dinsdag 10 februari 2015

Madonna's Grammy "illuminati" - satanisch ritueel

Madonna's Grammy opvoering voor de Grammy's was een grote gore, demonische aanbiddingsshow vol van de Illuminati geest. De illuminatie worden steeds openlijker.

YouTube: http://youtu.be/UInAKevHqf0

Lees ook:
MTV: http://www.mtv.com/news/2072801/madonna-2015-grammys-illuminati/

Brr die rode vlekken op haar kleren moeten denk ik bloedvlekken voorstellen als van iemand die onder het bloed zit. Iemand die geofferd wordt in een ritueel. In eerste instantie wordt ze in de videoclip aanbeden maar aan het eind wordt ze geofferd. Het deed me denken aan de hoer Babylon uit de eindtijd die vernietigd zal worden

Openbaring 17:1-6
1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.


Openbaring 17:15-18
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natien en menigten en volken en talen. 16 En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. 18 En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.

De illuminatie weten wat ze zullen gaan doen. Ze voeren dit offeringsritueel van de vrouw in het groot uit met de gehele aarde. Stel je daarbij Amerika voor als de vrouw (de vrouw van het vrijheidsbeeld). Amerika verleid de gehele aarde met haar lust en geld (walstreet). Daar getuigd deze show ook van. Die gaat de hele wereld over. Als ze gedaan heeft wat ze moest doen wordt ze geofferd. Amerika zal daarom geloof ik volledig worden vernietigd. Ze misbruiken haar om de Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen.

Dit hele satanische opofferingsproces wat ze met de aarde doen laten ze symbolisch zien aan het publiek door dit soort shows. Het doel van het offeringsritueel is om satan aan te roepen hun te helpen te winnen van God. Satan komt hun te "hulp" met de sleutel van de put. En uit de put zal het beest opstijgen. De anti christ.

Openbaring 9:1
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

Openbaring 9:11
11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon
en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

(denk aan de aanslag op "11-9" als een onderdeel van het ritueel om de engels des afgronds aan te roepen. De engel des afgronds is volgens mij de anti christ)

meer > 

Update:  "The 2015 Grammy Awards - America has Died!"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten