zaterdag 28 februari 2015

Mid-East Prophecy Update – 22-2-15

YouTube: http://youtu.be/X5LPab66uRQ

Pastor J.D. talks about the Islamic beheading of 21 Egyptian Christians in Libya and the demonic deception on the part of those who continue with their false narrative concerning this unspeakable evil

meer >

woensdag 25 februari 2015

Babylon's Mystery Part 4

Link naar de video: http://youtu.be/_RvEBLLpG70

Watchman Video Broadcast - Babylon's connectie met geheime talen en genootschappen.

Deze aflevering is een must. De grote vraag is wie is de vrouw, de hoer Babylon uit openbaringen? Is ze soms de mensheid die achter blijft in de eindtijd en zal hoereren met de anti christ. Ze geeft zich aan hem in ruil voor geld, goederen en begeerten. Er staat in de Bijbel over een huwelijk dat die twee een zullen zijn.

Openbaring 17: 1-15
1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een  gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. 7 En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt. 8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. 10 Ook zijn het zeven  koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. 13 Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen - want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen - en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natien en menigten en volken en talen.

Meer >
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-babylon-valse-religie.html

maandag 16 februari 2015

Vertaling: New York City: put van de mysterieuze Babylonische hoer van satan uit Openbaring!

Link naar het artikel:
http://beforeitsnews.com/prophecy/2015/01/bone-chilling-photos-that-will-blow-your-mind-new-york-city-den-of-demons-the-mysterious-babylonian-whore-of-revelation-breathtaking-undeniable-chilling-photos-and-videos-2466532.html

Vertaling:

IJzingwekkende apocalyptische foto's en informatie! New York City: put van de mysterieuze Babylonische hoer van satan uit Openbaring! Adembenemend, valt niet te ontkennen, Chilling! (foto's en video's)Deze foto van de Twin Towers, die werden vernietigd op 11 september 2001, toont duidelijk de luciferian / Nephilim symboliek die hen omringen (piramides). Een opmerking, het Vrijheidsbeeld werd gebouwd door de vrijmetselaars. Het is eigenlijk lucifer de lichtdrager.

God gaat voorop. Het kwaad is buitengewoon bedrieglijk, stiekem, en doet zich vaak voor als goed. Als onze vijand, satan, vol is van zichzelf, overspeelt hij zijn kaarten. Het punt is mensen willen de waarheid niet geloven. Zij zouden liever wat het kwade is goed noemen en wat het goede is kwaad. Waarom ‘willen’ de mensen van tegenwoordig bedrogen worden? Juist dit was voorspeld in de pagina's van de Bijbel. -Lyn Leahz

Degenen die de profetieën volgen, hebben altijd hetzelfde argument gedeeld dat tegenwoordig bestaat: enkel wie, of wat, is het grote Babylon, de eindtijd moeder van de hoeren.

Openbaring 17:5-6
5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.

Dit specifieke 'Babylon' was duidelijk een mysterie voor Johannes de openbaarder op het moment dat hem dit visioen werd gegeven. Dit is een feit dat niet kan worden ontkend. (vertaler: dat is helemaal geen feit? Johannes heeft geschreven wat de Heilige Geest hem in gaf te schrijven) Echter, veel mensen hebben het gevoel dat het "geheime Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen van de Aarde", Rome is. Vroeger dacht ik ook zo. Echter, in de afgelopen jaren, en na veel onderzoek, ben ik het er mee eens dat dit specifieke Babylon, dat zo'n mysterie was voor Johannes de openbaarder, New York City in de Verenigde Staten van Amerika is. Er zijn vele redenen waarom ik dat vind, echter, hou er rekening mee dat Rome in de tijd dat Johannes het visioen kreeg geen geheimenis was. (vertaler: ook toen was toch het geheimenis van Babylon misschien wel aanwezig maar had het nog niet de uitingsvorm die het nu heeft?).

Bestudeer de foto's en het commentaar onder de foto's hieronder en beslis voor jezelf. Wees ervan bewust dat New York City is vernoemd naar King James (die de hertog van York was, en toen later koning werd). King James was ook een 33’ste graad vrijmetselaar die verantwoordelijk is voor de Bijbelse King James vertaling, zoals hierboven gebruikt. Wees ervan bewust dat New York City het financiële centrum van de Verenigde Staten is dat samenwerkt met de hele wereld. Het is het centrum voor de handel, het bedrijfsleven, enz. net zoals Babylon in haar tijd werd beschouwd. New York City is ook een groot centrum van het kwaad, en laten we niet vergeten dat de 'geldzucht’ de wortel is van alle kwaad. Nou, NYC is onze wortel van het kwaad hier in de USA.

De VS heeft zichzelf vandaag als een hoer aan Satan gegeven, zelfs vele van de meest bekende evangelisten en predikanten van vandaag hebben hun ziel verkocht aan de vijand. Wij, als natie, hebben gebogen voor Satan zelf, hebben gebogen en gezegt: "O 'Lucifer, vader van de leugen, zoon van de duisternis - wij willen dat u onze meester bent! Want we volgen uw wensen, uw wil, en verzadigen ons met alles wat u te bieden hebt! Wij aanbidden de God van onze voorouders niet meer of Jezus Christus. Wij zijn van mening dat alles wat goed is slecht is en we beschouwen alles wat slecht is, goed. We zijn klaar om te worden vernietigd en om onze eeuwigheid door te brengen in de poel van vuur! We hebben onszelf aan u gegeven, onze meester, en we weigeren ons te bekeren! Wij zijn satanische mensen die van het duisternis houden en niet van het licht! "

Bekijk de foto's hieronder en zie de verbazingwekkende occulte beelden voor jezelf. Ben ik verrast? Absoluut niet! Maar jij misschien wel ...

(Met dank aan de auteur Scott Onstott (link onderaan artikel) voor alle informatie en diepgaande onderzoek dat hij op het internet heeft verstrekt om dit bericht mogelijk te maken.)(Links) Van dit gebouw wordt geclaimd dat het werelds grootste kathedraal is. Realistisch, kunnen ze zulke hoge verwachtingen handhaven vanwege haar financieringsbronnen, tycoon elitairen die het Nephilim, luciferian bloed delen zoals JP Morgan en prominente figuren als de grootmeester van de vrijmetselaars van de staat New York.

In maart van 1925 waren de vrijmetselaars zo trots op hun prestatie deze kathedraal af te bouwen dat het werd geplaatst op de voorpagina van een publicatie getiteld "Masonic World" (maart 1925 uitgave). Aan de westelijke kant van de kathedraal beelden steenhouwers talloze scènes af die totaal niet op hun plaats zijn voor een kathedraal. Het meest opvallend beeld is de ijzingwekkende voorstelling van de verwoesting van New York stad en haar bezienswaardigheden.


De afstand van de Statue of Liberty's fakkel tot aan de Tridents binnen het 9/11 Memorial Museum Pavillion is 12.000 voet precies. Dat is een verbluffend rond getal.


Prometheus: NYC Rockefeller (Illuminati, Nephilim Bloodline, Luciferian, Elitist) Center 


(Rechts) Een van de belangrijkste onderdelen van een oude Egyptisch ritueel was getiteld, het oprekken van de koorde, omdat het werd geassocieerd met de godin Seshet, Meesteres van het Huis van Architecten. Het snoer in kwestie is de metselaar lijn die werd gebruikt om de afmetingen van het gebouw te meten en om dan het gebouw in een lijn te brengen met de sterren en / of punten van het kompas.

De definitie van het woord "sesheta" betekent verborgen dingen, mysteries, geheimen, dit impliceert dus duidelijk dat Farao dominantie wordt gegeven over die mysteries door de Godin Seshet. Haar symbool, de papyrus plant, symboliseert een zeven-puntige ster. Farao Thoetmosis III noemde haar 'zij van zeven punten.'Deze kathedraal heeft een vrijstaande gemetselde driehoek boven de westelijke ingang. Het deelt een opvallende gelijkenis met het alziende oog in de driehoek. Twee andere structuren die zeer vergelijkbaar zijn komen voor de geest - de mysterieuze piramide in Blagnac, Frankrijk, die vol duidelijk zichtbare geheimen is.

Net buiten de “Met” is een ander interessant structuur – De Naald van Cleopatra. De vrijmetselaars financierden de expeditie die deze obelisk overgebracht van Egypte naar NYC; de obelisk is natuurlijk een fallisch symbool. Interessant genoeg, de exacte afstand van de Naald van Cleopatra tot het Alma Mater beeldhouwwerk aan de Columbia University is precies 3141 meter. Pi is toevallig ook 3.141.

En, alsof dat nog niet genoeg voor u is, de afstand van de Naald van Cleopatra tot het derde Wereld Handels Centra (WTC3) is precies 333.000 centimeter. Merk nu op hoe het snoer georiënteerd is in lijn met de oriëntatie van 3 WFC, bijna alsof het gebouw opzettelijk is ontworpen om te wijzen naar de Naald van Cleopatra. 3 WFC is hetzelfde gebouw die het exquise Elf Tranen 9/11 monument bevat.

Zie je enige overeenkomsten met de drie riem sterren (Onder-Orion's Belt) en Ground Zero (rechts) te zien?


(Vertaler: het sterrenbeeld Orion. De drie sterren op een rijtje in het midden is de “riem van Orion”. Ze komen precies overeen met de drie grote piramiden in Egypte en Ground Zero in New York)Verschillende occulte onderzoekers hebben geclaimd dat de Grote Piramide van Gizeh werd gebouwd in perfecte afstemming met de sterren, vooral Sirius. Het licht van deze sterren, zo is gezegd, werd gebruikt in ceremonies van de Egyptische mysteriën."Deze oude mensen (Egyptenaren) (vertaler: hebben de nephilim, het nageslacht van de gevallen engelen de piramiden gebouwd?) wisten dat één keer per jaar de Parent Zon in lijn is met de Dog Star. Daarom werd de Grote Piramide zo geconstrueerd dat, op dit heilige moment, het licht van de Dog Star op het plein "Steen van God" viel aan de bovenkant van de Grote Galerij, aflopend op het hoofd van de hogepriester, die de Super Solar Force ontving om zo zijn eigen geperfectioneerde Solar lichaam op te heffen tot hogere initiaties, dit voegde stimulatie toe aan de evolutie van hun goddelijkheid. Dit was dan het doel van de "Steen van God”, waar in het ritueel Osiris zit om hem te zegenen (de verlichte) met de Atf kroon of het hemelse licht." "Ten noorden en ten zuiden van die kroon is liefde," verkondigt een Egyptisch gezang. "En zo door de hele leer van Egypte heen was het zichtbare licht maar de schaduw van het onzichtbare licht; en in de wijsheid van het oude land was maat voor de waarheid de jaren van de Allerhoogste." [1. Marshall Adams, The Book of the Master]


Recente wetenschappelijke ontdekkingen met betrekking tot de Grote Piramide en de mysterieuze "luchtschachten" hebben onderzoekers er toe gebracht om verder het belang van Sirius in de piramide te bevestigen. Vigilant Citizen

De ster afstemming met de Grote Piramide van Gizeh. Orion (geassocieerd met de god Osiris) is uitgelijnd met de Koningskamer, terwijl Sirius (geassocieerd met de godin Isis) is uitgelijnd met de Koninginnekamer.


De riem sterren van Orion en de drie piramides van Gizeh lijnen allemaal mysterieus uit. Het piramide symbool, echter, is een van de meest voorkomende Luciferische symbolen. Zie onder:


Let op de piramide en het alziende oog ... evenals het Latijns wat, vertaald in het Engels, te maken heeft met de Nieuwe Wereld Orde. Zie de foto hieronder:


dinsdag 10 februari 2015

Madonna's Grammy "illuminati" - satanisch ritueel

Madonna's Grammy opvoering voor de Grammy's was een grote gore, demonische aanbiddingsshow vol van de Illuminati geest. De illuminatie worden steeds openlijker.

YouTube: http://youtu.be/UInAKevHqf0

Lees ook:
MTV: http://www.mtv.com/news/2072801/madonna-2015-grammys-illuminati/

Brr die rode vlekken op haar kleren moeten denk ik bloedvlekken voorstellen als van iemand die onder het bloed zit. Iemand die geofferd wordt in een ritueel. In eerste instantie wordt ze in de videoclip aanbeden maar aan het eind wordt ze geofferd. Het deed me denken aan de hoer Babylon uit de eindtijd die vernietigd zal worden

Openbaring 17:1-6
1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.


Openbaring 17:15-18
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natien en menigten en volken en talen. 16 En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. 18 En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.

De illuminatie weten wat ze zullen gaan doen. Ze voeren dit offeringsritueel van de vrouw in het groot uit met de gehele aarde. Stel je daarbij Amerika voor als de vrouw (de vrouw van het vrijheidsbeeld). Amerika verleid de gehele aarde met haar lust en geld (walstreet). Daar getuigd deze show ook van. Die gaat de hele wereld over. Als ze gedaan heeft wat ze moest doen wordt ze geofferd. Amerika zal daarom geloof ik volledig worden vernietigd. Ze misbruiken haar om de Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen.

Dit hele satanische opofferingsproces wat ze met de aarde doen laten ze symbolisch zien aan het publiek door dit soort shows. Het doel van het offeringsritueel is om satan aan te roepen hun te helpen te winnen van God. Satan komt hun te "hulp" met de sleutel van de put. En uit de put zal het beest opstijgen. De anti christ.

Openbaring 9:1
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

Openbaring 9:11
11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon
en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

(denk aan de aanslag op "11-9" als een onderdeel van het ritueel om de engels des afgronds aan te roepen. De engel des afgronds is volgens mij de anti christ)

meer > 

Update:  "The 2015 Grammy Awards - America has Died!"

Online inloggen met ID-kaart uitgetest!

Online inloggen met ID-kaart uitgetest -- DEN HAAG - Er komen proeven waarbij mensen met een identiteitskaart, rijbewijs of bankpas kunnen inloggen op websites van de overheid. De tests maken onderdeel uit van de ontwikkeling van een nieuw online-identificatiesysteem waarmee mensen en bedrijven veiliger toegang kunnen krijgen tot de digitale diensten van overheid en bedrijven...


lees verder >
 
Here it comes...

Lees meer over het merkteken van het beest!

maandag 9 februari 2015

Mid-East Prophecy Update – 8-2-15

YouTube: http://youtu.be/QMAxROvfuBA

Pastor J.D. addresses the astonishing remarks at the annual Prayer Breakfast concerning the President drawing a moral equivalence between the Islamic State and Christianity.

meer >

Kernexplosie gemeld in Oekraine

YouTube: http://youtu.be/aSgQOzrYSGwEen video opgenomen met een mobieltje (foto) lijkt een kernexplosie in Oekraïne te laten zien, compleet met paddenstoelwolk en daarop volgende schokgolf. Mocht het bericht worden bevestigd, dat gaat het waarschijnlijk om een kleine tactische kernbom, die speciaal gemaakt zijn om gebruikt te worden op het slagveld.
De opname door een man vanuit zijn eigen huis gemaakt. De schokgolf vernielde het raam waardoor hij filmde.
Recent berichtten we dat er aanwijzingen waren dat het regime in Kiev mogelijk een false flag aanslag met een kernbom voorbereidde, om daar vervolgens Rusland de schuld van te geven. Nu Europa lijkt te hebben gebroken met de koers van Amerika, zou dit mogelijk een wanhoopspoging kunnen zijn om het tij nog te keren.
Het is ook voorstelbaar dat het Oekraïense leger een tactische kernbom heeft ingezet tegen de pro-Russische separatisten, in de hoop om hen nog vóórdat er een vredesakkoord tussen Europa en Rusland ligt, een vernietigende nederlaag toe te brengen.


De filmmaker wist dat de explosie zou komen als je het mij vraagt. Hij lijkt bewust in het donker in precies de goede richting te filmen? Hij schrok ook helemaal niet zo erg.

zondag 8 februari 2015

Bayless Conle: Geloofswegen

YouTube: http://youtu.be/fn0sm9HwhZQ

De Bijbel zegt dat het zonder geloof onmogelijk is God vreugde te geven. Geloof is het fundament van onze relatie met God. Bayless Conley wil u erbij helpen onder alle omstandigheden uit geloof te leven. In zijn preek vertelt hij hoe u Gods wijsheid voor u mag ontdekken en op Zijn beloften kunt staan, hoe u geduldig Gods weg mag belopen en de race van uw leven kunt rennen.

zaterdag 7 februari 2015

POPE Francis to Lead U.N. 1-World GOVT Official "SIGNING" & Launching (Sept 2015)

YouTube: http://youtu.be/EX54Wfma--s

Wanneer de start van de eindtijd is en wie de valse profeet en de anti christ zijn weet alleen God. Er lijken echter cruciale momenten aan te komen zoals blijkt uit deze video. De tekenen van de tijd.

Lukas 21:28-30
28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. 29 En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen. 30 Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.

meer >

Watchman Video Broadcast: Babylon's Mystery Part 1

YouTube: http://youtu.be/_mjIBjoHBXQ

Watchman Video Broadcast 2-1-15 - Taking a look at the spirit of Babylon, and using the Word of God to uncover her secrets. This week we examine a number that is frequently associated with her.

meer >

‘Meest aanstootgevende opmerking die een president ooit heeft gemaakt’ en ‘Aanval op iedere christen in Amerika’

De christelijke tegenaanvallen op de mosliminvasies van het Midden Oosten en Europa zo’n 1000 jaar geleden noemde Obama ‘vreselijke daden in de naam van Christus’. Inzet: Ali Ahmed Karti, minister in de islamitische regering van de door het ICC gezochte oorlogsmisdadiger president Omar al-Bashir, was door Obama uitgenodigd bij het Nationale Ontbijtgebed.

De Amerikaanse president Obama heeft opnieuw een storm van verontwaardiging in christelijk en conservatief Amerika opgewekt door voor het jaarlijkse Nationale Ontbijtgebed een moslim jihadist -die lid is van een regering wier leider door het ICC wordt gezocht voor oorlogsmisdaden- uit te nodigen, en bovendien tijdens zijn toespraak impliciet aan de kant van islamitische terreurgroepen te gaan staan door de geschiedenis te verdraaien en te stellen dat ‘de kruisvaarders vreselijke dingen deden in de naam van Christus’.

‘Meest aanstootgevende opmerking van een president ooit
‘Van een school in Pakistan tot de straten van Parijs hebben we geweld en terreur gezien van degenen die zeggen op te staan voor hun geloof, voor islam, maar het in feite verraden,’ aldus Obama. Hoewel hij de ISIS als een ‘wrede, slechte doodssekte’ omschreef die ‘in de naam van religie onuitsprekelijk barbaarse daden’ begaat, bagatelliseerde hij zijn eigen woorden onmiddellijk door te vervolgen:

‘Maar laten we niet hoog van de toren blazen en denken dat dit enkel ergens anders gebeurt. Bedenk dat tijdens de Kruistochten en de Inquisitie mensen vreselijke dingen deden in de naam van Christus. In ons land werd slavernij maar al te vaak gerechtvaardigd in de naam van Christus.’ (3)

De talloze woedende commentaren op Obama varieerden van ‘een poging om de schuld van moslim gestoorden af te schuiven’ tot ‘een aanval op iedere gelovige christen in de Verenigde Staten’ en ‘de meest aanstootgevende opmerking die een president ooit heeft gemaakt’. (1)

Mininister jihad-terreurstaat uitgenodigd
Om nogmaals zonder woorden te onderstrepen aan welke kant Obama werkelijk staat had hij Ali Ahmed Karti, de minister van Buitenlandse Zaken van de islamistische staat Soedan, dat al sinds 1993 op de officiële lijst van landen staat dat moslimterreur sponsort, uitgenodigd. De Soedanese president Omar al-Bashir, vroeger zelf lid van de jihadgroep die de staatsgreep in het land pleegde, wordt door het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag gezocht voor oorlogsmisdaden en genocide op zo’n 300.000 niet-Arabische burgers, waaronder veel christenen. (2)

Normalisering banden met Soedan vanwege Malik Obama
De regering in Washington kondigde aan dat de uitnodiging van minister Karti in het teken staat van het plan om de betrekkingen met Soedan te normaliseren. Dit voornemen dateert al uit 2009, toen Obama’s speciale afgevaardigde voor Soedan, Scott Gration, tegen het Congres getuigde dat er ‘geen bewijs’ meer was dat de staat Soedan het terrorisme steunt. Ook zijn opvolgers, Princeton Lyman en Donald Booth, waren die mening toegedaan.

De ware achterliggende reden kan heel goed Obama’s broer Malik zijn, die in 2010 samen met president Omar Bashir aan tafel zat tijdens de 23e Conferentie van de Islamitische Da’wa Organisatie (IDO), die toen in de Soedanese hoofdstad Khartoum werd gehouden. Malik Obama is directiesecretaris van het IDO, dat werd opgericht door Hassan al-Turabi, die banden heeft met de beruchte ‘blinde sjeik’ Omar Abdel Rahman en destijds ook met Osama bin Laden. Turabi heeft ook duidelijke sympathieën voor Hamas en Hezbollah, en had grote invloed op de aartsvader van het moderne Palestijnse terrorisme, Yasser Arafat.

President prijst islam
Hoe dan ook, wat Obama deed was precies wat de gevestigde orde in Europa doorgaans eveneens doet, namelijk de daders van terreur en andere wandaden loskoppelen van de islamitische religie, en 1000 jaar terug in de tijd gaan om de kruistochten op één lijn te stellen met het hedendaags moslimterrorisme – precies het argument waar moslims ook altijd mee komen om deze daden te bagatelliseren of zelfs te rechtvaardigen.

Meer nog, wat Obama in feite deed was de islam prijzen, het moslimterrorisme negeren, en vervolgens de kruistochten uit hun historische context rukken en daarmee impliceren dat het christendom feitelijk niets beters is dan het islamitische jihadisme.

Ontmoeting met geheim gehouden moslimleiders
Eén dag voor het Nationale Ontbijtgebed had Obama in het Witte Huis een ontmoeting met diverse moslimleiders. Journalisten probeerden achter de identiteit van deze leiders te komen, maar de president weigerde deze bekend te maken. Mogelijk indicatie: Vorige week werd een uit Egypte gevluchte rechter die verbonden is aan de Moslim Broederschap terreurbeweging nog op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen. (4)

Valse visie op kruistochten en slavernij
Wat de kruistochten betreft heeft de president duidelijk een aantal geschiedenislessen gemist. Deze waren namelijk geen veroveringstochten, maar een tegenaanval op de mosliminvasies van het Midden Oosten, Jeruzalem en Europa, die waar ze ook kwamen de christelijke bevolking vervolgden en uitmoorden (6). In de recente geschiedenis zouden wij de kruistochten kunnen vergelijken met D-Day, de landing in Normandië, om de Nazi’s te verjagen en te verslaan en Europa te bevrijden.

Ook Obama’s referentie naar ‘slavernij in de naam van Christus’ was vals. Het zijn juist met name christenen geweest die met hulp van de Republikeinen –niet de Democraten- een einde maakten aan de slavernij in de VS. De racistische KKK was zelfs de gewapende afdeling van de Democratische Partij, iets wat Obama kennelijk ook even ‘vergeten’ was.

Obama denkt en spreekt als een moslim

De woorden en houding van de Amerikaanse president in de afgelopen dagen toonden opnieuw aan dat Barack Hussein Obama denkt en praat als een moslim. Dat is niet zo vreemd, want zijn hele familieclan in Kogelo, Kenia, is islamitisch. Op de één of andere manier lukt het hem nog steeds om de wereld te laten geloven dat hij de enige van hen is die géén moslim meer is.

Xander

(1) DEBKA
(2) Washington Free Beacon (via Shoebat)
(3) YouTube
(4) Breitbart (via Shoebat)
(5) Shoebat
(6) Shoebat

bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/02/Obama-schokt-Amerikanen-nodigt-voor-nationaal-gebed-moslim-jihadist-uit

Jesaja 5:20-21
20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

Meer >

dinsdag 3 februari 2015

Jij mag geen kinderen krijgen

Misschien valt er over niet al te lange tijd een brief van de overheid op jouw deurmat waarin je wordt medegedeeld dat jij niet geschikt wordt geacht voor het ouderschap. 

De Staat die letterlijk beslist over leven en dood en ongeveer 80 procent van de bevolking vindt dat een prima idee.

De discussie over of mensen zich wel of niet mogen voortplanten is in alle hevigheid losgebarsten via vooral propagandakanon de Telegraaf.

Het is niet voor niets dat dit medium deze zaak aanzwengelt en deskundigen aan het woord laat die van mening zijn dat lang niet iedereen recht heeft op het krijgen van kinderen.

Aanleiding voor deze verplichte sterilisatiecampagne is de moord op de 20-jarige verstandelijk gehandicapte Daniëlle uit Groningen door haar 46-jarige stiefvader. Volgens de aanklager kampt deze Geert W. met “stoornissen” en heeft hij volgens deskundigen levenslange dwangverpleging nodig.

Het publiek wordt bij deze zaak betrokken en gevraagd of zij het ermee eens zijn dat er onder bepaalde omstandigheden sprake moet zijn van verplichte anticonceptie omdat sommige mensen niet het recht zouden moeten hebben om ouder te worden.

De uitkomst van een dergelijke enquete bij Powned is ronduit schokkend te noemen. Maar liefst 80 procent van de ondervraagden vindt verplichte anticonceptie een goed idee.


Het merendeel van de bevolking vindt het dus prima om de beslissing of zij wel of geen kinderen mogen krijgen in handen van de Staat te leggen. Waarschijnlijk in de veronderstelling dat zij zelf uiteraard prima geschikt zijn om ouder te worden en het hen dus niet zal treffen.

Los van het gegeven dat het moreel verwerpelijk en bovendien levensgevaarlijk is dat een overheid gaat beslissen over de voorplanting van mensen, kunnen de criteria over wie wel of niet mag voortplanten op ieder moment worden bijgesteld door diezelfde overheid.

De discussie gaat nu voornamelijk over zwakbegaafde mensen, maar wordt al doorgetrokken naar mensen die andere problemen hebben zoals psychiatrische of alcohol- en drugsverslaving.

Zoals we in een artikel in 2013 schreven, heeft met de komst van het nieuwe handboek voor de psychiatrie iedereen die iets voelt of emoties toont een geestelijke stoornis.

Want onder de nieuwe “geestesziekten” die broodnodig “behandeld” moeten worden bevinden zich condities zoals 'hamsteren' (jaja, a la Albert Heijn) en internetverslaving. Zo is er ook een afwijking die misschien wel op iedereen van toepassing is, “General Anxiety Disorder”, oftewel GAD. Ieder mens voelt zich af en toe wel eens wat gespannen als ze bijvoorbeeld iets niet zo alledaags moeten doen. Zoals het bezoeken van een psychiater. Als je dus wat nerveus overkomt bij zo’n gesprek vertoon je al symptomen van GAD en dien je behandeld te worden.

Bijna alle vormen van vrij normaal gedrag zijn binnenkort gerubriceerd als mentale afwijking. Iemand die een geliefde heeft verloren lijdt vanaf nu aan “Major Depressive Disorder” en dient “behandeld” te worden. Iemand die wat last heeft van heimwee heeft vanaf vandaag “Seperation Anxiety Disorder” en dient uiteraard hoognodig “behandeld” te worden. Iemand die regelmatig dingen verdacht vindt, zoals wij, leidt aan “Paranoid Personality Disorder” en dient zeer dringend “behandeld” te worden. (Redactie: schot voor open doel, we weten het.)


Al met al betekent dit dat de overheid naar willekeur kan besluiten wie wel of geen kinderen zou mogen krijgen. Houd iemand zich niet perfect aan de voorgeschreven regeltjes, heeft kritiek op het officiële beleid of gelooft de officiële informatie niet? Dan is dat uiteraard een geestelijke afwijking en mag diegene zich absoluut niet voortplanten om zo te voorkomen dat we nog meer toekomstige dissidenten zullen creëren.

De vraag is of de 80 procent vóór-stemmers enig idee hebben waar ze eigenlijk voor stemmen. Het merendeel is waarschijnlijk volkomen naïef en denkt dat zij nooit diegenen zullen zijn die een dergelijk lot zal treffen. Totdat ook zij ergens in hun leven “een fout” maken, waardoor ze ook in een categorie terechtkomen waarvan de overheid van mening is dat die zich absoluut niet mag vermenigvuldigen.

Mensen die teveel geld kosten, te lastig zijn, niet in het ideaalbeeld passen, moeten of worden opgeruimd of in ieder geval tegengehouden worden bij de voortplanting. Orwell in het kwadraat.

Het past bij de strategie van de ontwrichting van de maatschappij, waarbij het traditionele gezin aan alle kanten ondermijnd dient te worden. Waarbij de meest bizarre levensvormen als norm worden gepromoot en waar kinderen liefst vanaf heel jonge leeftijd onder controle van de staat komen.

Een maatschappij waar niemand meer weet wie wat is en waar social media zoals Facebook vorig jaar meer dan 50 verschillende soorten geslachten introduceerde om uit te kiezen.

Dit nieuwe keuzemenu werd afgelopen donderdag gelanceerd in voorlopig alleen Amerika. Daar hebben vanaf nu 159 miljoen Facebook gebruikers de keuze uit meer dan 50 geslachtssoorten.

Onderaan dit artikel staat een lijst met alle omschrijvingen waaruit je kunt kiezen. Woorden zoals fluid gender (vloeibaar geslacht), bi-gender, intersex of transsexual moeten dan duidelijk maken watvoor iemand jij bent. Daarnaast kun je dan nog kiezen of je een “haar”, “hem” of “hen” bent.

Volgens Facebook wordt deze optie geïntroduceerd omdat er een duidelijke behoefte bestaat bij het publiek om te kunnen kiezen uit meer opties dan alleen maar vrouwelijk of mannelijk.


De maatschappij wordt stapje voor stapje voorbereid op dat de staat uiteindelijk alles zal bepalen voor de bevolking en dat gaat ver. Zó ver zelfs dat ze letterlijk zullen gaan beslissen over leven en dood.

Ook in het programma EenVandaag werd vanavond vooral positief gesproken over bemoeienis van de overheid bij onze voortplanting.

80%, willen jullie dat echt?

meer >

Interessante Interview BBC met de nieuwe minister van Financien Griekenland Yanis Varoufakis

Zie de video: http://yanisvaroufakis.eu/2015/01/31/on-bbc-tv-newsnight/

Een interessante video:
Interview door de BBC van de nieuwe minister van Financiën Griekenland Yanis Varoufakis. Zie de manier van interviewen door de BBC en hoe de MSM vooringenomen is.

Let ook op het volkomen belachelijke, verwarrende filmpje wat er aan vooraf gaat vol vooroordelen.  Blijkbaar wil Griekenland een verstandige weg in slaan tegen de wil van de Europese dictatuur in. De haat en nijd spat van de interviewer af. De minister moet wordt publiekelijk gelyncht.

meer >

maandag 2 februari 2015

Acteurs komen in actie tegen banken

In de wereld draait door waren op 13 januari wederom de acteurs Pierre Bokma, George van Houts, Leopold Witte, Tom de Ket en Victor Löw aanwezig, die twee maanden daarvoor ook al in de uitzending waren om hun toneelstuk ´Door de bank genomen´ te promoten. Ze spreken over de kleine elite die al driehonderd jaar ons systeem gekaapt hebben en in stand houden.
Ze kwamen terug in de uitzending van dinsdag omdat ze na volle en uitverkochte zalen veel mensen hebben gesproken die zich na afloop verbijsterd en geschokt afvroegen of ze er iets aan kunnen doen. Blijkbaar weten velen nog echt niet wat er gaande is in de financiële handel en wandel van de banken met als gevolg daarvan de steeds groter wordende schulden. En dan hebben we nog maar niet over de steeds groter wordende groep die onder de armoedegrens leeft.
Dit keer kwamen ze niet als acteurs, maar als actievoerders die een burgerinitiatief willen lanceren waarmee er een debat wordt aangezwengeld in de Tweede Kamer over het gedrag van banken en hun geldcreatie uit het niets. Een mooi initiatief en we kunnen alleen maar hopen dat het iets gaat opleveren. Ze weten het in Den Haag al lang, maar ze doen er niets tegen en dat kan nu wellicht veranderen.
Ze kunnen het met 40.000 handtekeningen op de agenda in de Kamer krijgen. Die zijn inmiddels gehaald. Wat als de Kamer er een hamerstuk van maakt dat binnen drie kwartier wordt afgeserveerd omdat ze er niets mee willen doen, vraagt Van Nieuwkerk. Het antwoord is helder:´Dit is de nette wijze. Vervolgens kunnen we oproepen tot een nationale hypotheekstaking, dat kunnen we doen als we met z’n allen even drie maanden niet betalen. En daarna, dan hebben we alles op de nette manier geprobeerd en dan is het ‘klinkers uit de straten’ en op naar de zuidas en revolutie!’
Je bent dus nu in de gelegenheid om van je te laten horen. Teken hier het burgerinitiatief en deel het zoveel mogelijk! Dit item uit de uitzending van ´De wereld draait door´ van gisterenavond kun je nu hier terugzien. Het is tijd voor het opruimen van problemen!

Bekijk de aflevering:
https://media-service.vara.nl/player.php?id=332030


De mensen beginnen wakker te worden en het spel te doorzien. Door rente komt er steeds meer geld bij wat er niet is. Dat geld wordt uiteindelijk simpelweg door een centrale bank bijgedrukt uit niets, lees:
Europese bank grijpt diep in
Ze noemen het dan "redding". In hun ogen is het ook een redding maar dan een redding van HUN wereld. Of te wel. De dood van 7 miljard mensen betekend de redding van HUN wereld. Tis maar hoe je het bekijkt...

meer >