donderdag 15 oktober 2015

Handzame DNA lezer revolutionair zeggen wetenschappers (komst lezer 666 merkteken van het beest?)

Nieuwe handzame MiniION sequencer, kost rond de $1000 en is ontworpen om DNA te analyseren om ziekte-uitbraken te helpen opsporen, om voedsel te controleren en voor "de democratisering van sequencing".

Lees verder: http://www.theguardian.com/science/2015/oct/15/handheld-dna-reader-revolutionary-and-democratising-say-scientists

Zal het merkteken van het beest te maken hebben met het veranderen van het DNA van mensen?  En wordt dit soms de methode om het merkteken van het beest met zijn 666 te gaan scannen bij mensen? Zodat niemand van kopen of verkopen zonder het merkteken, zijn naam of zijn getal? En iedereen die dat toegevoegde DNA stuk niet heeft, wordt gedood?

Het idee er achter is dat als bij mensen hun DNA verandert door het merkteken aan te nemen, ze niet meer een mens zijn die geschapen is naar het beeld van God. Ze zijn dan zeg maar herboren naar het beeld van het beest. Ze zijn zoals het beest geworden. Ze zullen misschien denken dat ze als God zijn geworden. De leugen die de slang Eva voorhield:

Genesis 3:1-5
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide  de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 Maar van de  vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten  noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij  als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten