zaterdag 29 augustus 2015

RFID Mark Of The Beast "New Chip" Is Here 666

YouTube: https://youtu.be/IOsakL4PJXE

Zie ook:
Een groot aantal Nederlanders krijgt momenteel en de komende tijd, of ze willen of niet, een nieuwe bankpas van hun bank met daarin een RFID/NFC chip waarmee iedere stap die je doet te volgen is.

Nieuwe bankpas voor contactloos betalen: wel of niet veilig?
Een misleidend nieuwsbericht. Of de nieuwe chip veilig zal zijn? Ze willen dat je je druk gaat maken om de veiligheid van de nieuwe bankpas zodat je niet gaat bedenken dat die bankpas zelf het levensgrote gevaar vormt! De bank zelf is het grote gevaar niet de crimineel die achter je geld aan zit!

Ze laten ons glimlachend ons eigen graf graven en betalen! Want die pas hebben we zelf betaald. Ze lachen zich een breuk achter de schermen. Reken daar maar op. Dat domme volk ook. Ze verdienen ook niet beter!

woensdag 12 augustus 2015

Pretpark Walibi komt met gewelddadig-erotische Halloweenshow

De ChristenUnie in Dronten maakt bezwaar tegen een show in Walibi Holland in Biddinghuizen. Tijdens de Halloween Fright Nights in oktober wil het pretpark een show te geven rond het seksueel gewelddadige thema sadomasochisme.

lees verder >


Sodom is in opkomst. Over de komst van allerlei sexuele uitingen in de media schreef David Wilkerson in zijn boek "Het visioen". Kon het me niet voorstellen wat hij voorspelde. Maar kijk het is er nu. IN EEN PRETPARK VOOR KINDEREN!

DE tijd is gewoon op! Zoek Jezus voor het begint!

meer >

vrijdag 7 augustus 2015

Maatschappelijke aanvaarding homofilie opzet voor wat komen gaat in eindtijd

Obama Supports Military Review to Lift Transgender Ban

De agenda voor de maatschappelijke aanvaarding van sodomie en transgenders heeft niets te maken met die mensen zelf. Er zit geloof ik een heel ander idee achter. Ze weten dat als mensen dit accepteren ze ook het merkteken van het beest zullen aannemen in de eindtijd en zich zelf zo geloof ik zullen mengen met "vreemd vlees". Zo zullen ze allemaal de doodstraf verdienen die er op staat.

Er heerst een tijdgeest die alles om wil draaien, alles op zijn kop wil zetten. Die het natuurlijke zoals God het geschapen heeft, afwijst en het tegennatuurlijke accepteert. Het wordt allemaal georganiseerd met het oog op wat komen gaat

Romeinen 1: 20-32
20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 
24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen  overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. 
28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30 oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31 onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Zo zal de wereld er straks uitzien. Er zal niemand meer normaal zijn. Van jong tot oud verdorven. Of te wel iedereen zal in die tijd het merkteken aan genomen hebben.

Genesis 19:4
4 Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, 5 En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.

meer >

maandag 3 augustus 2015

Reclame kpn met verborgen 666 boodschap

Onderaan de driehoek zie je 3 zesvlakken. Dat is 666. Een van de zesvlakken is een doos. Ook de doos heeft vast een betekenis. Als je b.v een doos uitvouwt heb je weer 6 vlakken. Het geeft bij mij het gevoel van dat ze de ziel willen opbergen in een doos. Dat ze de hele wereld dmv het 666 merkteken van het beest gevangen willen nemen in een doos. Denk aan kunstmatige intelligentie, een wereldwijde super computer. De doos zie je regelmatig in reclameboodschappen.

Verder is opvallend dat het een omgekeerde piramide vorm is met de doos en de vlakken als de top. Dat lijkt op de piramide met het alziende oog op het dollarbiljet.

Mengen met gevallen engelen
Nou bestaat dus het idee dat in de eindtijd de mensheid zich zal mengen met gevallen engelen net als in de tijd van Noach. Dan zullen er een soort van hybride mensen ontstaan die natuurlijk alle overgebleven echte mensen zullen willen uitroeien.

Dat samengaan wordt gesymboliseerd door het samengaan van twee piramides. Een met de punt naar boven (het aardse) en een met de punt naar beneden (het hemelse). Als ze samengaan krijg je de ster van David. Die ster is geloof ik het symbool van de antichrist. De valse messias waar Israel nu op wacht.

Let is dat verband dan op de tekst van de reclame:
"Combineer PKN producten, & krijg dubbel zoveel data en belminuten".

Let op de sleutelwoorden: "combineer" en "krijg dubbel zoveel".

Dat zou je kunnen lezen als: als je je zelf combineerd (dmv het 666 merkteken?) met gevallen engelen dan ontvang je dubbel zoveel....Je wordt dan een soort van mega super dubbelmens! Half engel, half mens... Een God!

Zie ik nou overal spoken in reclameboodschappen of wordt de mensheid heel gniepig voorbereid op iets wat komen gaat... Voor de zekerheid kies ik het laatste. Leuk he die toch zo vertrouwde KPN. Ze hebben het zo goed met ons voor! In de reclameboodschap hiervoor stonden er DNA strengen op!

Zie ook de website: http://666alert.net/ met veel voorbeelden van zesvlakken (hexagrammen) e.d

meer >