maandag 17 november 2014

Zweden erkent een terreurbeweging als staat - Uit het nieuws 10-11-2014 - Door: Franklin ter Horst

Uit het nieuws 10-11-2014
Door: Franklin ter Horst
Zweden erkent een terreurbeweging als staat.
De nieuwe centrumlinkse regering van Zweden heeft op 30 oktober 2014 besloten deonbestaande staat: ‘Palestina’ te erkennen. Zweden heeft daarmee een terreurorganisatie erkend die uit is op de vernietiging van Israël en het plegen van genocide op het Joodse volk. Dat alles is vastgelegd in zowel het handvest van de PLO  als dat van Hamas. (Hamas betekent in het Hebreeuws zowel geweld als onrecht). Zweden is van mening dat Abu Mazen (Mahmoud Abbas) en consorten aan de volkenrechtelijke criteria voor de erkenning van een Palestijnse Staat hebben voldaan en motiveert deze stap als ondersteuning van het “vredesproces”. Er is echter geen enkele sprake van een vredesproces want alle handreikingen van Israël worden door het bewind in Ramallah al jaren volledig getorpedeerd. Mazen roept al decennialang de staat Israël nooit te zullen erkennen. Zweden heeft met deze beslissing de bezetters van Israëls hartland Samaria en Judea, een vrijbrief gegeven door te gaan met terreur totdat zij hun doelstellingen hebben bereikt. Erkenning van ‘Palestina’ draagt niets bij aan de vrede en dient enkel Israëls vernietiging en Jodenmoord.
In de nieuwe Zweedse regering zit Mehmet Kaplan, een in Turkije geboren minister voor de Zweedse Groenen. Deze figuur is een pro-Hamas extremist wat mag blijken uit het feit dat hij op 31 mei 2010 meevoer op de flotilla van de FreeGaza Movement in een poging de Israëlische 'blokkade' van Gaza te doorbreken.
Anti-Israël activist Mehmet Kaplan
De beslissing van Zweden om Israëls hartland om te toveren tot 'Palestina' is trouwens een regelrechte schending van de Oslo-akkoorden. Hierin is overeengekomen dat een zelfstandige PLO-staat op Israëls aloude grondgebied, alleen tot stand kan komen door alle openstaande kwesties tussen Israël en het PLO-bewind uitsluitend via bilaterale onderhandelingen op te lossen (Oslo 1 artikel 15) en geen unilaterale stappen te ondernemen (Oslo 2 artikel 31.7).
In het Engels spreken Abu Mazen en consorten over vrede om de Westerse samenleving een rad voor ogen te draaien. Er is geen sprake van dat ze streven niet naar het einde van het conflict.  De strategie is Israël in fasen te liquideren. De terreur en de tijd zullen hun werk doen. Natuurlijk weten de leiders in het Westen dat het PLO-bewind een terreurorganisatie is die Israël wil vernietigen en dat Gaza bestuurd wordt door een doodscultuur die het vermoorden van onschuldigen als het hoogst haalbare in hun leven beschouwen. Daarom gaat het in werkelijkheid niet om de installering van een Palestijnse staat, maar om een diepgewortelde haat tegen de staat Israël en het Joodse volk.
Ook Hamas,de doodscultuur in Gaza maakt onderdeel uit van het door Zweden erkende ‘Palestina’ er is immers sprake van een eenheidsregering! Op het officiële televisiestation van Hamas in Gaza, stelde Mahmoud Al-Zahhar op 18 november 2010 de kijkers deuitroeiing van de Joden in het vooruitzicht. Hij legde uit hoe 'logisch' het is dat er geen plek is voor Joden in ‘Palestina’ en dat hen de complete uitroeiing wacht. Voor Zweden vormen dit soort uitspraken geen enkel beletsel ook deze doodscultuur te erkennen als onderdeel van ‘Palestina’ en dat geldt ook voor acht andere Europese landen die eerder deze ‘staat’ al hebben erkend: Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Malta, Polen en Roemenië, en het niet-EU-lid ​​IJsland. De rest van de Europese Unie zal ongetwijfeld volgen waaronder Nederland nu Koenders aan het roer staat op Buitenlandse zaken. Koenders partij de PvdA wil dat ook net als D66. 
In het midden de door de Russen opgeleide terreurleider Abu Mazen.
Ook Spanje en Frankrijk hebben bekend gemaakt aan te willen schuiven. Het lijkt een trend te zijn geworden inEuropa. Daarmee wordt de morele verdorvenheid van de Europese wegwijzers nog maar weer eens goed duidelijk en ook hoe diep de haat zit tegen de staat Israël en het Joodse volk. Ze weten dat indien Israël bereid zou zijn hun historisch kerngebied Samaria en Judea af te staan, het niet meer in staat zal zijn om zijn resterende grondgebied afdoende te verdedigen. Hetgaat helemaal niet om vrede of recht. Het gaat om Israëlhaat en het bijstaan van diegenen die het meest actief streven naar Israëls vernietiging. De misdadigers van Hamas worden voorgesteld als “rebellen”, want om ze te kwalificeren als “islamitische terroristen” en moordenaars is in het Westen “zeer ongepast”. Ook wordt er alles aan gedaan om hen niet met het woord “islam” te associëren.
Abu Mazen en niemand anders is verantwoordelijk voorde huidige golf van geweld  in en rond Jeruzalem. Zo zond hij een condoleancebrief aan de familie van de terrorist Ibrahim Khalil Hijazi die probeerde Rabbi Yehudah Glick te vermoorden. De terrorist werd die later doorIsraëlische troepen gedood. In de brief drukt Mazen zijn “oprechte medeleven” uit over de dood van de terrorist en schrijft verder:“Woedend ontvingen wij het nieuws van de laaghartige misdaad, de moord die is gepleegd door de terroristen van het Israëlische bezettingsleger, op uw zoon. Die zal naar de hemel gaan als martelaar in het verdedigen van de rechten van ons volk en van haar heilige plaatsen.” Arabieren in Jeruzalem dansten in de straten en deelden snoep uit als de uiting van grote vreugde over de poging tot moord op Yehuda Glick. “Moge Allah de schutter zegenen”, vertelden passanten tegen Israëlische verslaggevers, terwijl feestelijk vuurwerk afging op de achtergrond en feestmuziek werd gespeeld. De PLO-Tv heeft voorafgaand aan de moordaanslag minstens 19 keer een oproep uitgezonden van Mazen, waarin hij oproept “om elke mogelijk manier te gebruiken” om de Tempelberg te verdedigen omdat “zij (Joden) niet het recht hebben om die te bevuilen”. En de wereldleiders noemen deze terreurleider een vredespartner voor Israël, terwijl hij constant aanzet tot het plegen van geweld.
De PLO-propagandamachine is een campagne begonnen waarin men automobilisten oproept, hun auto als  wapen te gebruiken en op deze manier Israëliërs te vermoorden. Diverse stickers dienen daarbij als voorbeeld hoe ze dat kunnen doen. Op de avond van 5 november, raakten drieIDF-soldaten gewond toen een terrorist met zijn vrachtwagen opzettelijk op hen inreed. Klik hier voor de beelden. Een van de soldaten is inmiddels overleden. Het officiële PLO-persbureau Wafa meldde over deze terreuraanval: 'Israëlische politie schiet Jeruzalemmer dood na auto-ongeluk'. Het bericht beweert dat de bestuurder de controle over zijn auto verloor. Pas toen de weduwe van de moordenaar hem openlijk als 'held en onze martelaar' prees, corrigeerde Wafa het bericht. Een van de zonen van de terrorist zei, dat hij blij en trots op zijn vader was. Dat was al de tweede terreuraanslag in Jeruzalem die dag. Eerder pleegde de terrorist Ibrahim Al-Akari, een militant van Hamas, een soortgelijke aanslag door met zijn witte Ford Transit, opzettelijkin te rijden op een groep wachtende mensen bij een tramstation. Een agent van de grenspolitie, de 38-jarige Israëlische Jedan Assad overleed tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis. Dertien anderen raakten gewond waarvan 4 tot 5 zeer ernstig.
Op woensdagavond 22 oktober 2014, raaktenbij een terreuraanslag bij een tramhalte in Jeruzalem zeven mensen gewond, waarvan sommigen ernstig. Een baby van drie maanden in een kinderwagen, vloog door de klap ruim tien meter door de lucht en raakte zwaar gewond.
De baby Chaya Zissel Braun, doodgereden door een terrorist
Hulpverleners trachtten het kleine meisje nog te reanimeren maar ze bezweek enkele uren later aan haar verwondingen in het Hadassah Hospitaal. De moordenaar, een 20-jarige Abdelrahman a-Shaludi, inwoner van de wijk Silwan in het oostelijk deel van Jeruzalem, een gekend lid van Hamas die al eerder in de gevangenis zat voor misdaden, reed met zijnauto bewust in op een groep mensen die bij de halte Ammunition Hill op de sneltram stonden te wachten. Hij wilde daarna te voet vluchten, maar werd neergeschoten door een politieagent. De terrorist stierf in de nacht in het ziekenhuis. Zijn vader noemde de aanslag een ‘natuurlijk antwoord op de misdaden van de bezetting en de invasie van ons land door de Joden’ en zijnmoeder prees hem als een martelaar. Sultan Abu-Einen, een hoge official van het PLO-bewind in Ramallah prees op Facebook ‘de heldhaftige martelaar’ voor zijn terreurdaad. De officiële Facebook pagina van de Fatah terreurbeweging meldde: “De held en martelaar Abdelrahman al-Shaludi, heeft een heilige daad verricht door kolonisten (baby van drie maanden) te overrijden in bezet Jeruzalem.”
In een normale wereld zou de internationale gemeenschap een scherpe veroordeling over dit soort aanslagen uitspreken, maar in deze wereld gaat het er anders aan toe. In deze wereld worden terroristen  als Mazen beloond met miljarden dollars aan donaties, en krijgt hij als extra bonus een grondgebied toegewezen dat eigendom is van de staat Israël. Het gaat om pure landroof maar desondanks ondervinden ze steun van de van alle ankers losgeslagen wereldleiders.
Ook eendrietal kerkleiders in het Midden-Oosten hebben op 17 oktober 2014 in een open brief de Europese landen verzocht om de Staat Palestina officieel te erkennen met als hoofdstad het oostelijk deel van Jeruzalem. De ondertekenaars zijn de voormalige Latijnse patriarch van Jeruzalem, Michel Sabbah, de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Theodosius Hannah en de voorzitter van de Lutherse Wereld Federatie, bisschop Munib Yunan. ‘Vanuit Jeruzalem, onze bezette hoofdstad, zenden wij onze dringende boodschap aan de hele wereld en vooral aan Europa. We zoeken naar gerechtigheid en vrede.  Europa heeft de morele, juridische en politieke plicht om Israël verantwoordelijk te stellen en degeweldloze initiatieven van de Palestijnen te steunen, en om deIsraëlische bezetting te beëindigen.'
Michel Sabbah, geboren in Nazareth in 1933, was de eerste Arabier, die door de katholieke kerk werd benoemd tot patriarch van Jeruzalem. Hij noemt Israël de oorzaak van het geweld in het Midden Oosten vanwege Israëls bezetting van Arabische grond. Sabbah zegt dat christenen in de PLO-gebieden een gerespecteerde, en beschermde groep vormen. Hij heeft herhaaldelijk het wereldwijde christendom opgeroepen tot verzet tegen Israël​​. Theodosius Hannah, geboren in 1965 in Galilea, werd voor zijn benoeming tot aartsbisschop herhaaldelijk gearresteerd en ondervraagd door de Israëlische autoriteiten. De autoriteiten beschuldigden hem van opruiing tegen de Joodse Staat. Hij noemt Hamaszelfmoordterroristen volkshelden waarop men trots mag zijn: ,,Ze plegen geen zelfmoord zoals sommigen zeggen, en ze plegen ook geen terreur zoals anderen beweren, maar ze strijden tegen de bezetting.” Mounib Yunan, geboren in Jeruzalem in 1950, is een van de ondertekenaars van het controversiële Kairos Palestina document, waarin de Israëlische ‘bezetting van de Palestijnse gebieden’ wordt veroordeeld als 'zonde tegen God'. Hij is sinds 2010 de hoogste vertegenwoordiger van de 70 miljoen Lutheranen in de wereld.
Israël is niet meer dan een nietig puntje op de wereldkaart, maar wordt gehaat door een groot deel van de wereldbevolking. De oorzaak van deze haat is de emotionele weerzin tegen de God van Israël, omdat Zijn Woord onlosmakelijk verbonden is met het volk van Israël. Sinds 1948 is Israel weer als Godsvolk prominent aanwezig in het centrum van de volkerenwereld. Het is God die hen terug heeft gebracht naar de bergen van Israël. Velen zijn volkomen blind voor dit herstel. Het boek Openbaring vertelt over de dag dat God zal ingrijpen en de goddeloze naties die Zijn volk hebben gedemoniseerd en vervloekt, ter verantwoording zal roepen.

Bron: http://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten