zaterdag 30 mei 2015

Google Foto's: bijna te goed om waar te zijn, maar vooral héél creepy

Gratis en ongelimiteerd foto's uploaden is allemaal oké, zolang je Google maar vertrouwt

De nieuwe foto-app van Google is spectaculair goed. Gebruikers mogen ongelimiteerd foto's en video's uploaden naar de servers van Google - vollédig gratis. Een eerste indruk van Google Foto's, een app die bijna te goed is om waar te zijn...

...Door analyse van de beelden weet Google wie er op de foto's staat en waar de foto's zijn genomen, zelfs zonder dat daar gps-coördinaten aan zijn gekoppeld. Foto's met de Big Ben op de achtergrond worden zo vanzelf in een mapje 'Londen' gestoken.

Al deze ontwikkelingen wijzen naar een ding... het merkteken van het beest... Het is niet voor niets dat deze dingen gratis worden aangeboden. Maar wacht maar tot het tegen je gebruikt gaat worden. Google wordt een alwetende God. Precies zo als in de Bijbel is voorspeld!!

Lees het voor je zelf en trek je conclusie...

Openbaring 13: 11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Alles in de Bijbel komt uit, is waar. De Here Jezus is echt op gestaan uit de dood! Vertrouw op Hem.

meer over het merkteken >

woensdag 20 mei 2015

Israeli Supreme Court "Illuminati" Pyramid

YouTube: https://youtu.be/jYfRZmd7KcY

There are 33 steps from inside the Supreme Court Building that lead to the base of the "Illuminati" Pyramid. The Rothchilds family designed and paid for the construction of the building http://www.paulbegleyprophecy.com also http://thegoldenreport.net/?p=261

De piramide is het symbool van de anti christ. Israël staat in het teken van de komst van de anti christ. Alsof Israël hitler uitnodigt hun leider te zijn. Alleen de komende wereld hitler, de anti christ, zal nog een paar graden erger zijn... Hebben ze dan niks geleerd in Israël?

meer > 

dinsdag 19 mei 2015

New World Order heeft televisie nodig

Het wordt wel het grootste mindcontrol-apparaat genoemd dat de mensheid kent. Bovendien de enige verslaving die, wanneer echt doorbroken, bijna zeker je leven voor altijd zal veranderen. Ja, zover is het al gekomen met dit probleem van mindcontrol. Het ligt er zo dik bovenop dat je de misleiding als het ware met een mes kunt snijden. Jezelf bevrijden van een dergelijk diep niveau van misleiding is een mentale vrijheid die je je alleen kunt voorstellen als je die zelf hebt meegemaakt.

Stel je het scenario eens voor waar je van een gehypnotiseerde staat in een gecontroleerde omgeving, overgaat op één van mentale vrijheid. Misschien zijn dit wel de twee grootste vrijheden. Fysieke vrijheid aan de andere kant is meestal het eerste dat verdwijnt en we denken graag dat we daarvoor bereid zijn te vechten en dit te verdedigen. Het (de fysieke vrijheid) is waarmee altijd als eerste gedreigd wordt dat het weggenomen zal worden. Deze vorm van "zijn" is een symbool waar we altijd over dromen want wat hebben we aan vrijheid van meningsuiting wanneer we in een concentratiekamp zitten? Natuurlijk zijn de waarden van de fysieke vrijheid volkomen duidelijk, maar hoe zit het met de mentale vrijheid?

De televisie is een gevangenis voor je geest. Wanneer je ernaar kijkt, in het bijzonder iedere dag, dan is jouw mogelijkheid om met het werkelijke leven in contact te staan, vertroebeld. De lijn tussen werkelijkheid en fantasie wordt vaag. De jonge generatie beseft dit heel goed, ze leven iedere dag in een matrix, onderhavig aan de impulsen die op je af komen als je jong bent.

Dan wordt er gezegd dat ze moeten genieten van hun jeugd. Het heeft geen pas hen te veroordelen omdat ze niet willen omgaan met de problemen van de wereld. Je kunt je voorstellen dat wanneer je jong bent je niet echt wilt weten hoe slecht de wereld werkelijk is. Empathie groeit en uiteindelijk zal “ik begrijp het” plaats maken voor “nee, ik ben serieus” en “hey, ik wil dat je dit echt begrijpt”.

Hoe gevaarlijk is televisie?
Televisie en de bijbehorende programmering is veruit de grootste energiekracht die direct op je fysieke brein is gericht. Het verandert hoe jij de wereld ziet en hoe je reageert op situaties die je tegenkomt. Ja, zelfs de fysieke elektronische signalen die uit je televisie komen hebben een effect op je hersenen. Onderzoeken hebben aangetoond dat het op jonge leeftijd televisie kijken zorgt voor slechtere leerresultaten, aandachts- en concentratie- en communicatieproblemen.

Hoe kan iets dat zo slecht voor je is wettelijk toegestaan zijn? Alleen wanneer je uiteindelijk helemaal vrij bent van televisieverslaving kun je deze vraag in z'n volle essentie waarderen. Dit medium is stiekem het meest belangrijke werktuig voor de plannen van de elite om te kunnen komen tot de New World Order. Het is het kanaal voor directe communicatie met jou wat ze hebben opgezet om hun agenda te verwezenlijken.

Deze televisie die direct signalen naar je geest stuurt, is werkelijk en werkt zoals al de kabels die door het gehele land lopen. Het is een communicatienetwerk dat de hele natie bedekt. Deze kabels leveren televisie en andere signalen direct in de huizen van mensen en we beginnen nu het multidimensionale effect van dit fenomeen te ontdekken. Hoe kunnen zoveel elektronische radiogolven geen effect hebben op de geest op een schadelijke manier. Hoeveel mindcontrol wordt er eigenlijk wel niet op je toegepast?

Daarom is het uitzetten van je televisie en het ding zover mogelijk weggooien de meest krachtige manier waarop je je leven voor altijd kunt veranderen. Ja, voor altijd en handmatig, er is geen andere kracht voor nodig. Op dit moment heeft iedere inwoner van dit land de macht om handmatig de televisie uit te zetten en te ontdekken wie je werkelijk bent. Er is een duidelijke reden waarom de wettelijk vastgestelde basisbehoefte van de mens waar hij aanspraak op kan maken een bed, stoel, tafel én flatscreen televisie zijn.

Zet het elektronisch signaal dat je volledig mentaal controleert, uit. Dit apparaat heeft een parkeerplaats in je hersenen gevonden. Wanneer de bulk van onze bevolking de moed zou vinden om die mentale parkeerplaats af te sluiten dan zouden de lakeien van de nieuwe wereldregering (NWO) en hun verlengstukken onmiddellijk hun vrijwillige pionnen verliezen. Moet je je voorstellen. Hoe kunnen ze ooit die plannen er doorheen drukken als ze geen publiek meer hebben?

Klinkt gek? Wacht maar tot er genoeg mensen zijn die er genoeg van hebben. Misschien zal het nooit gebeuren, maar het is een feit dat wanneer iedereen nu zijn of haar beeldbuis uitzet, we een wereldwijde revolutie zouden meemaken zoals we die nog nooit eerder hebben gezien. Stel je voor dat de mensheid zich gaat bezig houden met het herstellen van al die dingen die verkeerd gelopen zijn. Wat als we eindelijk die gore politici die nu de show runnen een geweldige schop kunnen geven. Eigenlijk is daar niet zo gek veel voor nodig. Men zegt wel eens dat wanneer slechts één procent van de bevolking wakker wordt dat er dan werkelijke veranderingen zullen (kunnen) plaatsvinden. Als dat waar is, bedenk dan hoeveel sneller dat gaat wanneer we de televisie uit zouden zetten en weggooien.

Verspreid het woord. Ze je televisie uit en leef zonder. Het is gemakkelijk en leuk. Werkelijk waar. Na een paar maanden kijk je terug en geloof je zelf niet dat je in het verleden zoveel naar dat ding hebt gekeken. Het is een verslaving waar je in de praktijk nooit meer naar terugkeert en zelfs wanneer je bij iemand bent die wel kijkt dan kun je je al oncomfortabel voelen met alleen het signaal dat wordt veroorzaakt door het begrip wat is ontstaan over de kwaadaardigheid van dit hersenspoelapparaat. Je begrijpt het fenomeen veel beter als je zelf één keer over die lijn bent gestapt. Wanneer je die stap neemt dan help je mee de mensheid te zegenen op een manier die je mogelijk nu nog niet kunt begrijpen. Nu je dit weet, zet je televisie uit en verspreid de boodschap.

Bron: Waking Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9271:new-world-order-heeft-televisie-nodig&catid=30:bewustzijn&Itemid=43

Het beeld van het beest wat een geest krijgt
Ik heb eens een cursus televisie maken gevolgd. Televisie vind ik nog veel subtieler en gevaarlijk dan dit document doet vermoeden. Je heb geen idee waar je naar kijkt. Het tast je realiteitsbeeld aan. Het vervangt de realiteit door een valse realiteit. Ik kijk nu al jaren geen televisie meer. Als je stopt met televisie kijken en langzaam de invloed er van verdwijnt, herken je aan anderen die nog wel kijken de invloed er van. Ze denken echt dat de wereld zo in elkaar zit...

Het is als in het leger. Je hebt films gezien over oorlog e.d., je vind dat spannend en wilt in het leger. Maar als je in een echte oorlogssituatie komt en de eerste bom valt, gaat, klik, de realiteit aan in je hoofd. Maar dan is het te laat. Zo willen ze met de televisie de mensen zo lang mogelijk in een waan laten dat alles goed is. Maar het is niet goed... De hel staat op uitbreken op aarde. Bedenk dat de mensen die de televisie maken precies weten wat ze doen! Ze weten dat ze de boel bedriegen.

Ik denk dat straks in de eindtijd de televisie ook een heel belangrijke rol gaat spelen. Misschien wordt het de spreekbuis van het beeld wat een geest krijgt? Zal het zal maken dat iedereen die het beeld niet aanbid gedood wordt? De televisie met een eigen wil die tot je gaat spreken?

Is dat de straf? Mensen geloofde in de tovenarij van de televisie. Ze verwierpen de Bijbel en geloofden liever in de valse beelden en ideeën van de televisie. Ze aanbaden een afgod zoals ze vroeger een beeld aanbaden? Een televisie"beeld". Zal straks de televisie tot leven komen, gekoppeld aan het internet en die valse wereld over hun heersen?

 Openbaring 13:1-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


meer >

zaterdag 16 mei 2015

David Stockman - We komen nu in de terminale fase van het wereldwijde financiële systeem. Het zal eindigen in totale ineenstorting

Vandaag David Stockman, de man die president Ronald Reagan samen met Dr. Paul Craig Roberts riep om  de Verenigde Staten te helpen redden van de ramp in 1981, waarschuwde King World News dat we de "terminale fase" van het mondiale financiële systeem ingaan, die zal eindigen in totale ineenstorting.

Eric King: "David, wat zijn je gedachten over goud in het midden van deze grote deflatie waarvan jij denkt dat die voor ons is. Als je kijkt naar de instorting van 2008 - 2009, was goud een van de best presterende beleggingscategorieën. Goud ging naar beneden, maar veel minder ten opzichte van vrijwel al het andere. Vergelijk dat met 1973 - 1974, waar we een 47 procent aandelenmarkt instorting hadden. Maar in die tijd rezen goud en zilver de pan uit. Wat zit er aan te komen, want het lijkt er op dat goud en zilver een vierjarige dalende markt beeindigen en klaar zijn voor een 1973 - 1974-stijl stijgende lijn?"

David Stockman: "Ja. Ik denk dat de twee perioden heel verschillend zijn. Hoewel aan de onderkant de fouten van de centrale banken ten grondslag van beiden liggen. Maar vergeet niet dat in de jaren 1970 net een semi-stabiele Bretton Woods Gold Exchange Standard systeem hadden verlaten. Er was nog steeds aan het einde van de dag, een anker aan de centrale banken die overboord werd gegooid door Nixon in 1971...


"Dus de eerste go-ronde was een onstuimige prijsinflatie omdat er nog niet genoeg tijd was geweest onder het fiat geld en de balans uitbreiding van de centrale banken om de overcapaciteit in de wereld industriële systeem te creëren. Dus als de hausse in de vraag af nam, stegen de grondstoffenprijzen. Dat voedde de binnenlandse kosten en arbeidslonen in het bijzonder.

Er waren nog niet een miljoen goedkope arbeiders uit de rijstvelden in China, want ze waren nog in de Middeleeuwen van Mao en geen deel van de wereldeconomie. En dus was er een klassieke inflatie blowoff en vlucht naar goud in de jaren 1970 als gevolg van die eerste geld drukcyclus.

Nu denk ik dat 40 jaar later de centrale banken in veel grotere mate dwalende zijn, maar de cyclus is anders. We hebben nu enorme overtollige industriële scheepvaart, mijnbouw en de productiecapaciteit in de wereld gecreëerd. Daarom hebben we geen korte-termijn consumentenprijs ontladingen. We hebben nog steeds massaal goedkope arbeidskrachten in de wereld en dus daarom hebben we geen loon-prijsspiraal.

We zullen totale ineenstorting zien
Het resultaat is dat alle massale stimulansen van de centrale banken in de financiële inflatie gaan zitten, niet producten en diensten. De financiële inflatie is natuurlijk de grote zeepbel die het hele financiële systeem van de wereld treft. Het wordt steeds instabieler en het zal uiteindelijk instorten. En als dat zo is denk ik dat het de complete mislukking van een monetair systeem zal markeren dat in principe sinds 1971 is gezaaid.

Wereld zal in paniek in goud gaan en de prijs omhoog schieten
Welnu, wanneer een monetair systeem uiteindelijk faalt, zal er een vlucht zijn naar het enige geld dat overblijft in het systeem en dat goud zal zijn. Dat zal het uur waarin het volgende grote stijging van de goudprijs optreedt. Je kunt niet het exacte moment voorspellen, maar je bent een vrij zeker van de richting (parabolisch).

De centrale banken zijn duidelijk het monetaire systeem aan het vernietigen dat ontstond nadat Nixon naar Camp David ging in augustus 1971. Dus hier zijn we 45 jaar later en we naderen het einde van een door een instabiele fiat centrale bank aangedreven systeem en het alternatief is vrij duidelijk - op een gegeven moment terug naar echt geld. Ik denk niet dat overheden dat vrijwillig zullen doen, maar zeker mensen die proberen om hun rijkdom te beschermen zullen dat doen. Als dat gebeurt zal het een enorme politieke crisis in gang zetten en hopelijk een kans om het regime te veranderen en weer terug te gaan naar een soort van levensvatbaar en goed financieel en monetair systeem. ".
 
Eric King: "David, het was fascinerend om te luisteren naar je verhaal over het verschil tussen de jaren 1970 vs vandaag. Tijdens de gruwelijke 1973 - 1974 bearmarkt (in aandelen) zagen we goud de pan uit rijzen. En we hebben goudhandel zeer sterk door een aantal crises van 2000 - 2011 gezien, op een gegeven moment een ongelovige stijging 700 procent ".

We betreden de "Terminale Fase" van het wereldwijde financiële systeem
David Stockman: "Ja. ik denk dat die cycli die u noemde relevante benchmarks zijn, maar ze waren opwarmers. Wat er gebeurde in elk van deze episodes was een korte termijn break in het systeem, ineenstorting van het vertrouwen en de vlucht naar goud. Ik denk dat we nu geconfronteerd worden een terminale fase van een monetair systeem dat niet levensvatbaar, stabiel en duurzame is. Daarom heeft goud maar één karaktertrek - massaal op zijn kop in de komende jaren "

 *** De bovenstaande informatie is slechts een klein deel van het bijzondere interview met David Stockman dat nu is vrijgegeven.. U kunt er naar luisteren door hier te KLIKKEN hier of op de afbeelding hieronder.

Bron: http://kingworldnews.com/david-stockman-we-are-now-entering-the-terminal-phase-of-the-global-financial-system-that-will-end-in-total-collapse/


Het is natuurlijk heel belangrijk om goed na te denken over hoe je zoveel mogelijk kunt verdienen aan de komende ondergang van de wereld, de dood van 9 miljard mensen en de terugkomst van de Here Jezus! Hoera het goud zal omhoog gaan! Nu veel inkopen!

Oh ja die centrale banken die steeds maar geld bij printen zodat alles op scherp komt te staan? Die maken geen fouten of zijn niet dwalende. Het is allemaal bewust. Ze willen juist alles laten instorten! Om daarna een zgn Nieuwe Wereld Orde op te richten waarin voor God en Jezus geen plaats is. Ze willen winnen van God, zelf God zijn...

Het is erg moeilijk om te doorzien dat ze alles bewust vernielen. Maar ze hebben er een doel mee.

meer >

zaterdag 9 mei 2015

"Last Days Of America"


Youtube: https://youtu.be/KZU5zOW-kPA

EU: Belastingdienst krijgt directe en onbeperkte toegang tot uw bankrekening

Grieken bijten de spits af en gaan 10% belasting betalen over ontvangen financiële hulp van hun ouders, ook over kleine bedragen.
 
Massaal protesteren kan soms helpen: vorig jaar demonstreerden 100.000 Hongaren tegen een aangekondigde belasting op het internet gebruik, waarna de regering besloot om het plan in ieder geval tot dit jaar uit te stellen.

De EU bereidt verregaande, zeer drastische maatregelen voor om de financiën van de burgers totaal in de greep te krijgen. In Griekenland is te zien wat er straks in heel Europa gaat gebeuren: de belastingdienst krijgt directe toegang tot uw bankrekening, en kan tot 10 jaar terug controleren of u ‘onrechtmatig’ geld zou hebben ontvangen dat u niet hebt opgegeven. Dat kan al een paar tientjes van uw ouders of kinderen zijn om bijvoorbeeld wat kleding te kopen.

De snel uit de hand lopende schuldencrisis in de eurozone wordt door de Europese autoriteiten aangegrepen om stap voor stap alle privacy van de burgers af te pakken, ook op financieel gebied. Het drama in Griekenland, dat linksom of rechtsom hoe dan ook de rest van Europa zal besmetten, laat zien wat op den duur ook ons te wachten staat.

Directe toegang tot bankrekeningen burgers
Athene voert een elektronisch belastingsysteem in waarmee de overheid directe toegang krijgt tot de bankrekeningen van de Griekse burgers, zodat alle in- en uitgaven tot 10 jaar terug kunnen worden gecontroleerd. Men wil vooral voorkomen dat Grieken hun geld naar het buitenland wegsluizen.

Met het systeem wordt ook gecheckt of de ontvangen prijs voor bijvoorbeeld vastgoed het aan de belasting opgegeven bedrag niet overstijgt. De bewaking is dermate streng dat zelfs gekeken wordt of ouders hun kinderen geld hebben gegeven voor bijvoorbeeld het kopen van kleding. Daar wordt voortaan 10% belasting over geheven.

Extra belastingen op auto’s en zwembaden
In het nieuwe belastingstelsel worden de tarieven voor alle inkomens gelijkgetrokken – een soort elektronische vlaktaks dus. De bestaande belasting op fysieke bezittingen (vastgoed) wordt uitgebreid naar banktegoeden, kunst en andere investeringen. Daar bovenop komt een belasting op dure auto’s, jachten, vliegtuigen en zwembaden. Bovendien worden bestaande belastingvrijstellingen geschrapt. Hiermee hoopt de bankroete extreemlinkse regering in Athene tot € 2,5 miljard extra binnen te halen.

Bankgeheim EU afgeschaft
Als voorbereiding op de invoering van een dergelijk rigoureus belastingsysteem in heel Europa heeft de EU al enige tijd geleden het bankgeheim zo goed als compleet afgeschaft. Na de aansluiting van Luxemburg en Oostenrijk bij de Europese maatregelen wordt het mogelijk ook buitenlandse bankrekeningen te controleren. Het is de bedoeling om vanaf 2017 op wereldwijd niveau eenmaal per jaar de financiële gegevens van burgers uit te wisselen en te vergelijken.

Vaste belasting op bankrekeningen
In Spanje is het al sinds 2013 verplicht om het in het buitenland geparkeerde vermogen boven de € 50.000 aan de belastingdienst op te geven. Het gaat daarbij niet alleen om vastgoed, maar ook om bankrekeningen, verzekeringen en aandelen.

Burgers die onvoldoende of verkeerde informatie geven krijgen boetes van minstens € 10.000,-. Tevens heeft de Spaanse regering de weg vrijgemaakt om over alle bankrekeningen van de Spanjaarden een vaste belasting van 0,03% te heffen.

Afschaffing contant geld
De recente berichten over verregaande plannen voor de afschaffing van contant geld in Europa passen perfect in deze context. Op 23 Griekse eilanden mogen rekeningen van boven de € 70,- binnenkort niet meer cash worden betaald, maar worden alleen nog bankpasjes of creditcards geaccepteerd. Ook Frankrijk en Spanje voeren nog dit jaar nog strengere kapitaalbeperkingen in.

Volgens experts zoals econoom Kenneth Rogoff en Willem Buiter, hoofdeconoom van Citigroup, zijn dit allemaal maatregelen die uiteindelijk zullen leiden tot het totaal afschaffen van contant geld. Zodra dat is gebeurd ligt de weg voor overheden en banken volledig vrij om belastingen, toeslagen en rentes over de rekeningen en andere bezittingen van burgers te gaan heffen, en deze automatisch af te schrijven, zonder dat de gewone man hier ook maar iets tegen zal kunnen ondernemen.

Xander

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Zie ook o.a.:

03-05: Centrale banken nemen concrete stappen naar verbod op contant geld
01-05: Euro crash: VS en Britten bereiden evacuatie burgers uit EU voor (/ Kans op 50% instorting euro in 2017, 100% in 2030’)
25-04: Afschaffing cash geld dichterbij: Banken willen alleen nog maar 5 euro biljetten
01-04: Duitse investeringsbank verwacht totale afschaffing cash geld in Europa
30-03: Het begint: Strenge kapitaalcontroles Frankrijk; Oostenrijk trekt garantie spaargeld in

2013:
18-11: Centrale Banken overwegen spaarders rente te laten betalen in cashloos systeem

De mensen die nu de ergste dictatuur ooit achter de schermen plannen, liepen tijdens de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag het hardst te roepen in wat voor vrede en veiligheid en zo we toch leven. Ze plannen wereldwijd de moord op iets van 7 miljard mensen. Ze weten wat ze gaan doen.

Wordt wakker mensen. We leven op de ergste vulkaan ooit! Terwijl het lijkt of we het nog nooit zo goed hebben gehad. Lees de Bijbel en zoek Jezus!

meer >

vrijdag 8 mei 2015

Fox News: Chuck Norris Versus The New World Order

Vanwege de zogenaamde milieuproblemen willen ze de wereld de Nieuwe Wereld Orde opleggen. Hier iemand die er door heen ziet. Sterker nog ze creëren zelf uit alle macht zo groot mogelijke milieuproblemen om de wereld op de knieën te dwingen en de Nieuwe Wereld Orde te accepteren. Trap er niet in het is allemaal nep. Bewust geplant.

meer >

De war on cash is begonnen (video)

De wereld kent vele oorlogen waarvan The War on Cash nu in volle gang is.

De elite, zij die de overheden controleren, hebben besloten dat alle contante transacties wereldwijd zullen worden uitgebannen.

De reden is heel eenvoudig en praktisch. Wanneer er geen contant geld meer is, zijn mensen honderd procent afhankelijk van de overheid om aan hun geld te komen. Met andere woorden, zo is de bevolking op een relatief eenvoudige wijze volledig onder controle te houden.

Daarom is de War on Cash ook een wereldwijd fenomeen en doet bijna iedere overheid mee aan dit sinistere spel om de wereldbevolking volkomen gevangen te zetten.

Ook JP Morgan Chase, de grote Amerikaanse bank, heeft besloten om mee te doen aan de War on Cash. Zo kunnen klanten daar niet meer contant betalen voor credit cards, hypotheken en leningen. Ook mogen ze geen contant geld meer opslaan in de kluisjes bij de bank.

Ook een land als Zwitserland doet ineens mee met de War on Cash. Zo is er een fundmanager van een pensioenfonds die nogal wat moeite heeft met de negatieve rente van tegenwoordig (je betaalt dus voor het hebben van geld op een rekening). Zwitserland kampt al langer dan de meeste landen met een negatieve rente en het verschil is nu zo groot geworden dat het de moeite loont om je geld van de rekening af te halen en dit contant te bewaren.

De fundmanager had berekend dat hij jaarlijks minimaal 25.000 Zwitserse Franc zou besparen op een bedrag van 10 miljoen Franc. Simpelweg door dit van de rekening te halen en contant te bewaren.

Aangezien het zijn verantwoordelijkheid is om een zo goed mogelijk rendement te behalen op de ingelegde pensioenen, informeerde hij de bank dat hij binnenkort een groot bedrag contant zou opnemen.

Dat feest ging echter niet door want hij ontving een brief van de bank waarin stond dat ze het niet gingen uitbetalen.

Volgens bankexpert Hans Geiger is dit illegaal. Het pensioenfonds heeft een normale bankrekening en heeft een contractueel recht om over hun geld te kunnen beschikken.

De vraag is dan ook waarom deze bank de wet volkomen naast zich neerlegt. Het antwoord ligt waarschijnlijk bij de Centrale Bank van Zwitserland, de Nationale Bank, die in een schrijven gewone banken heeft meegedeeld geen grote sommen geld contant uit te betalen omdat ze weten dat dit gedaan wordt om hun politiek van negatieve rente te omzeilen.

Zo komen we in juridisch lastig vaarwater voor de klant want hoewel de Centrale Bank zich niet mag bemoeien met het contract tussen het pensioenfonds en de bank, mogen ze wel aanbevelingen doen die in het belang zijn van de Zwitserse economie.

Met andere woorden, partijen die grote sommen geld op de Zwitserse banken hebben staan zijn slachtoffer geworden van collectivisme. Een systeem waar de rechten van het individu per direct aan de kant kunnen worden geschoven als dit tegen het collectieve belang in gaat.

Het collectieve belang door de ogen van de centrale planners (bankiers) dan wel te verstaan.

Wat hier gebeurt in Zwitserland is uiteraard wel een hele grote rode vlag. Het land dat zich trots voorstaat op de hoogste economische vrijheid, weigert opeens om klanten toegang te geven tot hun contante geld. Geld dat niet toebehoort aan de bank noch aan de Centrale Bank.

Als dit al kan gebeuren in een land als Zwitserland dan kan dit overal ter wereld gebeuren. Naarmate het straks slechter zal gaan en de negatieve rente hoger zullen meer en meer mensen gaan proberen hun geld van de bank te halen. Alleen om dan te horen te krijgen dat zoiets niet zomaar gaat.

Dus, als je verstandig bent…..

lees verder >

donderdag 7 mei 2015

Obama straft rechtse regering Israël met steun voor Palestijnse staat in Veiligheidsraad

Erkenning betekent reuzenstap richting eindfase eindtijd

Obama zal akkoord gaan met de oprichting van een racistische Palestijnse apartheidsstaat, waar volgens PA-leider Abbas niet één Jood in zal mogen achterblijven.

De Amerikaanse president Barack Hussein Obama is dermate ontstemd over de nieuwe rechtse Israëlische regering van premier Netanyahu, dat hij Europa het groene licht gaat geven voor een motie in de VN-Veiligheidsraad waarmee een onafhankelijke Palestijnse staat zal worden erkend. Tot nu toe hield de VS die erkenning steeds met een veto tegen. Dit betekent dat Israël ongeacht het resultaat van eventuele vredesbesprekingen gedwongen zal worden om zich terug te trekken uit Judea, Samaria en Oost (en de facto ook Noord en Zuid) Jeruzalem.

Obama nam zijn besluit zelfs nog voordat Netanyahu zijn nieuwe regering –die over een minimale meerderheid van slechts 1 zetel zal beschikken- rond had. Waarschijnlijk had de Amerikaanse president in zijn achterhoofd dat de Israëlische premier tijdens de verkiezingscampagne had bezworen dat er wat hem betreft onder zijn bewind geen onafhankelijk Palestina zal komen.

Het Witte Huis kan er op rekenen dat de Europese motie met een grote meerderheid zal worden aangenomen, waarmee de Palestijnen na decennia lang steggelen en tijd rekken hun zin zullen krijgen: erkenning voor een eigen staat op Israëlische grondgebied, zonder ook maar één concessie te hoeven doen aan de Joodse staat.

Amerikanen en Fransen stellen motie op
Afgelopen week stelden Amerikaanse en Franse officials in Parijs al de algemene strekking van de motie op, zoals de toekomstige grenzen tussen Israël en Palestina, veiligheidsgaranties en een eventuele tijdlijn waarin Israël zich uit zijn Bijbelse hartland moet hebben teruggetrokken.

Obama lijkt er de voorkeur aan te gaan geven om Israël inderdaad een –wellicht langdurige- tijdlijn op te leggen. In ruil daarvoor overleggen de Amerikanen en Fransen over diverse vormen van ‘beloning’ voor Israël als Netanyahu zich aan de komende VN-resolutie zal houden.

De Franse president Francois Hollande bracht afgelopen week persoonlijk de Arabische Gulf Council of Cooperation in Riyadh op de hoogte van Obama’s dramatische koerswijziging ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Kerry hoopt op medewerking Saudi’s
Tevens gaat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Obama’s voorstel voor een Palestijnse staat nog deze week voorleggen aan de leiders van Saudi Arabië. Kerry hoop daarmee de Saudi’s zover te krijgen een staakt-het-vuren in Jemen en de komende nucleaire deal met Iran te accepteren. De Arabische Golfstaten zijn daar tot nu toe mordicus tegen, omdat ze bang zijn dat Iran hier wel degelijk in staat mee wordt gesteld om kernwapens te maken.

Reuzenstap richting eindfase eindtijd
Voor christenen met enige kennis van de Oud Testamentische profetieën zal de aanstaande erkenning van Palestina alarmbellen doen rinkelen. Diverse profeten voorzegden dat het opsplitsen van de Joodse staat door de rest van de wereld in de eindtijd een rode lijn zal zijn, waarna het niet lang meer zal duren voordat de Messias persoonlijk ingrijpt. Dat gebeurt echter niet voordat de islamitische wereld de in de maak zijnde veiligheidsgaranties voor Israël aan zijn laars zal lappen, en een massale oorlog zal beginnen om de Joodse staat totaal te vernietigen.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/Obama-straft-rechtse-regering-Isral-met-steun-voor-Palestijnse-staat-in-Veiligheidsraad

Joël 3:1-3
1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 Zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in  het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, 3 En over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.


meer > 

zaterdag 2 mei 2015

‘s Werelds eerste genetisch gemanipuleerde menselijke embryo’s zijn Chinees

Wided Bouchrika Redacteur Knack.be - 23/04/1

Chinese wetenschappers hebben gedaan wat niemand eerder in de geschiedenis van de wereld heeft durven doen: de genen van menselijke embryo’s wijzigen. Dat terwijl bezorgde wetenschappers hadden gewaarschuwd, dat niemand ooit aan het menselijk genoom mocht raken. Een team Chinese wetenschappers – onder leiding van gen-functie-researcher aan de universiteit Sun Yat-sen in Guangzhou, Junjiu Huang – heeft toegegeven het genoom van menselijke embryo’s te hebben gewijzigd. De resultaten van hun onderzoek werden gepubliceerd in het online magazine Protein & Cell en bevestigen volgens Nature Newswijdverspreide geruchten over zulke experimenten.

‘Nooit menselijk genoom wijzigen’
Geruchten over Chinese experimenten met de recente ‘grootste biotechnische ontdekking van de eeuw’, zoals Business Insider het noemt. Het gaat over het kunnen modificeren van het menselijk genoom wanneer het nog een embryo is. Op die manier zou niet enkel het genetisch materiaal van een persoon kunnen veranderen, maar ook het DNA dat die doorgeeft. ‘Slechte’ genetische codes zouden verwijderd kunnen worden, ‘goede’ eventueel worden toegevoegd. Naar aanleiding van de geruchten, waarschuwden bezorgde wetenschappers in Natureal, dat niemand ooit het menselijk genoom zou mogen wijzigen. Of toch niet op die manier, voordat we de gevolgen van zo’n ingreep beter begrepen.

Grote uitdagingen
Huangs team trachtte die bezorgdheden weg te wuiven door niet-levensvatbare embryo’s te gebruiken voor het onderzoek. Embryo’s die anders toch doodgeboren zouden zijn, werden bij vruchtbaarheidsklinieken verkregen, bericht Nature. Maar Huang is niet de enige die niet kon wachten met de experimenten: uit een Chinese bron weet het wetenschapsmagazine, dat nog vier andere groepen ‘gen-wijziging in humane embryo’s’ nastreven. In de paper van Huang wordt beschreven hoe ze specifiek dat gen wilden modificeren, dat verantwoordelijk is voor β-thalassemie, een potentieel fatale bloedziekte. Daarvoor gebruikten ze de techniek bekend als CRISPR/Cas9. Maar in de studie wezen de wetenschappers erop, dat ze met grote uitdagingen geconfronteerd werden. Er zouden nog steeds serieuze obstakels te overbruggen zijn voordat klinisch gebruik realistisch wordt.
‘Ik geloof dat dit de eerste keer is, dat CRISPR/Cas9 werd toegepast bij menselijke pre-implantatie embryo’s. In dat opzicht is de studie een mijlpaal, maar ook een waarschuwing’, zegt stamcel-bioloog aan de Harvard Medical School in Boston, George Daley tegen Nature. ‘Hun studie zou een strenge waarschuwing moeten zijn voor iedereen die denkt dat de technologie klaar is voor tests om ziektegenen uit te roeien.’

‘Verrassend aantal afwijkende mutaties’
Hoewel CRISPR slechte codes kan verwijderen of zelfs vervangen met DNA dat niet codeert voor dodelijke aandoeningen, kan het ook ongewenste substituties veroorzaken. De getrouwheidsgraad van de techniek is volgens Business Insider nog steeds erg laag. In maart waarschuwden onderzoekers in Nature dan ook dat, omdat de genetische wijziging in embryo’s – zogenaamde kiembaanmodificatie – erfelijk is, die een onvoorspelbaar effect kan hebben op toekomstige generaties. Wetenschappers vrezen dat genwijzigings-onderzoek bij humane embryo’s zal leiden tot onveilig of onethisch gebruik van de techniek.
In het geval van Huang, werd de gewenste DNA succesvol aangebracht in slechts ‘een fractie’ van de 28 embryo’s die ‘succesvol gesplitst’ werden. Ze probeerden het aanvankelijk bij 86 embryo’s en testten er 54 van de 71 die de procedure overleefden, aldus Business Insider. Er werd ook een ‘verrassend aantal afwijkende mutaties’ opgetekend, meldt Nature News. Op dat moment stopte Huangs team het onderzoek. Hij vertelde Nature News, dat als ze de techniek medisch wilden toepassen, de succesgraad dichter bij 100 procent moest liggen.

Magazines weigeren publicatie studie
Huang vertelde Nature News nog, dat de wetenschapsmagazines Nature en Science zijn studie niet wilden publiceren, ‘deels omwille van ethische bezwaren’. De magazines reageerden niet op die bewering.
Terwijl de CRISPR-techniek nog beter moet ontwikkeld worden, is het ethisch debat inderdaad opgelaaid. Er zijn onderzoekers die geloven dat de technologie van onschatbare waarde is: het zou genetische ziektes zoals Huntington, sikkelcelanemie, taaislijmziekte en andere kunnen elimineren. Stuk voor stuk aandoeningen die veroorzaakt worden door genen die dus nu blijkbaar in theorie verwijderd kunnen worden.
Anderen vrezen dan weer, dat eens de techniek nauwkeurig kan worden toegepast, het gebruikt zal worden om zogenaamde ‘designer baby’s’ te creëren met specifieke, gewenste kenmerken.
Want hoewel de wenkbrauwen voorlopig gefronst worden bij het onderzoek, wordt er wel veel met de techniek geëxperimenteerd die, zoals Business Insider meldt, vrij eenvoudig te gebruiken is: er werden al tests uitgevoerd bij volwassen menselijke cellen en in dierlijke embryo’s. Ook Huang wil nog niet opgeven. Met zijn team zullen tests worden gedaan op dierlijke modellen om de accuraatheid van CRISPR te verbeteren.

De mens is geschapen naar het beeld van God. Verander je de genen van een mens dan is een mens niet meer geschapen naar het beeld van God. Wat is hij dan geworden? Een beest?

Genesis 1:27
27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Het lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Als je het lichaam genetisch veranderd zodat een mens geen mens meer is, kan de Heiige Geest dan nog in je komen wonen? Is dat soms de reden dat Satan wil proberen alle mensen genetisch te veranderen? Bijvoorbeeld door het merkteken van het beest. Iedereen die het merkteken van het beest aanneemt is voor eeuwig verloren, kan niet meer gered worden.

1 Korinthiërs 6:19

19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

De Bijbel is het boek van het leven of het DNA. Wat zegt de Bijbel als je de tekst veranderd?

Openbaring 22: 19
19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Dit bericht komt in de media. Je weet echter niet wat er NIET in de media komt. Misschien is men al jaren aan het knoeien met menselijk DNA in geheime of ondergrondse laboratoria e.d. Weet jij veel wat voor monsters er straks voor je neus staan. De mensheid staat voor een dodelijke afgrond waarvan geen weg terug is. Zoek Jezus! Hij heeft overwonnen!

meer >

vrijdag 1 mei 2015

Poortjes Rotterdam Centraal vanaf vandaag gesloten

De toegangspoortjes op station Rotterdam Centraal zijn vanaf vandaag gesloten. Alleen met een ov-chipkaart kom je het station nog binnen. Rotterdam is het eerste grote station waar de poortjes gesloten zijn.

Passanten kunnen in Rotterdam dus ook niet meer de winkels of horeca bezoeken zonder in te checken. Speciale teams informeren en adviseren reizigers over de verandering.

lees verder: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/01/poortjes-rotterdam-centraal-vanaf-vandaag-gesloten/#

En zo sluit het "merkteken van het beest" net zich stapje voor stapje. Dit is een "je moet het ijzer smeden als het heet is" stapje. Komt die agressie tegen conducteurs even goed uit...

Volgende stapje: Je kunt straks alleen nog reizen met een chipkaart op naam. De anonieme chipkaart vervalt. Laatste stapje: men kan heel eenvoudig iemand volledig uit het openbaar vervoer weren van wege het weigeren van het merkteken van het beest. De tijd is op!

meer over het merkteken >

Nieuwe wet Californië: Niet gevaccineerde kinderen mogen niet meer naar school

De Senaat van Californië behandelt binnenkort een wetsvoorstel waarmee alle kinderen in de staat verplicht moeten worden gevaccineerd, ook van ouders die dat om persoonlijke of religieuze redenen niet willen. Weigeren de ouders dan toch hun kinderen te laten vaccineren, dan worden deze uitgesloten van onderwijs. De algemene verwachting is dat de wet wordt aangenomen en gouverneur Brown deze zal ondertekenen.

De enige uitzondering die in de wet wordt opgenomen zijn kinderen die om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd. Dat zal echter niet eenvoudig zijn, want medici die zo’n uitzonderingsverklaring afgeven zullen daarvoor compleet door de mangel worden gehaald.

Het gerechtelijke comité van de Californische senaat voegde daar voor de stemming nog twee andere bepalingen aan toe. Ouders mogen nadat hun kinderen de 10 verplichte vaccinaties hebben gekregen alle verdere inentingen alsnog weigeren. Daarnaast wordt het kinderen die op dit moment op school zitten in beperkte mate toegestaan bepaalde vaccinaties te ‘missen’.

Complete bevolking gedwongen gevaccineerd
De kogel is echter door de kerk. Critici zeggen dat de nog bestaande uitzonderingen de komende jaren stap voor stap zullen worden weggenomen, zodat de complete bevolking gedwongen gevaccineerd zal worden. Ook op dit cruciale punt wordt de persoonlijke vrijheid van de Amerikaan dus geheel weggenomen.

Amerikaanse ouders mogen hun kinderen ook thuis onderwijs geven, maar steeds meer staten voeren strenge beperkingen in. Bovendien zullen zij bij een eventuele epidemie onmiddellijk de schuld krijgen, waardoor ze alsnog door de overheid gedwongen zullen worden hun kinderen in te laten enten.

Vaccinaties kunnen gezondheid ernstig beschadigen
Het idee dat gevaccineerde kinderen op die wijze ‘beschermd’ moeten worden tegen ongevaccineerde kinderen is echter een bizarre contradictio in terminis, want het hele idee van vaccinaties is juist om ‘beschermd’ te zijn tegen bepaalde ziektes.

In de loop der jaren hebben talrijke onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat het immuunsysteem van kinderen juist ernstig en permanent kan worden beschadigd door vaccins, en zowel kinderen als volwassenen in veel gevallen juist vaker ziek worden als niet ingeënte mensen.

Ingrijpende inbreuk op persoonlijke rechten
Ook in Europa worden mensen misleid en bang gemaakt met het ‘vaccinatie = bescherming’ credo en valse ‘het is wetenschappelijk bewezen’ argumenten, die in werkelijkheid enkel bedoeld zijn om de miljardenwinsten van de farmaceutische industrie te continueren.

Het is echter te hopen dat de overheid in ons land nooit eveneens overgaat tot een dergelijke ingrijpende inbreuk op de persoonlijke rechten van ieder mens, een inbreuk die niet zelden dramatische gevolgen heeft voor kinderen en hen soms levenslang gehandicapt achterlaat. (zie hyperlinks onderaan)

Zie ook o.a.:

2014:
11-11: Artsenorganisatie: VN steriliseert miljoenen vrouwen in Kenia met tetanus vaccin
28-09: Gevaarlijk virus treft enkel gevaccineerde kinderen in VS en Canada (/ Recente onderzoeken bewijzen dat gezondheid fors en permanent wordt beschadigd door vaccins)
26-09: Nieuw onderzoek: Autisme en leukemie door cellen geaborteerde baby’s in vaccins
06-09: CDC wetenschapper erkent verband vaccins en autisme

2013:
23-11: Jaarlijkse griepprik gevaarlijke cocktail van kwik en antivries
29-07: '98 miljoen poliovaccinaties bevatten kankerverwekkend virus' (/ 'Meeste kankergevallen op de wereld waarschijnlijk veroorzaakt door vaccins')

2012:
14-10: Internationaal onderzoeksteam concludeert dat geen enkel griepvaccin werkt
28-09: Onderzoek: Door inenting juist meer kans op de Mexicaanse griep
13-03: Pepsi Cola mag met geaborteerde baby's geteste smaakversterkers gebruiken

2010:

24-04: Toename autisme door gebruik cellen van abortussen in vaccins

2009:
20-11: Medisch regiohoofd: Enorme leugens Duitse regering over griepvaccinaties
16-11: Groeiend verzet tegen massale vaccinatieplannen WHO
12-11: Media offensief overheid en Big Pharma tegen anti-vaccinatie beweging
05-11: Poolse minister van Gezondheid weigert Mexicaanse griepvaccin aan bevolking te geven
28-10: Nederlandse wetgeving verbiedt vaccin ingrediënt Thimerosal
23-10: Honderden zieken en enkele doden na begin vaccinaties Zweden
18-10: Duitse politici krijgen ander ('veilig') griepvaccin dan de bevolking

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/04/Nieuwe-wet-Californi-Niet-gevaccineerde-kinderen-mogen-niet-meer-naar-school

Reken maar dat hier een genocide agenda achter zit! De ongewenste kindertjes met de verkeerde kleurtjes zullen gegarandeerd heel andere inentingen krijgen. Die kinderen zullen zich niet of moeilijk kunnen voortplanten later. Dat is de reden waarom het allemaal zo verplicht moet worden.

meer >