zaterdag 15 november 2014

Nieuw Amerikaans parlement buigt hoofd voor Allah tijdens gebed imam

Bijna alle aanwezige Amerikaanse parlementariërs buigen hun hoofd als Allah wordt geprezen als de opperste god ‘die wij aanbidden’.

Voor iedereen die denkt dat het met de islamisering van Amerika en Europa nog wel meevalt en het overdreven vindt te stellen dat de Westerse elite de islam als bondgenoot heeft gekozen: het nieuw geïnstalleerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden liet niet alleen een radicale imam in een gebed Allah prijzen als de opperste god, maar boog bovendien ook massaal zijn hoofd toen de imam uitsprak dat het ‘gij is die wij aanbidden’.

Hamad Chebli, imam van het Islamic Center of Central Jersey, begon met ‘De vrede en zegeningen van Allah zij met u. As-Salaam-Aleikum, in de naam van Allah, de meest genadige, de meest barmhartige. Geprezen zij Allah, de bewaarder en instandhouder van de wereld, meester van de Dag des Oordeels. Het is gij die wij aanbidden, en uw hulp zoeken wij. Leid ons op het rechte pad.’

‘De god van alle profeten en de boodschapper (Mohammed) zegt in de Qur’an: hij geeft u geen grotere verantwoordelijkheid dan u kan dragen... Zegen deze vergadering. Zegen het volk, en de natie die het vertegenwoordigt.’ Op de achtergrond buigt ook de herkozen Republikeinse leider van het Huis, John Boehner, deemoedig zijn hoofd.

‘Heilige Arabische gebeden’ in christelijke kathedraal
Chebli bad niet alleen in het Huis van Afgevaardigden, maar ook in de (christelijke) Nationale Kathedraal, die speciaal werd uitgerust met islamitische gebedskleden. De voorganger van de Kathedraal, Gary Hall, omschreef de Arabische gebeden als ‘een prachtige heilige taal in een prachtige heilige ruimte.’ Hij sprak tevens de hoop uit dat de dienst het begin zou zijn van toekomstige samenwerking, voor het goede van de mensheid.

Rashid Makhdoom verklaarde dat de symboliek van deze oecumenische dienst ‘door heel de wereld zal weergalmen. Het zou overal een les voor moslims moeten zijn dat wij en de christenen allemaal één zijn.’ Een enkeling was het echter niet eens met de gelijkstelling van God met Allah en van Jezus met Mohammed. Een vrouw onderbrak het islamitische gebed en begon het evangelie van Jezus Christus te proclameren. Ze werd onmiddellijk afgevoerd.

Radicale anti-Israël mentor
De Amerikaanse elite doet niet eens meer de moeite om een zogenaamd ‘gematigde’ imam op het toneel te toveren. Hamad Chebli was namelijk de leerling van de radicale Grote Mufti van Libanon, Hassan Khaled, de hoogste Soenitische autoriteit van het land. Khaled stierf de ‘marteldood’ toen hij bij een bomaanslag om het leven kwam. Op dit filmpje is te zien hoe hij een massa moslims met ‘Allahu Akbar’, de islamitische strijd/jihadkreet, opzweept.

Net als zijn mentor studeerde Chebli aan de Al-Azhar Universiteit in Egypte, het gerechtelijk-politieke centrum van de inmiddels verbannen Moslim Broederschap. Khaled was een voorvechter van het Palestijnse terrorisme tegen Israël en werkte daaraan mee door het sturen van rekruten naar Libanon. Later kreeg hij onenigheid met aartsterrorist Yasser Arafat over de te volgen koers.

Chebli werd vermoedelijk ook uitgekozen omdat zowel zijn mentor Khaled als diens vader werden vermoord door de Syrische regering van president Bashar al-Assad. De regering Obama werkt samen met de Moslim Broederschap, Turkije en Qatar om Assad met behulp van onder andere Al-Nusra/Al-Qaeda af te zetten, zodat er in Syrië een pro-Amerikaans islamistisch regime kan worden geïnstalleerd.

In 2001 eerste moslimgebeden in Huis en Kathedraal

Voorzitter John Boehner was niet de eerste die een imam uitnodigde om in het Huis te komen bidden. Zijn voorganger Dennis Hastert deed dit al een half jaar vóór de aanslagen op 9/11/01. Daarnaast was het president George W. Bush die 3 dagen later in de Nationale Kathedraal op hetzelfde podium zat als Muzammil Siddiqi, de toenmalige president van de Islamic Society of North America (ISNA), de Moslim Broederschap-organisatie die onder Barack Hussein Obama de machtigste lobby van de Verenigde Staten is geworden.

‘Gods beschermende hand van VS weggenomen’

William Murray van de Religious Freedom Coalition was op die bewuste dag in 2001 aanwezig in de Nationale Kathedraal. Na afloop schreef hij dat hij tijdens de dienst ‘een rilling door de aanwezigheid van de ontzagwekkende macht van God’ had gevoeld, en op dat moment herinnerd werd aan het Eerste Gebod ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’.

‘De Nationale Kathedraal was ontwijd door de gebeden tot de heidense maangod Allah. Onze christelijke president had zijn hoofd gebogen tijdens gebeden die aan andere goden waren gericht, mogelijk gebeden voor degenen die onze natie willen vernietigen en onze kinderen tot slaven van een vreemde religie willen maken. Op dat moment ervoer ik dat de beschermende hand van de ware God van ons land werd weggenomen.’

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/11/Nieuw-Amerikaans-parlement-buigt-hoofd-voor-Allah-tijdens-gebed-imam

Zie ook: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/11/Nieuw-Amerikaans-parlement-buigt-hoofd-voor-Allah-tijdens-gebed-imam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten