vrijdag 24 april 2015

Dood alle wachtwoorden door ze op te eten, zegt PayPal (merkteken van het beest 666 komt er aan)Het bedrijf, dat online betalingen regelt, zegt dat mensen beveiligingsapparaten in hun lichaam zullen gaan invoegen om met hun unieke lichaamskenmerken in staat te zijn in hun PayPal-rekeningen te komen. De rekeningen zijn vaak het doelwit van hackers en phishers.

Jonathan LeBlanc, wereldwijd hoofd van de belangenbehartiging van ontwikkelaars bij PayPal, zei: "Zolang wachtwoorden de standaard methoden blijven voor het identificeren van uw gebruikers op het web, zullen de mensen nog steeds “laat mij in' of 'password123' gebruiken voor hun beveiligingslogin, en zullen geschokt blijven te zijn wanneer hun rekeningen worden aangetast.”

PayPal zegt dat veiliger biometrische systemen opgebouwd rond vingerafdrukken en irisscans ouderwets zullen worden, nog voordat de meeste instellingen - waaronder PayPal - deze aannemen.

LeBlanc werkt samen met ingenieurs en ontwikkelaars om nieuwe technologieën te vinden en te testen. Hij zegt dat integreerbare, injecteerbare en inneembare apparaten de toekomst zijn voor mobiele betalingen en gevoelige online interacties ..

LeBlanc geeft momenteel een presentatie genaamd “Dood alle wachtwoorden” op verschillende technologie conferenties in de VS en Europa, en zegt dat de technologie op weg is naar "echte integratie met het menselijk lichaam".

Hij zegt dat externe lichamelijke methoden zoals vingerafdrukken "verouderd" zijn en dat de interne lichaamsfuncties zoals hartslag en ader herkenning door ingesloten en inneembare apparaten de toekomst zijn, zodat natuurlijke lichaam identificatie mogelijk wordt." LeBlanc zegt dat interne apparaten onder meer implantaten in de hersenen kunnen zijn, en dat inneembare apparaten gevoed kunnen worden door maagzuur waarop de batterijen lopen.

Halifax Bank doet een proef met hartbewaking technologie om haar klanten te authenticeren voor beveiligingssystemen voor het account, zonder dat zij wachtwoorden onthouden, maar er zal niet van ze worden verwacht dat ze iets inslikken. In plaats daarvan zal de Halifax een ECG polsbandje aanbieden.

PayPal werkt al samen met partners om technologieën om ader erkenning te bouwen evenals hartslag herkenning bandjes vergelijkbaar met die van Halifax. Voor de meer gevorderde (of extreme) interne technologieën, verstrekt LeBlanc in dit stadium niet een stappenplan voor PayPal.

 
Merkteken van het beest!
De voorbereidingen voor het merkteken van het beest zijn in volle gang. Veel artikelen over beveiligingsmethoden willen ons laten geloven dat men steeds nieuwe ontdekkingen doet en technologieën vind  die het leven gemakkelijker maken. Maar men weet zelf best wat het einddoel is. Ze weten wat ze willen. De artikelen zijn vaak alleen bedoeld om de mensen aan het idee te laten wennen.

Waarschijnlijk komt er een soort van totale integratie tussen computer en mens. De genen, het DNA, zal geloof ik het identificatie model worden. De mens zal daarbij genetisch volledig veranderd worden.

De mensen zullen geloof ik iets in hun lichaam ontvangen wat hun DNA zal veranderen. Op dat moment zullen ze niet meer de mens zijn zoals God ze geschapen heeft. De mens is naar het beeld van God geschapen. Maar de mensen zullen dan denk ik een ander wezen worden. Een beest.  

Openbaring 14:16-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Het beest, de duivel, de anti christ, zal komen als een engel van het licht. De mensen zullen geloof ik net als hem willen worden. Dat zal dan misschien mogelijk zijn door het merkteken te ontvangen wat het DNA veranderd waardoor men als het beest wordt. Misschien wordt de mensen eeuwig Goddelijk leven belooft als ze het merkteken aannemen.

Iedereen die weigert het beeld van het beest te aanbidden worden gedood.  Let in dat verband op de subtiele verwijzing naar de dood in de titel van het artikel en de naam van de presentatie van LeBlanc...

Weiger ten alle tijden dit merkteken! Het is een val. Je zult niet eeuwig leven ontvangen maar juist eeuwige dood!!

Openbaring 14:9-13
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Hoe het ook precies zal gaan, vertrouw op de Here Jezus. Hij heeft satan overwonnen!

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten