vrijdag 13 november 2015

Israël boos op EU: producten uit Joodse kolonies moeten apart etiket krijgen

De Europese Commissie heeft woensdag besloten dat producten die uit Joodse kolonies in de door Israël bezette gebieden komen, herkenbaar moeten zijn. Op de etiketten moet nu vermeld staan dat ze afkomstig zijn “uit land dat sinds 1967 door Israël is bezet”.

Lees verder: http://www.z24.nl/ondernemen/israel-boos-op-eu-producten-uit-joodse-kolonies-moeten-apart-etiket-krijgen-598907

Hoezo "bezette gebieden"! Ze moesten eens weten hoeveel land is er in het midden oosten is dat tot Israel behoord maar dat door anderen wordt bezet! We zullen het hopelijk snel zien als aan Israel recht wordt gedaan!

meer >

2 opmerkingen:

 1. ik hoop maar met voorzichtigheid dat israel krijgt waar het recht op heeft namelijk hun land en vrede ,toch zal dit niet gebeuren en israel zal GOD GEBRUIKEN om de volkeren te slaan door DE HEERE ...dat weet jij wel als het goed is toch?
  je weet toch van die 7 jaren dan weet je ook dat ze alles moeten laten varen .

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Israel zal God toch niet gebruiken om de volkeren te slaan? God zal Israel gebruiken om de volkeren te slaan.

  Zacharia 12:1-6
  1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israel. Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. 2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming
  voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren
  der aarde zullen zich daarheen verzamelen. 4 Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met K
  krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden
  der natien zal Ik treffen met blindheid. 5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God. 6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda
  maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natien in het rond verteren; en
  Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.

  Israel krijgt zeker wel hun land en hun vrede! Maar ja dat zal wel na de 7 jaar verdrukking zijn. Het zal geloof ik zijn als de Here Jezus voor 1000 jaar in Israel op aarde regeren zal. Dan zal Israel de beloftes ontvangen.

  BeantwoordenVerwijderen