dinsdag 24 maart 2015

VS beschermt Israël niet langer tegen moslimlanden in VN-Mensenrechtenraad

Door zijn pijlen vrijwel uitsluitend op de Joodse staat te richten is de UNHCR feitelijk niets anders dan een diplomatiek wapen van de moslimwereld.

Als ’straf’ voor premier Netanyahu’s verkiezingsbelofte niet akkoord te zullen gaan met een onafhankelijke Palestijnse staat in Judea en Samaria heeft de Amerikaanse regering Obama besloten om Israël niet langer te beschermen in de VN-Mensen’rechten’raad (UNHCR). Die door linkse- en moslimlanden beheerste raad richt zijn pijlen zich sinds mensenheugenis voornamelijk op de Joodse staat, terwijl het de misstanden in de eigen landen compleet negeert. Er kan met recht gesteld wordt dat de UNHCR speciaal werd opgericht om enkel Israël aan te vallen.

Lees verder: http://xandernieuws.punt.nl/

Als Amerika zo door gaat, kun je echt vrezen voor het voortbestaan van Amerika en daarmee deze wereld want er staat geschreven:

Genesis 12-1-3
1 De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit
uw maagschap en uit uws vaders huis naar het
land, dat Ik u wijzen zal;
2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen,
en uw naam groot maken, en gij zult tot een
zegen zijn.
3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt
zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten
des aardbodems gezegend worden.


meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten