dinsdag 27 januari 2015

WVB - The Rod Part 3

YouTube: http://youtu.be/eLLDa_Fq8z4

De anti christ is geen normaal mens, Hij is sterker dan een mens. Niemand kan tegen hem op. Maar de Here Jezus zal teugkomen naar de aarde en hem vernietigen! Je wilt niet achterblijven op aarde als de oordelen over de aarde komen!
.
Romeinen 10:9-13
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten