zaterdag 30 mei 2015

Google Foto's: bijna te goed om waar te zijn, maar vooral héél creepy

Gratis en ongelimiteerd foto's uploaden is allemaal oké, zolang je Google maar vertrouwt

De nieuwe foto-app van Google is spectaculair goed. Gebruikers mogen ongelimiteerd foto's en video's uploaden naar de servers van Google - vollédig gratis. Een eerste indruk van Google Foto's, een app die bijna te goed is om waar te zijn...

...Door analyse van de beelden weet Google wie er op de foto's staat en waar de foto's zijn genomen, zelfs zonder dat daar gps-coördinaten aan zijn gekoppeld. Foto's met de Big Ben op de achtergrond worden zo vanzelf in een mapje 'Londen' gestoken.

Al deze ontwikkelingen wijzen naar een ding... het merkteken van het beest... Het is niet voor niets dat deze dingen gratis worden aangeboden. Maar wacht maar tot het tegen je gebruikt gaat worden. Google wordt een alwetende God. Precies zo als in de Bijbel is voorspeld!!

Lees het voor je zelf en trek je conclusie...

Openbaring 13: 11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Alles in de Bijbel komt uit, is waar. De Here Jezus is echt op gestaan uit de dood! Vertrouw op Hem.

meer over het merkteken >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten