zaterdag 21 maart 2015

Biometrische identificatie zoals gezichts- en irisherkenning in Windows 10?

Nu is de computer en internetwereld nog open, vrij en leuk. Het bestaat allemaal nog naast de "gewone" wereld. Naast pinnen kun je nog altijd contant betalen. Maar dat zal waarschijnlijk allemaal veranderen. Nog even en je zult denk ik alleen nog toegang tot alle diensten krijgen via een computersysteem. Stap twee zal geloof ik zijn dat je zult moeten vragen (bij de gemeente) om die toegang te verkrijgen. Een stap drie is dat men je die toegang kan weigeren. En dan zal deze wereld zijn ware gezicht laten zien! Dan zal blijken waar men al die tijd naar toe werkt. Maar tot die tijd probeert men iedereen nog zo lang mogelijk rustig en tevreden te houden.

Wat als je die toestemming niet krijgt....? Of wat als je die toestemming alleen krijgt als je eerst iets moet doen wat je niet wilt of niet hoort? Wanneer zullen mensen in de gaten krijgen dat de computer-internetwereld een machtsmiddel is. Niet ontworpen om alles beter te maken maar enkel en alleen bedacht om je al je vrijheden af te nemen. Uiteindelijk is men uit op je ziel.... Verkoop je je ziel aan de duivel?

Treinkaartje
Een mooi voorbeeld is het treinkaartje. Daar zijn ze al een stapje verder. Voor de duidelijkheid: JE KUNT NIET MEER REIZEN MET EEN GEWOON TREINKAARTJE. Mensen staan in de rij om in te chekken in het computersysteem. De volgende stap is dat je niet meer anoniem kunt reizen. En de laatste stap is dat het computersysteem je buitensluit en je niet meer reizen kunt. Denk toch echt niet dat het hier niet zal kunnen gebeuren.... Nog geen 60 jaar geleden met hitler...

Biometrische identificatie in windows 10
Op de nieuwe versie van windows komen biometrische identificatie systemen. Dat wordt gebracht als een veiligheid maatregel maar die identificatie is geloof ik uiteindelijk bedoeld om je buiten te kunnen sluiten als je niet meewerkt. Nu kun je er nog op maar straks moet je eerst toestemming krijgen om binnen te mogen. Gek he dat ze windows 10 gratis willen aanbieden..?

Link naar de video: https://youtu.be/xQbc5nEUhF0

Je zult straks waarschijnlijk zonder toegang tot het computersysteem niet meer kunnen kopen of verkopen. Je zult dan afgesloten zijn van alle diensten, alle winkels enz... Men zal een merkteken ontvangen op de rechterhand of het voorhoofd. Dit alles is honderden jaren geleden exact voorspeld in de Bijbel! Wie kan nog zeggen dat de Bijbel niet waar is??

Openbaring 13:11-18

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.DE TIJD IS OP. Het is bijna zo ver. Verkoop je je ziel aan de duivel of geef je jezelf aan de Heer Jezus?


Johannes 3:16
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

meer over het merkteken van het beest >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten