donderdag 7 mei 2015

Obama straft rechtse regering Israël met steun voor Palestijnse staat in Veiligheidsraad

Erkenning betekent reuzenstap richting eindfase eindtijd

Obama zal akkoord gaan met de oprichting van een racistische Palestijnse apartheidsstaat, waar volgens PA-leider Abbas niet één Jood in zal mogen achterblijven.

De Amerikaanse president Barack Hussein Obama is dermate ontstemd over de nieuwe rechtse Israëlische regering van premier Netanyahu, dat hij Europa het groene licht gaat geven voor een motie in de VN-Veiligheidsraad waarmee een onafhankelijke Palestijnse staat zal worden erkend. Tot nu toe hield de VS die erkenning steeds met een veto tegen. Dit betekent dat Israël ongeacht het resultaat van eventuele vredesbesprekingen gedwongen zal worden om zich terug te trekken uit Judea, Samaria en Oost (en de facto ook Noord en Zuid) Jeruzalem.

Obama nam zijn besluit zelfs nog voordat Netanyahu zijn nieuwe regering –die over een minimale meerderheid van slechts 1 zetel zal beschikken- rond had. Waarschijnlijk had de Amerikaanse president in zijn achterhoofd dat de Israëlische premier tijdens de verkiezingscampagne had bezworen dat er wat hem betreft onder zijn bewind geen onafhankelijk Palestina zal komen.

Het Witte Huis kan er op rekenen dat de Europese motie met een grote meerderheid zal worden aangenomen, waarmee de Palestijnen na decennia lang steggelen en tijd rekken hun zin zullen krijgen: erkenning voor een eigen staat op Israëlische grondgebied, zonder ook maar één concessie te hoeven doen aan de Joodse staat.

Amerikanen en Fransen stellen motie op
Afgelopen week stelden Amerikaanse en Franse officials in Parijs al de algemene strekking van de motie op, zoals de toekomstige grenzen tussen Israël en Palestina, veiligheidsgaranties en een eventuele tijdlijn waarin Israël zich uit zijn Bijbelse hartland moet hebben teruggetrokken.

Obama lijkt er de voorkeur aan te gaan geven om Israël inderdaad een –wellicht langdurige- tijdlijn op te leggen. In ruil daarvoor overleggen de Amerikanen en Fransen over diverse vormen van ‘beloning’ voor Israël als Netanyahu zich aan de komende VN-resolutie zal houden.

De Franse president Francois Hollande bracht afgelopen week persoonlijk de Arabische Gulf Council of Cooperation in Riyadh op de hoogte van Obama’s dramatische koerswijziging ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Kerry hoopt op medewerking Saudi’s
Tevens gaat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Obama’s voorstel voor een Palestijnse staat nog deze week voorleggen aan de leiders van Saudi Arabië. Kerry hoop daarmee de Saudi’s zover te krijgen een staakt-het-vuren in Jemen en de komende nucleaire deal met Iran te accepteren. De Arabische Golfstaten zijn daar tot nu toe mordicus tegen, omdat ze bang zijn dat Iran hier wel degelijk in staat mee wordt gesteld om kernwapens te maken.

Reuzenstap richting eindfase eindtijd
Voor christenen met enige kennis van de Oud Testamentische profetieën zal de aanstaande erkenning van Palestina alarmbellen doen rinkelen. Diverse profeten voorzegden dat het opsplitsen van de Joodse staat door de rest van de wereld in de eindtijd een rode lijn zal zijn, waarna het niet lang meer zal duren voordat de Messias persoonlijk ingrijpt. Dat gebeurt echter niet voordat de islamitische wereld de in de maak zijnde veiligheidsgaranties voor Israël aan zijn laars zal lappen, en een massale oorlog zal beginnen om de Joodse staat totaal te vernietigen.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/Obama-straft-rechtse-regering-Isral-met-steun-voor-Palestijnse-staat-in-Veiligheidsraad

Joël 3:1-3
1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 Zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in  het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, 3 En over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.


meer > 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten