woensdag 5 november 2014

Dr. Jim Willie - Absolute Garantie economische ineenstorting & systematische breakdown

Link naar de video: http://youtu.be/GG2q1ue_1OQ

Finnance and Liberty interviewde Dr. Jim Willie, oprichter van de GoldenJackass.com en redacteur van de Hat Trick Letter, om de wereldeconomie te bespreken. Willie beweert dat de vorm van kwantitatieve versoepeling (QE) wat de Amerikaanse overheid op dit moment aan het doen zijn, een absolute "garantie voor systemische afbraak en economische ineenstorting is". Hij legt in detail het waarom en hoe uit.

Willie behandeld ook de volgende stappen die hij aan ziet komen. Een verborgen schulden dekking, een enorme propagandacampagne en hij wijst er ook op hoe niemand wil toegeven dat de sancties bedoeld om Rusland te straffen voor de Oekraïne fiasco, in werkelijkheid hebben geleid tot een versnelling van de wereldwijde afwijzing van de dollar.

Meer nieuwsberichten over de wereldwijde samenzwering en de komende ineenstorting:
- http://www.allnewspipeline.com/Experts_On_Americas_Destruction.php
- Hoogleraar Ewald Engelen: 'Een elite beschermt de banken'
- Machtigste bank ter wereld geeft derde waarschuwing voor grote crash
- Deense investeringsbank: In november nieuwe beurs- enschuldencrisis
- Deutsche Bank tikkende tijdbom
- Elke oorlog is een bankiersoorlog, overtuig u zelf!


Quantitative easing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantitatieve_versoepeling
Kwantitatieve versoepeling of vrijer vertaald kwantitatieve geldverruiming (in het Engelse financiële jargon aangeduid als quantitative easing) is vergroting van de geldvoorraad door een centrale bank door middel van de aankoop van effecten zoals staatsobligaties.

Die centrale bank heeft dat geld helemaal niet. Het betekend dat ze geld bij drukken wat nergens door gedekt is. Ze scheppen geld uit niks! De schulden worden almaar groter en vroeg of laat komt de rekening. Dat punt is bereikt. De tijd is op...


Welke keus ga je maken?
Men staat er verbaast over dat Amerika en ook Europa zo dwaas handelen en hun eigen bestaan in gevaar brengen. Ze proberen de schulden zo hoog mogelijk te laten oplopen. Het is echter allemaal bewust om te zorgen voor een economische ineenstorting.

Dit moet zorgen voor een enorme wereldwijde economische en militaire chaos. Uit de as daarvan moet de Nieuwe Wereld Orde met de anti christ oprijzen. Ze willen de hele wereld bijeenbrengen onder een hoofd. Daarvoor creëren ze een groot wereldprobleem.

Hoe groter de leugen, des te beter. Ze doen het zelf! Dit is zo moeilijk voor mensen te begrijpen en te doorzien! Je eigen land, alles om je heen, de manier waarop wij leven, alles wat we hebben, is juist zo ingericht om zich straks ineens tegen je leven te keren. Je eigen manier van leven zijn juist de ketenen om je te boeien. Straks is het geld niks meer waard en kun je geen kant meer op. Niemand kan zich zelf in leven houden.


Twee mogelijkheden worden je voorgehouden. De anti christ die je alles weer belooft wat je hartje begeerd. Dat is de begeerte, de lust. Maar als je voor hem kiest, wijs je God af en ben je voor eeuwig verloren. Of je kiest voor Jezus de Zoon van God. Hij geeft je de liefde van God. Hij heeft de straf voor jou gedragen en geeft je eeuwig leven!

Als je nu al kiest of hebt gekozen voor Jezus neemt Hij je weg van de aarde voor dat de hel losbreekt. Dat wordt de opname genoemd. Anders blijf je achter en kom je in de grote verdrukking. Dan komen al de dingen over je heen. De enorme ellende en de verleidingen die over de wereld gaan komen. Alleen in de naam van Jezus zul je de kracht ontvangen om daar tegen bestand te zijn. Je zult dan zelf door de dood heen moeten.

Bid Jezus dat je niet in verzoeking komt!)

Hier staat in de Bijbel over de mensen die uit de grote verdrukking komen:

De schare, die niemand tellen kan
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
10 En zij riepen met luider stem en zeiden:
De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!
11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende:
Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

 
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten