dinsdag 16 juni 2015

Nieuwe encycliek: Paus wil dat Westen welvaart opgeeft om klimaat te redden

Pauselijke encycliek gepresenteerd door radicale professor die vindt dat er 6 miljard mensen ‘te veel’ zijn – ‘Westerse bevolking wordt emotioneel afgeperst met aangepraat schuldgevoel over klimaat’

Paus Franciscus, ook verkondiger van het nieuwe evangelie, namelijk dat van ‘klimaatverandering’.

Deze week komt er een nieuwe, inmiddels ‘gelekte’ pauselijke encycliek uit waarin paus Franciscus zich pal achter de meest radicale linkse milieugroepen schaart, en met name het Westen oproept om zijn huidige welvaart op te geven, zogenaamd om het klimaat te ‘redden’. De realiteit is zoals u weet dat er niets te redden valt, aangezien de fluctuaties in het klimaat ruim binnen de historische normen vallen, en de Co2-Global Warming fantasie enkel is verzonnen voor iets waar ook Franciscus nu openlijk voor pleit, namelijk een soort VN wereldregering die alle macht krijgt om dit super strenge klimaatbeleid af te dwingen.

Het Vaticaan blijkt ook onder Franciscus een rotsvaste en belangrijke partner in de ‘Nieuwe Wereld Orde’ te zijn, die bedoeld is om alle macht zoveel mogelijk te concentreren bij een klein eliteclubje, waar de paus een invloedrijk en machtig onderdeel van hoopt te blijven.

Dat streven van de Kerk van Rome zal aanstaande donderdag opnieuw worden bevestigd in de volgens waarnemers belangrijkste encycliek sinds die van 1968, toen het gebruik van voorbehoedsmiddelen het centrale onderwerp was.

‘Tirannieke exploitatie van de natuur’
In het document zal Franciscus de ‘tirannieke’ exploitatie van de natuur door de mensheid aan de kaak stellen, en een zowel ethische als economische ‘revolutie’ eisen om de ‘catastrofale’ klimaatverandering te stoppen.

Als de mensen die nu in welvaart leven niet hun levensstijl, energieverbruik en consumptie drastisch aanpassen en verminderen, dan dreigt het ecosysteem van onze planeet nog deze eeuw te worden verwoest, zo zal het Vaticaan beweren. Dat zal voor ieder mens op Aarde ‘onvoorstelbare gevolgen’ hebben.

VN-superregering moet verarming Westen afdwingen
Het enige wat deze ontwikkeling zou kunnen stoppen is een nieuwe wereldwijde autoriteit, een soort VN-superregering waar ook Franciscus’ voorganger Benedictus al in 2009 voor pleitte. Die wereldregering zou met dwingende maatregelen zoals het heffen van torenhoge milieu- en energiebelastingen in het Westen de klimaatverandering moeten stoppen. Dat impliceert tevens een enorme marxistisch-socialistische welvaartsverplaatsing van het rijke Noorden naar het arme Zuiden.

In de encycliek geeft de paus toe dat niet alle opwarming door mensen wordt veroorzaakt, maar volgens hem het grootste deel wel (1)(2). Dat deze theorie al jaren door duizenden wetenschappers en talloze harde vastgestelde feiten wordt ontkracht doet schijnbaar niet ter zake. ‘Klimaatverandering’ werd immers al begin jaren ’90 uitgekozen als dé ‘gezamenlijke vijand’ van de mensheid die de hele wereld zou moeten gaan verenigen. Om die reden werd ook de term ‘Global Warming’ verzonnen.

6 miljard mensen ‘te veel’
Eén van de drie wetenschappers die het Vaticaan heeft uitgekozen om de klimaat-encycliek te presenteren is professor John Schnellhuber, een als ‘agressief’ omschreven milieuradicaal die de oprichter is van het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Schnellhuber zei enkele jaren geleden dat ‘de wetenschap heeft vastgesteld dat de planeet minder dan 1 miljard mensen kan herbergen.’ Dat betekent dus dat er 6 miljard mensen ‘te veel’ zijn.

Schnellhuber is één van de paniekzaaiers die beweren dat de temperatuurstijging ten opzichte van het begin van de industriële revolutie maximaal 2 graden mag bedragen, omdat daarboven het leven op aarde in gevaar zou komen. Net als de paus pleit hij daarom voor een wereldwijde ‘grondwet’ die boven het VN-Handvest staat, alsmede voor de oprichting van een ‘planetaire rechtbank’ die zich met name gaat richten op overtreders van deze toekomstige ‘klimaatgrondwet’ voor de hele mensheid. (3)

Grote vraagtekens bij ‘consensus’ over Co2
Uit een recent wetenschappelijk onderzoek van het gerenommeerde Duitse Max Planck Institute voor Meteorologie bleek opnieuw dat er steeds grotere vraagtekens moeten worden geplaatst bij de ‘consensus’ over de veronderstelde opwarming van de aarde. De atmosfeer blijkt namelijk veel minder gevoelig voor de toename van Co2 dan de meeste wetenschappers tot nu toe denken. Dat houdt in dat de gehanteerde klimaatmodellen uitgaan van een veel grotere opwarming dan er in werkelijkheid zal zijn. (4)

IPCC expert: Opwarming aarde is normaal en natuurlijk
Een vooraanstaand lid van het dubieuze Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN, dr. Philip Lloyd, erkende onlangs dat de temperatuursveranderingen ruim binnen de natuurlijke klimaatfluctuaties vallen zoals die de laatste 8000 jaar hebben plaatsgevonden.

Sterker nog: de standaard deviatie (afwijking) bedroeg in die periode 0,98 graden Celsius, nog boven de 0,85 graden waarmee de planeet de afgelopen eeuw is opgewarmd. ‘Hoewel een klein deel van de temperatuursverandering in de 20e eeuw mogelijk door broeikasgassen werd veroorzaakt, suggeert dit dat het heel waarschijnlijk is dat het grootste deel het gevolg was van natuurlijke variaties,’ aldus Lloyd.

Desondanks besloot de G7 van belangrijkste geïndustrialiseerde landen begin juni om nog voor het einde van deze eeuw de uitstoot van broeikasgassen te stoppen door het gebruik van fossiele brandstoffen geheel uit te bannen. Basis zal de ‘maximale 2 graden’ opwarming van professor Schnellnhuber zijn, die daarom niet geheel toevallig de pauselijke encycliek (mede) zal presenteren. (6)

‘Westerse bevolking emotioneel afgeperst’
De Duitse auteur Edgar Gärtner schrijft dat de G7-top in Beieren onomstotelijk heeft aangetoond dat wetenschappelijke feiten door de politiek terzijde worden geschoven voor een narcistische ideologie die drijft op het kweken van schuldgevoelens ten aanzien van het hebben van welvaart, waardoor er een ‘(klimaat)religie van zelfbestraffing’ wordt gepromoot.

Het leidt volgens Gärtner dan ook geen twijfel meer dat de Westerse bevolking anno 2015 zucht onder een ‘zachte dictatuur’... ‘De emotionele afpersingsmethoden worden vooral in het klimaatbeleid gebruikt. Individuen moeten hun wensen opgeven vanwege een gefabriceerde consensus over de noodzaak van het bestrijden van een door volgzame ‘experts’ als gevaarlijk bestempelde klimaatverandering.’

Het ‘2 graden’ doel is enkel een manier om de macht over het gewone volk nog verder te vergroten. Klimaatsceptici –klimaatrealisten is een veel betere term- worden uitgekotst en maatschappelijk op een zijspoor gezet, terwijl ‘het klimaatbeleid de door innerlijke leegte geplaagde generatie narcisten dikke winsten en moreel aanzien belooft door toekomstige investeringen in ‘hernieuwbare’ energie.’ (7)

Xander

(1) Breitbart
(2) Guardian
(3) Breitbart
(4) Infowars (via Daily Caller)
(5) Infowars (via Daily Caller)
(6) The Guardian (via Infowars)
(7) KOPP


Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Nieuwe-encycliek-Paus-wil-dat-Westen-welvaart-opgeeft-om-klimaat-te-redden

Merkteken van het beest
Goed verhaal van iemand die het spel wat ze spelen heel vaak doorziet! De kans is groot dat het merkteken van het beest alles te maken gaat hebben met een koolstof belasting. Zo'n belasting brengt met zich mee dat ze alles, maar dan ook alles, kunnen meten en belasten. Ze willen zo geloof ik de hele wereld in een computer krijgen. Die computer, of degene achter de toetsen, wordt dan denk ik een soort alziende, alwetende God. Dat lijkt op het beeld van het beest wat een geest krijgt uit de Bijbel.

Waarschijnlijk zul je door het merkteken aan te nemen deel krijgen aan deze kunstmatige God. Zo zul je je misschien zelf God wanen. Alles wat je bent en denkt zal waarschijnlijk in een soort van "internet doos" gestopt worden. 

Weiger altijd het merkteken van het beest! Vertrouw op Jezus en kies voor de dood. Jezus heeft de dood en het beest overwonnen!

Lees meer over het merkteken van het beest >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten