vrijdag 30 oktober 2015

PS4 spel Detroit: een blik in de toekomst van het rijk van het beest

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LL2gW7hmXu4#t=178

Dit spel speelt zich af in Detoit na verwoestende economische tijden. Het is een stad waar , als ik het goed heb, robots met kunstmatige intelligentie heersen. Het gaat over een robots met menselijke emoties.
http://www.engadget.com/2015/10/27/detroit-become-human-quantic-dream-ps4/

Het spel lijkt bedoeld om mensen voor te bereiden op wat waarschijnlijk werkelijk komen gaat. Een soort rollenspel. Door toe te geven aan de (valse) verleidingen van het spel, geef je je er in feite al aan over. Het wordt moeilijker je er los van te maken. Als speler verplaats je je denk ik in een robot met menselijke emoties. Wat voor psychologisch effect wordt daarmee beoogd? Dat je sympathie krijgt voor een robot?

Een paar dingen die mij opvallen:
- 1.33 minuten zie je paraplu's van bovenaf in hexegram(6) vorm. Dat verwijst naar het 666. Zie b.v.: http://666alert.net/
- De robots hebben een piramidevorm logo. (De piramide wordt geloof ik HET logo van het rijk van het beest! Zie b.v. de piramide met het alziende oog op het dollar biljet)
- Het speelt zich af in een tijd van verwoesting. Die tijd staat ook echt voor de deur.
- De mensen worden gecontroleerd door robots.
- De robots hebben allemaal blauwe ogen.

De vraag is, kunnen de mensen net zo worden als de "perfecte" robots, of willen de robots net zo worden als de mensen? Als de robots net zo worden als de mensen zullen ze dan de echte mensen gaan vervangen?

Het lijkt mij allemaal te verwijzen naar de tijd van het merkteken van het beest. Dat teken zal denk ik ingevoerd worden na een tijd van een complete verwoesting op aarde in de eerste 3,5 jaar van de 7 jarige eindtijd. De mensen die het merkteken aannemen, zullen op de een of andere manier worden veranderd zoals de robots (een valse Christelijke hergeboorte). Die veranderde mensen zullen misschien in contact staan met een wereldwijde kunstmatige intelligentie.

Die kunstmatige intelligentie lijkt op het beeld van het beest wat een geest krijgt. Een robot met menselijke emoties? Het beeld van het beest maakt dat iedereen die het merkteken, zijn naar of zijn getal niet heeft wordt gedood.

Openbaring 13: 11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Het is tijd je afzijdig te houden van de "spelletjes" van deze tijd! Geef er niet aan toe. De verleidingen zullen straks enorm zijn! Als mens ben je er niet tegen bestand. Alleen in de kracht van de Here Jezus zul je er tegen kunnen als je er mee te maken krijgt!

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Romeinen 10:9-12
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

meer >

zaterdag 24 oktober 2015

Steve Quayle joins Tom Horn to discuss National Preparedness Month

YouTube: https://youtu.be/qNU0VYy3atA

Men verwacht een (de) "grote gebeurtenis". Een die alles in gang zet. En waarschuwt mensen om zich voor te bereiden. Die noodzaak wordt in Nederland niet zo gevoel, maar misschien ligt dat voor Amerika anders.

Tom Horn heeft zijn betrouwbaarheid zeker verloren met zijn "2012 voorspellingen". Maar toch wil ik u op de waarschuwingen wijzen. Want vroeg of laat gaat het ook beginnen! En dan zal alles anders zijn! Niets zal meer zijn zoals je altijd dacht dat het was! En dan blijft er maar een echte eeuwige waarheid overeind en dat is de Here Jezus Christus!

Ken je dan die waarheid om je aan vast te houden als alles in de wereld onderuit gaat!?

meer >

donderdag 15 oktober 2015

Handzame DNA lezer revolutionair zeggen wetenschappers (komst lezer 666 merkteken van het beest?)

Nieuwe handzame MiniION sequencer, kost rond de $1000 en is ontworpen om DNA te analyseren om ziekte-uitbraken te helpen opsporen, om voedsel te controleren en voor "de democratisering van sequencing".

Lees verder: http://www.theguardian.com/science/2015/oct/15/handheld-dna-reader-revolutionary-and-democratising-say-scientists

Zal het merkteken van het beest te maken hebben met het veranderen van het DNA van mensen?  En wordt dit soms de methode om het merkteken van het beest met zijn 666 te gaan scannen bij mensen? Zodat niemand van kopen of verkopen zonder het merkteken, zijn naam of zijn getal? En iedereen die dat toegevoegde DNA stuk niet heeft, wordt gedood?

Het idee er achter is dat als bij mensen hun DNA verandert door het merkteken aan te nemen, ze niet meer een mens zijn die geschapen is naar het beeld van God. Ze zijn dan zeg maar herboren naar het beeld van het beest. Ze zijn zoals het beest geworden. Ze zullen misschien denken dat ze als God zijn geworden. De leugen die de slang Eva voorhield:

Genesis 3:1-5
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide  de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 Maar van de  vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten  noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij  als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

meer >

woensdag 14 oktober 2015

De ingrediënten voor een burgeroorlog in Nederland zijn aanwezig

De komst van vreemdelingen met andere normen en waarden brengt agressie met zich mee. De ingrediënten voor een burgeroorlog in Nederland zijn aanwezig. Dat schrijft Renzo Verwer vandaag in een opiniestuk in Het Parool.

lees verder:  http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4161774/2015/10/12/Het-is-volkomen-logisch-wat-in-Woerden-is-gebeurd.dhtml

Dat is dus precies waar de machten achter de schermen op uit zijn. Ze willen "orde uit chaos". Daarom ondermijnen ze de maatschappij zodat die geen vuist kan maken maar elkaar te lijf gaan. Ze mengen de "tegenstellingen" zodat er conflichten ontstaan. Dan kunnen zij met de "oplossing" komen: een wereldregering. Dat is "these+antithese=synthese. Het is allemaal bewust gedaan.


meer >

vrijdag 9 oktober 2015

Nobelprijs Scheikunde gaat naar DNA-reparatie - voorbreiding merkteken van het beest

Nobelprijs Scheikunde gaat naar DNA-reparatie

De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar drie verschillende mechanismen voor DNA-reparatie in de cel die in de jaren zeventig en tachtig zijn ontdekt. De prijs wordt gedeeld door Tomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz Sancar. Dit heeft vanmorgen het Nobelcomité in Stockholm bekendgemaakt. De reparatie van DNA werd al langer genoemd als een belangrijke biologische ontdekking die nog steeds niet beloond was met een Nobelprijs.

Pionierswerk
Het Nobelcomité prijst het pionierswerk van de onderzoekers. Ooit werd gedacht dat DNA heel stabiel was, maar vanaf de jaren zeventig werd duidelijk dat het voor de erfelijkheid zo belangrijke molecuul voortdurend gerepareerd wordt. ‘Uw DNA wordt streng bewaakt door een zwerm van celeiwitten’, zoals het Nobelcomité het treffend uitdrukte.

lees verder >

Erg opvallend dat ze nu deze prijs uitreiken voor dit onderwerp! Dit was al tijden bekend en nu komen ze er mee? Ik zag er een stukje over op het NOS journaal en dacht direct he waarom wordt dit de mensen zo uitgebreid uitgelegd? 

Worden de mensen voorbereid op de komst van het merkteken van het beest? Heeft het merkteken iets te maken met DNA? Door kunstmatige verandering of zelf het toevoegen van een extra DNA-streng zullen de mensen worden als God en zal hun vast eeuwig leven beloofd worden.

meer >

woensdag 7 oktober 2015

Vluchtelingen krijgen massaal Bijbels

De Zakbijbelbond uit het Gelderse Oosterbeek stopt vluchtelingen massaal een bijbel toe.

De bond levert de bijbels in ongeveer 200 verschillende talen. Vooral in het Perzisch, Arabisch, Somalisch en Koerdisch is het heilige boek populair. Ook in het Tirginisch, de taal die wordt gesproken in Ethiopië en Eritrea, is de bijbel erg in trek.

Lees verder: http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/10/vluchtelingen_krijgen_bijbels.html

meer >

LA Marzulli - Days of Chaos

YouTube: https://youtu.be/9Xo5_VbPx4g

zaterdag 3 oktober 2015

The Hook in Putin’s Jaw - Biblical prophecy fulfilment is moving so fast it is hard to keep upBiblical prophecy fulfilment is moving so fast it is hard to keep up. Russia has pulled up to their Syrian Port with the world’s largest nuclear submarine and other battleships and they now have tens of thousands of Russian soldiers on the ground fighting with Hezbollah, the Syrian Army and Iran saying that their goal is to defeat ISIS. They may well do that – at least in that arena. However, Obama has allowed ISIS to spread out far beyond Syria. Their real main goal is to keep Assad in power and the very real possibility of their being in place for a war against Israel.

Today Russia started bombing ISIS and Rebel strongholds; unlike Israel and the US they are bombing the resistance and not just empty buildings. Putin has told Obama to stay out of the way and that they will take care of things – knowing full well that he has no real problem with Obama anyway. It seems that they have cut some kind of deal in their 90 minute meeting at the UN. I believe it is a plan to put Israel in such a position that they think they can dominate her, but no chance, I read the Book.

Today we see Ezek. 38:2-4 [2] Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him,
[3] And say, Thus saith the Lord GOD; Behold I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
[4] And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:

We are watching the HOOK in Putin’s Jaw pulling him into the Middle East with Iran [Persia] and seeing Ezek 38:5 being put together very quickly. Putin has told Netanyahu to not respond to any cross-border missile attack from Syria. You can be sure Netanyahu told him in no uncertain words where to go with that one?

lees verder: http://thegoldenreport.net/?p=1942

meer >

vrijdag 2 oktober 2015

Oregon schutter koos Christenen uit tijdens schietpartij

Link naar het nieuwsbericht:
'Schutter Oregon had het op christenen gemunt'

In de bepaalde nieuwsberichten over de schietpartij weigeren ze te vermelden dat het om Christenen gaat maar staat er alleen dat de schutter vroeg naar de religie.
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4154370/2015/10/01/Vijftien-doden-bij-schietpartij-school-VS.dhtml

Nou bij deze dus: de schutter was speciaal opzoek naar CHRISTENEN!

Waarom zou hij speciaal naar Christenen vragen? Hoeveel bewijs wil je hebben dat de Bijbel gelijk heeft. Tijd om voor de Here Jezus te kiezen. Er is niet veel tijd meer!

Openbaring 6:9-11
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

DE tijd raakt op

meer >

donderdag 1 oktober 2015

Netanyahu bekritiseerd de oorverdovende stilte van de VN over de Iraanse dreiging om Israël uit te roeien

Bekijk de video:
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/WATCH-LIVE-Netanyahu-delivers-address-to-UN-General-Assembly-419606

De wereld zal versteld staan als God Israël zal verdedigen. Dan zal de wereld beseffen hoe belangrijk deze toespraak is! De hele wereld gaat op zijn kop! Dit kon wel eens de laatste waarschuwing voor de wereld zijn.