 tot 5 zeer ernstig.
Op woensdagavond 22 oktober 2014, raaktenbij een terreuraanslag bij een tramhalte in Jeruzalem zeven mensen gewond, waarvan sommigen ernstig. Een baby van drie maanden in een kinderwagen, vloog door de klap ruim tien meter door de lucht en raakte zwaar gewond.
De baby Chaya Zissel Braun, doodgereden door een terrorist
Hulpverleners trachtten het kleine meisje nog te reanimeren maar ze bezweek enkele uren later aan haar verwondingen in het Hadassah Hospitaal. De moordenaar, een 20-jarige Abdelrahman a-Shaludi, inwoner van de wijk Silwan in het oostelijk deel van Jeruzalem, een gekend lid van Hamas die al eerder in de gevangenis zat voor misdaden, reed met zijnauto bewust in op een groep mensen die bij de halte Ammunition Hill op de sneltram stonden te wachten. Hij wilde daarna te voet vluchten, maar werd neergeschoten door een politieagent. De terrorist stierf in de nacht in het ziekenhuis. Zijn vader noemde de aanslag een ‘natuurlijk antwoord op de misdaden van de bezetting en de invasie van ons land door de Joden’ en zijnmoeder prees hem als een martelaar. Sultan Abu-Einen, een hoge official van het PLO-bewind in Ramallah prees op Facebook ‘de heldhaftige martelaar’ voor zijn terreurdaad. De officiële Facebook pagina van de Fatah terreurbeweging meldde: “De held en martelaar Abdelrahman al-Shaludi, heeft een heilige daad verricht door kolonisten (baby van drie maanden) te overrijden in bezet Jeruzalem.”
In een normale wereld zou de internationale gemeenschap een scherpe veroordeling over dit soort aanslagen uitspreken, maar in deze wereld gaat het er anders aan toe. In deze wereld worden terroristen  als Mazen beloond met miljarden dollars aan donaties, en krijgt hij als extra bonus een grondgebied toegewezen dat eigendom is van de staat Israël. Het gaat om pure landroof maar desondanks ondervinden ze steun van de van alle ankers losgeslagen wereldleiders.
Ook eendrietal kerkleiders in het Midden-Oosten hebben op 17 oktober 2014 in een open brief de Europese landen verzocht om de Staat Palestina officieel te erkennen met als hoofdstad het oostelijk deel van Jeruzalem. De ondertekenaars zijn de voormalige Latijnse patriarch van Jeruzalem, Michel Sabbah, de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Theodosius Hannah en de voorzitter van de Lutherse Wereld Federatie, bisschop Munib Yunan. ‘Vanuit Jeruzalem, onze bezette hoofdstad, zenden wij onze dringende boodschap aan de hele wereld en vooral aan Europa. We zoeken naar gerechtigheid en vrede.  Europa heeft de morele, juridische en politieke plicht om Israël verantwoordelijk te stellen en degeweldloze initiatieven van de Palestijnen te steunen, en om deIsraëlische bezetting te beëindigen.'
Michel Sabbah, geboren in Nazareth in 1933, was de eerste Arabier, die door de katholieke kerk werd benoemd tot patriarch van Jeruzalem. Hij noemt Israël de oorzaak van het geweld in het Midden Oosten vanwege Israëls bezetting van Arabische grond. Sabbah zegt dat christenen in de PLO-gebieden een gerespecteerde, en beschermde groep vormen. Hij heeft herhaaldelijk het wereldwijde christendom opgeroepen tot verzet tegen Israël​​. Theodosius Hannah, geboren in 1965 in Galilea, werd voor zijn benoeming tot aartsbisschop herhaaldelijk gearresteerd en ondervraagd door de Israëlische autoriteiten. De autoriteiten beschuldigden hem van opruiing tegen de Joodse Staat. Hij noemt Hamaszelfmoordterroristen volkshelden waarop men trots mag zijn: ,,Ze plegen geen zelfmoord zoals sommigen zeggen, en ze plegen ook geen terreur zoals anderen beweren, maar ze strijden tegen de bezetting.” Mounib Yunan, geboren in Jeruzalem in 1950, is een van de ondertekenaars van het controversiële Kairos Palestina document, waarin de Israëlische ‘bezetting van de Palestijnse gebieden’ wordt veroordeeld als 'zonde tegen God'. Hij is sinds 2010 de hoogste vertegenwoordiger van de 70 miljoen Lutheranen in de wereld.
Israël is niet meer dan een nietig puntje op de wereldkaart, maar wordt gehaat door een groot deel van de wereldbevolking. De oorzaak van deze haat is de emotionele weerzin tegen de God van Israël, omdat Zijn Woord onlosmakelijk verbonden is met het volk van Israël. Sinds 1948 is Israel weer als Godsvolk prominent aanwezig in het centrum van de volkerenwereld. Het is God die hen terug heeft gebracht naar de bergen van Israël. Velen zijn volkomen blind voor dit herstel. Het boek Openbaring vertelt over de dag dat God zal ingrijpen en de goddeloze naties die Zijn volk hebben gedemoniseerd en vervloekt, ter verantwoording zal roepen.

Bron: http://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html

meer >

Bizar, hoe geruisloos een Nederlandse controlestaat werd ingevoerd

Minister Asscher voerde dit najaar geruisloos de controlestaat in.

Dit najaar voerde minister Asscher in alle stilte de Systeem Risico Indicatie (SyRI) in. Het plan werd geruisloos door de Tweede en Eerste Kamer geloodst, ondanks bezwaren ven de Raad van State en het College Bescherming Persoonsgegevens. De overheid koppelt voortaan alle gegevens van burgers om een daderprofiel te maken. Dit gebeurt bij iedereen die ooit mogelijk fraude pleegt. Iedereen dus. Schrijver Jonathan van het Reve noemt het in de Volkskrant ‘bizar hoe weinig ophef hierover is geweest’. Hij schrijft dat dit in veel landen niet mogelijk zou zijn. In Duitsland, waar men ervaring heeft met controlestaten, had SyRI het beslist niet gehaald.

In de Volkskrant, 8 november.
‘In Duitsland is men veel gevoeliger op het gebied van privacy: terwijl onze minister Plasterk vrolijk het NSA-schandaal goedpraatte, sprong Duitsland collectief uit zijn vel’, aldus Van het Reve. ‘Het schrikbeeld van de Stasi, die alles en iedereen controleerde, zit er nog steeds goed in’.
Van het Reve haalt een onderzoek aan over een geplande volkstelling in Duitsland in 1983, waarbij de Duitsers gegevens moesten invullen op een formulier. ‘Dat wilde men niet, uit vrees om in Orwells ‘1984’ te belanden.’ Een opmerking van een West-Duitse politiechef wekte extra argwaan. Er kwam massaal protest.
Deze politiebaas, Horst Herold had een methode ingevoerd om de RAF-terroristen op te sporen. ‘De capaciteit tot het onbeperkt verwerken van informatie maakt het mogelijk het individu gedurende zijn gehele levensweg te volgen, om van hem momentopnamen, overzichtsbeelden en persoonlijkheidsprofielen op te stellen, hem in alle levenssferen en levensuitingen te registreren, te observeren, te surveilleren en de zo verkregen gegevens zonder de genade der vergetelheid doorlopend actueel te houden’.
De Duitse overheid trad hard op tegen formulier-invul-weigeraars. Wilde hen beboeten, beloonde klikkers van weigeraars, maar het hielp allemaal niets. Integendeel. Het protest groeide alleen maar. Uiteindelijk moest het Constitutionele Hof er bij aan te pas komen. Die verklaarde: ‘zo veel data verzamelen en koppelen was ongrondwettig, het onderzoek moest worden afgeblazen’.
‘Het contrast met de geruisloze invoering van SyRI in Nederland is extreem’, schrijft Van het Reve. ‘En zelfs al hadden wij een Constitutioneel Hof: niemand kijkt meer op van een alwetende overheid. Het is in Nederland allang 1984 geweest.’

(Bron: de Volkskrant)
http://www.politalk.nl/2014/11/08/bizar-hoe-geruisloos-een-nederlandse-controlestaat-werd-ingevoerd/?utm_source=headliner.nl&utm_medium=link&utm_term=free&utm_content=textlink&utm_campaign=Headliner.nl

zie ook:
- Mededeeling aan bezet Nederland! - 19-12-12
meer >

zaterdag 15 november 2014

Nieuw Amerikaans parlement buigt hoofd voor Allah tijdens gebed imam

Bijna alle aanwezige Amerikaanse parlementariërs buigen hun hoofd als Allah wordt geprezen als de opperste god ‘die wij aanbidden’.

Voor iedereen die denkt dat het met de islamisering van Amerika en Europa nog wel meevalt en het overdreven vindt te stellen dat de Westerse elite de islam als bondgenoot heeft gekozen: het nieuw geïnstalleerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden liet niet alleen een radicale imam in een gebed Allah prijzen als de opperste god, maar boog bovendien ook massaal zijn hoofd toen de imam uitsprak dat het ‘gij is die wij aanbidden’.

Hamad Chebli, imam van het Islamic Center of Central Jersey, begon met ‘De vrede en zegeningen van Allah zij met u. As-Salaam-Aleikum, in de naam van Allah, de meest genadige, de meest barmhartige. Geprezen zij Allah, de bewaarder en instandhouder van de wereld, meester van de Dag des Oordeels. Het is gij die wij aanbidden, en uw hulp zoeken wij. Leid ons op het rechte pad.’

‘De god van alle profeten en de boodschapper (Mohammed) zegt in de Qur’an: hij geeft u geen grotere verantwoordelijkheid dan u kan dragen... Zegen deze vergadering. Zegen het volk, en de natie die het vertegenwoordigt.’ Op de achtergrond buigt ook de herkozen Republikeinse leider van het Huis, John Boehner, deemoedig zijn hoofd.

‘Heilige Arabische gebeden’ in christelijke kathedraal
Chebli bad niet alleen in het Huis van Afgevaardigden, maar ook in de (christelijke) Nationale Kathedraal, die speciaal werd uitgerust met islamitische gebedskleden. De voorganger van de Kathedraal, Gary Hall, omschreef de Arabische gebeden als ‘een prachtige heilige taal in een prachtige heilige ruimte.’ Hij sprak tevens de hoop uit dat de dienst het begin zou zijn van toekomstige samenwerking, voor het goede van de mensheid.

Rashid Makhdoom verklaarde dat de symboliek van deze oecumenische dienst ‘door heel de wereld zal weergalmen. Het zou overal een les voor moslims moeten zijn dat wij en de christenen allemaal één zijn.’ Een enkeling was het echter niet eens met de gelijkstelling van God met Allah en van Jezus met Mohammed. Een vrouw onderbrak het islamitische gebed en begon het evangelie van Jezus Christus te proclameren. Ze werd onmiddellijk afgevoerd.

Radicale anti-Israël mentor
De Amerikaanse elite doet niet eens meer de moeite om een zogenaamd ‘gematigde’ imam op het toneel te toveren. Hamad Chebli was namelijk de leerling van de radicale Grote Mufti van Libanon, Hassan Khaled, de hoogste Soenitische autoriteit van het land. Khaled stierf de ‘marteldood’ toen hij bij een bomaanslag om het leven kwam. Op dit filmpje is te zien hoe hij een massa moslims met ‘Allahu Akbar’, de islamitische strijd/jihadkreet, opzweept.

Net als zijn mentor studeerde Chebli aan de Al-Azhar Universiteit in Egypte, het gerechtelijk-politieke centrum van de inmiddels verbannen Moslim Broederschap. Khaled was een voorvechter van het Palestijnse terrorisme tegen Israël en werkte daaraan mee door het sturen van rekruten naar Libanon. Later kreeg hij onenigheid met aartsterrorist Yasser Arafat over de te volgen koers.

Chebli werd vermoedelijk ook uitgekozen omdat zowel zijn mentor Khaled als diens vader werden vermoord door de Syrische regering van president Bashar al-Assad. De regering Obama werkt samen met de Moslim Broederschap, Turkije en Qatar om Assad met behulp van onder andere Al-Nusra/Al-Qaeda af te zetten, zodat er in Syrië een pro-Amerikaans islamistisch regime kan worden geïnstalleerd.

In 2001 eerste moslimgebeden in Huis en Kathedraal

Voorzitter John Boehner was niet de eerste die een imam uitnodigde om in het Huis te komen bidden. Zijn voorganger Dennis Hastert deed dit al een half jaar vóór de aanslagen op 9/11/01. Daarnaast was het president George W. Bush die 3 dagen later in de Nationale Kathedraal op hetzelfde podium zat als Muzammil Siddiqi, de toenmalige president van de Islamic Society of North America (ISNA), de Moslim Broederschap-organisatie die onder Barack Hussein Obama de machtigste lobby van de Verenigde Staten is geworden.

‘Gods beschermende hand van VS weggenomen’

William Murray van de Religious Freedom Coalition was op die bewuste dag in 2001 aanwezig in de Nationale Kathedraal. Na afloop schreef hij dat hij tijdens de dienst ‘een rilling door de aanwezigheid van de ontzagwekkende macht van God’ had gevoeld, en op dat moment herinnerd werd aan het Eerste Gebod ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’.

‘De Nationale Kathedraal was ontwijd door de gebeden tot de heidense maangod Allah. Onze christelijke president had zijn hoofd gebogen tijdens gebeden die aan andere goden waren gericht, mogelijk gebeden voor degenen die onze natie willen vernietigen en onze kinderen tot slaven van een vreemde religie willen maken. Op dat moment ervoer ik dat de beschermende hand van de ware God van ons land werd weggenomen.’

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/11/Nieuw-Amerikaans-parlement-buigt-hoofd-voor-Allah-tijdens-gebed-imam

Zie ook: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/11/Nieuw-Amerikaans-parlement-buigt-hoofd-voor-Allah-tijdens-gebed-imam