maandag 3 november 2014

De 10 belangrijkste punten van Poetins toespraak

De meeste mensen in de Engels-sprekende delen van de wereld misten de toespraak van Poetin op de Valdai conferentie in Sochi een paar dagen geleden, en (de kans is klein) degenen onder u die van de toespraak hebben gehoord, hebben niet de kans gekregen om het te lezen en misten het belang ervan. (Voor uw gemak, ik plak hieronder het volledige transcript van zijn toespraak)

Westerse media deden hun best om het te negeren of om de betekenis ervan te verdraaien. Ongeacht wat je denkt of niet denkt van Poetin (zoals de zon en de maan, hij bestaat niet voor u om een oordeel te cultiveren) dit is waarschijnlijk de meest belangrijke politieke toespraak sinds Churchill's "IJzeren Gordijn toespraak" van 5 maart, 1946.

In deze toespraak, Poetin veranderde abrupt de regels van het spel. Voorheen werd het spel van de internationale politiek als volgt gespeeld: politici deden in het openbaar uitspraken, in het belang van het handhaven van een aangename fictieve nationale soevereiniteit, maar ze waren strikt voor de show en hadden niets te maken met de economische realiteit van de internationale politiek. In de tussentijd waren ze bezig met onderhandelingen in geheime achterkamertjes, waar de feitelijke afspraken werden gemaakt. Voorheen probeerde Poetin om dit spel te spelen en verwachte alleen dat Rusland zou worden behandeld als een gelijke. Maar deze verwachtingen zijn de bodem ingeslagen en op deze conferentie verklaarde hij dat het ​​spel voorbij is. Hij schende expliciet het Westerse taboe door rechtstreeks tot het volk te spreken over de hoofden van de elite clans en politieke leiders.

De Russische blogger chipstone vatte de belangrijkste punten van Poetin toespraak als volgt samen:

1. Rusland zal geen spelletjes meer spellen en zich mengen in de achterkamertjes onderhandelingen over kleinigheden. Maar Rusland is voorbereid voor serieuze gesprekken en overeenkomsten, als deze bevorderlijk zijn voor de collectieve veiligheid, zijn gebaseerd op eerlijkheid en rekening houden met de belangen van elke zijde.

(Lees in dit geval ook: BRICS Summit in Fortaleza Set New Geopolitical Order Heeft Rusland een backup dat hij zulke taal naar het Westen kan spreken? Je vraagt je af hebben ze al die tijd zo onder de plak van het Westen geleefd? Ze willen allemaal een stuk van de NWO koek)

2. Alle systemen van de wereldwijde collectieve veiligheid liggen nu in puin. Er zijn totaal geen internationale veiligheidsgaranties meer. En de entiteit die het heeft vernietigd heeft een naam: De Verenigde Staten van Amerika.

3. De bouwers van de Nieuwe Wereld Orde hebben gefaald, ze hebben een zandkasteel gebouwd. Of een nieuwe wereldorde van welke aard dan ook wordt gebouwd is niet alleen het besluit van Rusland, maar het is een beslissing die niet zonder Rusland zal worden gemaakt.

4. Rusland is voorstander van een conservatieve benadering voor het invoeren van innovaties in de sociale orde, maar is niet gekant tegen het onderzoeken en bespreken van dergelijke innovaties, om te zien of het introduceren van een van hen zou kunnen worden gerechtvaardigd.

5. Rusland is niet van plan te gaan vissen in de troebele wateren gecreëerd door Amerika's steeds groeiende "rijk van chaos," en heeft geen interesse in het bouwen van een eigen nieuw rijk (dit is niet nodig; de uitdagingen van Rusland liggen in het ontwikkelen van haar al enorme grondgebied). Evenmin is Rusland bereid op te treden als een redder van de wereld, zoals ze in het verleden hebben gedaan.

6. Rusland zal niet proberen om de wereld opnieuw te vormen in haar eigen beeld, maar ze zal ook niemand toestaan haar vormen naar hun beeld. Rusland zal zich niet af te sluiten van de wereld, maar iedereen die probeert om haar af te sluiten van de wereld zal zeker een storm oogsten.

7. Rusland wil niet dat de chaos zich verspreidt, ze wil geen oorlog en heeft niet de intentie om er een te starten. Echter, vandaag de dag ziet Rusland het uitbreken van de wereldwijde oorlog als bijna onvermijdelijk, ze is er op voorbereidt en blijft zich daarop voorbereiden. Rusland wil geen oorlog - noch veest ze er voor.

8. Rusland is niet van plan om een ​​actieve rol te spelen in het tegenwerken van degenen die nog steeds proberen New World Order te construeren - totdat hun inspanningen beginnen te botsen met de belangrijkste Russische belangen. Rusland zou liever toekijken hoe ze zich zelf zoveel mogelijk brokken geven als hun arme hoofden kunnen opnemen. Maar degenen die erin slagen om Rusland mee te slepen in dit proces, door minachting voor haar belangen, zal de ware betekenis van de pijn worden onderwezen.

9. In haar externe, en meer nog, de binnenlandse politiek, zal de macht van Rusland niet vertrouwen op de elites en hun achterkamer politiek, maar op de wil van het volk. (de wil van het volk ja ja...)

Aan deze negen punten zou ik graag een tiende toevoegen:

10. Er is nog een kans om een ​​nieuwe wereldorde te construeren die een wereldoorlog zal voorkomen. Deze nieuwe wereld orde zal noodzakelijkerwijs de Verenigde Staten bevatten, maar kan dat alleen doen onder dezelfde voorwaarden als ieder ander: onderwerp je aan het internationale recht en de internationale overeenkomsten; onthouden van alle eenzijdige maatregelen of handelingen; met volledige eerbiediging van de soevereiniteit van andere landen.

Bron: http://cluborlov.blogspot.nl/2014/10/putin-to-western-elites-play-time-is.html

(Het Punt 10 wat de vertaler zelf toevoegd vat de leugen mooi samen: een Nieuwe Wereld Orde om een wereld oorlog te voorkomen hahah. Die wereld oorlog heeft nou net de vorming van die Nieuwe Wereld Orde als doel! Daarom proberen ze die wereld oorlog met Rusland e.d. uit te lokken!

Maar vergeet dan weer niet dat Poetin met zijn Rusland een dubbelrol kan spelen juist in het tot stand brengen van de Nieuwe Wereld Orde. De tegenstellingen Amerika - Rusland of Rusland en het Westen kan wel eens kunstmatige tegenstelling zijn die nodig is om de benodigde chaos tot stand te brengen die moet leiden tot een Nieuwe Wereld Orde.

De Nieuwe Wereld Orde is natuurlijk de grootste leugen ooit! Internationaal recht bla bla... Wat denken ze wel. Er is maar een wet en dat is de wet van God en er is maar een rechter en dat is Jezus!

Ze weten best dat de Nieuwe Wereld Orde het Babel uit het oude testament is, bedoeld om alle mensen in slavernij te brengen onder de macht van satan. Zodat Gods doel met de mensen niet bereikt wordt. Ze willen alleen maar winnen van God.

De Nieuwe Wereld Orde zal er komen... De wereld moet een worden zodat de anti christ kan opkomen. Het beest uit de volkerenzee. Dit is de Nieuwe Wereld Orde waar ook Rusland aan meewerkt:

Openbaring 13:1-18
Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten