dinsdag 19 mei 2015

New World Order heeft televisie nodig

Het wordt wel het grootste mindcontrol-apparaat genoemd dat de mensheid kent. Bovendien de enige verslaving die, wanneer echt doorbroken, bijna zeker je leven voor altijd zal veranderen. Ja, zover is het al gekomen met dit probleem van mindcontrol. Het ligt er zo dik bovenop dat je de misleiding als het ware met een mes kunt snijden. Jezelf bevrijden van een dergelijk diep niveau van misleiding is een mentale vrijheid die je je alleen kunt voorstellen als je die zelf hebt meegemaakt.

Stel je het scenario eens voor waar je van een gehypnotiseerde staat in een gecontroleerde omgeving, overgaat op één van mentale vrijheid. Misschien zijn dit wel de twee grootste vrijheden. Fysieke vrijheid aan de andere kant is meestal het eerste dat verdwijnt en we denken graag dat we daarvoor bereid zijn te vechten en dit te verdedigen. Het (de fysieke vrijheid) is waarmee altijd als eerste gedreigd wordt dat het weggenomen zal worden. Deze vorm van "zijn" is een symbool waar we altijd over dromen want wat hebben we aan vrijheid van meningsuiting wanneer we in een concentratiekamp zitten? Natuurlijk zijn de waarden van de fysieke vrijheid volkomen duidelijk, maar hoe zit het met de mentale vrijheid?

De televisie is een gevangenis voor je geest. Wanneer je ernaar kijkt, in het bijzonder iedere dag, dan is jouw mogelijkheid om met het werkelijke leven in contact te staan, vertroebeld. De lijn tussen werkelijkheid en fantasie wordt vaag. De jonge generatie beseft dit heel goed, ze leven iedere dag in een matrix, onderhavig aan de impulsen die op je af komen als je jong bent.

Dan wordt er gezegd dat ze moeten genieten van hun jeugd. Het heeft geen pas hen te veroordelen omdat ze niet willen omgaan met de problemen van de wereld. Je kunt je voorstellen dat wanneer je jong bent je niet echt wilt weten hoe slecht de wereld werkelijk is. Empathie groeit en uiteindelijk zal “ik begrijp het” plaats maken voor “nee, ik ben serieus” en “hey, ik wil dat je dit echt begrijpt”.

Hoe gevaarlijk is televisie?
Televisie en de bijbehorende programmering is veruit de grootste energiekracht die direct op je fysieke brein is gericht. Het verandert hoe jij de wereld ziet en hoe je reageert op situaties die je tegenkomt. Ja, zelfs de fysieke elektronische signalen die uit je televisie komen hebben een effect op je hersenen. Onderzoeken hebben aangetoond dat het op jonge leeftijd televisie kijken zorgt voor slechtere leerresultaten, aandachts- en concentratie- en communicatieproblemen.

Hoe kan iets dat zo slecht voor je is wettelijk toegestaan zijn? Alleen wanneer je uiteindelijk helemaal vrij bent van televisieverslaving kun je deze vraag in z'n volle essentie waarderen. Dit medium is stiekem het meest belangrijke werktuig voor de plannen van de elite om te kunnen komen tot de New World Order. Het is het kanaal voor directe communicatie met jou wat ze hebben opgezet om hun agenda te verwezenlijken.

Deze televisie die direct signalen naar je geest stuurt, is werkelijk en werkt zoals al de kabels die door het gehele land lopen. Het is een communicatienetwerk dat de hele natie bedekt. Deze kabels leveren televisie en andere signalen direct in de huizen van mensen en we beginnen nu het multidimensionale effect van dit fenomeen te ontdekken. Hoe kunnen zoveel elektronische radiogolven geen effect hebben op de geest op een schadelijke manier. Hoeveel mindcontrol wordt er eigenlijk wel niet op je toegepast?

Daarom is het uitzetten van je televisie en het ding zover mogelijk weggooien de meest krachtige manier waarop je je leven voor altijd kunt veranderen. Ja, voor altijd en handmatig, er is geen andere kracht voor nodig. Op dit moment heeft iedere inwoner van dit land de macht om handmatig de televisie uit te zetten en te ontdekken wie je werkelijk bent. Er is een duidelijke reden waarom de wettelijk vastgestelde basisbehoefte van de mens waar hij aanspraak op kan maken een bed, stoel, tafel én flatscreen televisie zijn.

Zet het elektronisch signaal dat je volledig mentaal controleert, uit. Dit apparaat heeft een parkeerplaats in je hersenen gevonden. Wanneer de bulk van onze bevolking de moed zou vinden om die mentale parkeerplaats af te sluiten dan zouden de lakeien van de nieuwe wereldregering (NWO) en hun verlengstukken onmiddellijk hun vrijwillige pionnen verliezen. Moet je je voorstellen. Hoe kunnen ze ooit die plannen er doorheen drukken als ze geen publiek meer hebben?

Klinkt gek? Wacht maar tot er genoeg mensen zijn die er genoeg van hebben. Misschien zal het nooit gebeuren, maar het is een feit dat wanneer iedereen nu zijn of haar beeldbuis uitzet, we een wereldwijde revolutie zouden meemaken zoals we die nog nooit eerder hebben gezien. Stel je voor dat de mensheid zich gaat bezig houden met het herstellen van al die dingen die verkeerd gelopen zijn. Wat als we eindelijk die gore politici die nu de show runnen een geweldige schop kunnen geven. Eigenlijk is daar niet zo gek veel voor nodig. Men zegt wel eens dat wanneer slechts één procent van de bevolking wakker wordt dat er dan werkelijke veranderingen zullen (kunnen) plaatsvinden. Als dat waar is, bedenk dan hoeveel sneller dat gaat wanneer we de televisie uit zouden zetten en weggooien.

Verspreid het woord. Ze je televisie uit en leef zonder. Het is gemakkelijk en leuk. Werkelijk waar. Na een paar maanden kijk je terug en geloof je zelf niet dat je in het verleden zoveel naar dat ding hebt gekeken. Het is een verslaving waar je in de praktijk nooit meer naar terugkeert en zelfs wanneer je bij iemand bent die wel kijkt dan kun je je al oncomfortabel voelen met alleen het signaal dat wordt veroorzaakt door het begrip wat is ontstaan over de kwaadaardigheid van dit hersenspoelapparaat. Je begrijpt het fenomeen veel beter als je zelf één keer over die lijn bent gestapt. Wanneer je die stap neemt dan help je mee de mensheid te zegenen op een manier die je mogelijk nu nog niet kunt begrijpen. Nu je dit weet, zet je televisie uit en verspreid de boodschap.

Bron: Waking Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9271:new-world-order-heeft-televisie-nodig&catid=30:bewustzijn&Itemid=43

Het beeld van het beest wat een geest krijgt
Ik heb eens een cursus televisie maken gevolgd. Televisie vind ik nog veel subtieler en gevaarlijk dan dit document doet vermoeden. Je heb geen idee waar je naar kijkt. Het tast je realiteitsbeeld aan. Het vervangt de realiteit door een valse realiteit. Ik kijk nu al jaren geen televisie meer. Als je stopt met televisie kijken en langzaam de invloed er van verdwijnt, herken je aan anderen die nog wel kijken de invloed er van. Ze denken echt dat de wereld zo in elkaar zit...

Het is als in het leger. Je hebt films gezien over oorlog e.d., je vind dat spannend en wilt in het leger. Maar als je in een echte oorlogssituatie komt en de eerste bom valt, gaat, klik, de realiteit aan in je hoofd. Maar dan is het te laat. Zo willen ze met de televisie de mensen zo lang mogelijk in een waan laten dat alles goed is. Maar het is niet goed... De hel staat op uitbreken op aarde. Bedenk dat de mensen die de televisie maken precies weten wat ze doen! Ze weten dat ze de boel bedriegen.

Ik denk dat straks in de eindtijd de televisie ook een heel belangrijke rol gaat spelen. Misschien wordt het de spreekbuis van het beeld wat een geest krijgt? Zal het zal maken dat iedereen die het beeld niet aanbid gedood wordt? De televisie met een eigen wil die tot je gaat spreken?

Is dat de straf? Mensen geloofde in de tovenarij van de televisie. Ze verwierpen de Bijbel en geloofden liever in de valse beelden en ideeën van de televisie. Ze aanbaden een afgod zoals ze vroeger een beeld aanbaden? Een televisie"beeld". Zal straks de televisie tot leven komen, gekoppeld aan het internet en die valse wereld over hun heersen?

 Openbaring 13:1-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten