zaterdag 7 februari 2015

‘Meest aanstootgevende opmerking die een president ooit heeft gemaakt’ en ‘Aanval op iedere christen in Amerika’

De christelijke tegenaanvallen op de mosliminvasies van het Midden Oosten en Europa zo’n 1000 jaar geleden noemde Obama ‘vreselijke daden in de naam van Christus’. Inzet: Ali Ahmed Karti, minister in de islamitische regering van de door het ICC gezochte oorlogsmisdadiger president Omar al-Bashir, was door Obama uitgenodigd bij het Nationale Ontbijtgebed.

De Amerikaanse president Obama heeft opnieuw een storm van verontwaardiging in christelijk en conservatief Amerika opgewekt door voor het jaarlijkse Nationale Ontbijtgebed een moslim jihadist -die lid is van een regering wier leider door het ICC wordt gezocht voor oorlogsmisdaden- uit te nodigen, en bovendien tijdens zijn toespraak impliciet aan de kant van islamitische terreurgroepen te gaan staan door de geschiedenis te verdraaien en te stellen dat ‘de kruisvaarders vreselijke dingen deden in de naam van Christus’.

‘Meest aanstootgevende opmerking van een president ooit
‘Van een school in Pakistan tot de straten van Parijs hebben we geweld en terreur gezien van degenen die zeggen op te staan voor hun geloof, voor islam, maar het in feite verraden,’ aldus Obama. Hoewel hij de ISIS als een ‘wrede, slechte doodssekte’ omschreef die ‘in de naam van religie onuitsprekelijk barbaarse daden’ begaat, bagatelliseerde hij zijn eigen woorden onmiddellijk door te vervolgen:

‘Maar laten we niet hoog van de toren blazen en denken dat dit enkel ergens anders gebeurt. Bedenk dat tijdens de Kruistochten en de Inquisitie mensen vreselijke dingen deden in de naam van Christus. In ons land werd slavernij maar al te vaak gerechtvaardigd in de naam van Christus.’ (3)

De talloze woedende commentaren op Obama varieerden van ‘een poging om de schuld van moslim gestoorden af te schuiven’ tot ‘een aanval op iedere gelovige christen in de Verenigde Staten’ en ‘de meest aanstootgevende opmerking die een president ooit heeft gemaakt’. (1)

Mininister jihad-terreurstaat uitgenodigd
Om nogmaals zonder woorden te onderstrepen aan welke kant Obama werkelijk staat had hij Ali Ahmed Karti, de minister van Buitenlandse Zaken van de islamistische staat Soedan, dat al sinds 1993 op de officiële lijst van landen staat dat moslimterreur sponsort, uitgenodigd. De Soedanese president Omar al-Bashir, vroeger zelf lid van de jihadgroep die de staatsgreep in het land pleegde, wordt door het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag gezocht voor oorlogsmisdaden en genocide op zo’n 300.000 niet-Arabische burgers, waaronder veel christenen. (2)

Normalisering banden met Soedan vanwege Malik Obama
De regering in Washington kondigde aan dat de uitnodiging van minister Karti in het teken staat van het plan om de betrekkingen met Soedan te normaliseren. Dit voornemen dateert al uit 2009, toen Obama’s speciale afgevaardigde voor Soedan, Scott Gration, tegen het Congres getuigde dat er ‘geen bewijs’ meer was dat de staat Soedan het terrorisme steunt. Ook zijn opvolgers, Princeton Lyman en Donald Booth, waren die mening toegedaan.

De ware achterliggende reden kan heel goed Obama’s broer Malik zijn, die in 2010 samen met president Omar Bashir aan tafel zat tijdens de 23e Conferentie van de Islamitische Da’wa Organisatie (IDO), die toen in de Soedanese hoofdstad Khartoum werd gehouden. Malik Obama is directiesecretaris van het IDO, dat werd opgericht door Hassan al-Turabi, die banden heeft met de beruchte ‘blinde sjeik’ Omar Abdel Rahman en destijds ook met Osama bin Laden. Turabi heeft ook duidelijke sympathieën voor Hamas en Hezbollah, en had grote invloed op de aartsvader van het moderne Palestijnse terrorisme, Yasser Arafat.

President prijst islam
Hoe dan ook, wat Obama deed was precies wat de gevestigde orde in Europa doorgaans eveneens doet, namelijk de daders van terreur en andere wandaden loskoppelen van de islamitische religie, en 1000 jaar terug in de tijd gaan om de kruistochten op één lijn te stellen met het hedendaags moslimterrorisme – precies het argument waar moslims ook altijd mee komen om deze daden te bagatelliseren of zelfs te rechtvaardigen.

Meer nog, wat Obama in feite deed was de islam prijzen, het moslimterrorisme negeren, en vervolgens de kruistochten uit hun historische context rukken en daarmee impliceren dat het christendom feitelijk niets beters is dan het islamitische jihadisme.

Ontmoeting met geheim gehouden moslimleiders
Eén dag voor het Nationale Ontbijtgebed had Obama in het Witte Huis een ontmoeting met diverse moslimleiders. Journalisten probeerden achter de identiteit van deze leiders te komen, maar de president weigerde deze bekend te maken. Mogelijk indicatie: Vorige week werd een uit Egypte gevluchte rechter die verbonden is aan de Moslim Broederschap terreurbeweging nog op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen. (4)

Valse visie op kruistochten en slavernij
Wat de kruistochten betreft heeft de president duidelijk een aantal geschiedenislessen gemist. Deze waren namelijk geen veroveringstochten, maar een tegenaanval op de mosliminvasies van het Midden Oosten, Jeruzalem en Europa, die waar ze ook kwamen de christelijke bevolking vervolgden en uitmoorden (6). In de recente geschiedenis zouden wij de kruistochten kunnen vergelijken met D-Day, de landing in Normandië, om de Nazi’s te verjagen en te verslaan en Europa te bevrijden.

Ook Obama’s referentie naar ‘slavernij in de naam van Christus’ was vals. Het zijn juist met name christenen geweest die met hulp van de Republikeinen –niet de Democraten- een einde maakten aan de slavernij in de VS. De racistische KKK was zelfs de gewapende afdeling van de Democratische Partij, iets wat Obama kennelijk ook even ‘vergeten’ was.

Obama denkt en spreekt als een moslim

De woorden en houding van de Amerikaanse president in de afgelopen dagen toonden opnieuw aan dat Barack Hussein Obama denkt en praat als een moslim. Dat is niet zo vreemd, want zijn hele familieclan in Kogelo, Kenia, is islamitisch. Op de één of andere manier lukt het hem nog steeds om de wereld te laten geloven dat hij de enige van hen is die géén moslim meer is.

Xander

(1) DEBKA
(2) Washington Free Beacon (via Shoebat)
(3) YouTube
(4) Breitbart (via Shoebat)
(5) Shoebat
(6) Shoebat

bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/02/Obama-schokt-Amerikanen-nodigt-voor-nationaal-gebed-moslim-jihadist-uit

Jesaja 5:20-21
20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

Meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten