vrijdag 30 oktober 2015

PS4 spel Detroit: een blik in de toekomst van het rijk van het beest

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LL2gW7hmXu4#t=178

Dit spel speelt zich af in Detoit na verwoestende economische tijden. Het is een stad waar , als ik het goed heb, robots met kunstmatige intelligentie heersen. Het gaat over een robots met menselijke emoties.
http://www.engadget.com/2015/10/27/detroit-become-human-quantic-dream-ps4/

Het spel lijkt bedoeld om mensen voor te bereiden op wat waarschijnlijk werkelijk komen gaat. Een soort rollenspel. Door toe te geven aan de (valse) verleidingen van het spel, geef je je er in feite al aan over. Het wordt moeilijker je er los van te maken. Als speler verplaats je je denk ik in een robot met menselijke emoties. Wat voor psychologisch effect wordt daarmee beoogd? Dat je sympathie krijgt voor een robot?

Een paar dingen die mij opvallen:
- 1.33 minuten zie je paraplu's van bovenaf in hexegram(6) vorm. Dat verwijst naar het 666. Zie b.v.: http://666alert.net/
- De robots hebben een piramidevorm logo. (De piramide wordt geloof ik HET logo van het rijk van het beest! Zie b.v. de piramide met het alziende oog op het dollar biljet)
- Het speelt zich af in een tijd van verwoesting. Die tijd staat ook echt voor de deur.
- De mensen worden gecontroleerd door robots.
- De robots hebben allemaal blauwe ogen.

De vraag is, kunnen de mensen net zo worden als de "perfecte" robots, of willen de robots net zo worden als de mensen? Als de robots net zo worden als de mensen zullen ze dan de echte mensen gaan vervangen?

Het lijkt mij allemaal te verwijzen naar de tijd van het merkteken van het beest. Dat teken zal denk ik ingevoerd worden na een tijd van een complete verwoesting op aarde in de eerste 3,5 jaar van de 7 jarige eindtijd. De mensen die het merkteken aannemen, zullen op de een of andere manier worden veranderd zoals de robots (een valse Christelijke hergeboorte). Die veranderde mensen zullen misschien in contact staan met een wereldwijde kunstmatige intelligentie.

Die kunstmatige intelligentie lijkt op het beeld van het beest wat een geest krijgt. Een robot met menselijke emoties? Het beeld van het beest maakt dat iedereen die het merkteken, zijn naar of zijn getal niet heeft wordt gedood.

Openbaring 13: 11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Het is tijd je afzijdig te houden van de "spelletjes" van deze tijd! Geef er niet aan toe. De verleidingen zullen straks enorm zijn! Als mens ben je er niet tegen bestand. Alleen in de kracht van de Here Jezus zul je er tegen kunnen als je er mee te maken krijgt!

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Romeinen 10:9-12
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten