maandag 28 december 2015

Mid-East Prophecy Update – 27 December 2015

YouTube: https://youtu.be/6o56Gc5YBbk

Pastor JD geeft een overzicht van een profetische jaar en twee observaties over wat er kan komen in 2016.

zondag 27 december 2015

Christian Pastor Released from Iranian Prison After 5-Years Captivity

Christian Pastor Farshid Fathi has been released from an Iranian prison after spending almost five years in jail for his Christian faith. He was arrested by Iranian secret police on the day after Christmas in 2010, according to the American Center for Law and Justice headed by top attorney Jay Sekulow.

Lees verder >

donderdag 24 december 2015

William Cooper; Walt Disney & The Lion King

YouTube: https://youtu.be/gXA_VAu7Fsg

De aanstormende, alles vernietigende gnoes, staan voor de volken die de Koning (leeuw) onder de voet zullen lopen. De leeuw kun je zien als de door God ingestelde orde. Als straks de totale chaos uitbreekt, zullen de volken in beweging komen en alles van deze wereldorde vernietigen. Daar wordt al jaren naar toegewerkt. Daarna zal een nieuwe orde opgericht worden, de Nieuwe Wereld Orde met als leider de anti christ.

In veel tekenfilms e.d. wordt dit verhaal, of thema, constant weer verteld. Steeds maar weer in een soort symbooltaal... Als je het ziet, kun je gaan zien hoe alles in de media op de komst van de anti christ en zijn wereld orde is gericht. Het is een heel grote samenzwering van een klein superrijk clubje achter de schermen. Geloof het of niet, ze beheersen de complete media. Je herkent het direct!

Nog zo'n thema wat veel herhaald wordt, is dat de wereld een zal worden (we shall be as one). Iedereen gelijk, niemand meer bezit, iedereen dezelfde religie enz...

lees ook: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Paus-waarschuwt-Eindtijd-begonnen-deze-kerst-mogelijk-laatste-voor-de-mensheid

meer >

maandag 14 december 2015

Klimaatverdrag: rijk van het beest in oprichting?

Zaterdagavond werd in Parijs een akkoord bereikt over een klimaatverdrag. Het verdrag werd ondertekend en is bindend voor 195 landen.

Lees: 195 landen stemmen in met wereldwijd klimaatverdrag Parijs

Volgens mij is het allemaal een groot toneel stuk. Wat men namelijk zoekt is een gemeenschappelijke wereldwijde bedreiging om het rijk van het beest in te voeren. Ik geloof dat ze wereldwijd een CO2 belasting willen invoeren. Daarvoor is het mogelijk om alles, maar dan ook alles, te moeten meten. Hierdoor wordt alles meetbaar en dus controleerbaar. Niet om dat dat milieuprobleem zo belangrijk is maar om alles wat mensen doen te gaan meten en controleren!

Koolstof is DE bouwstof van het leven. Door de gehele koolstofkringloop te willen controleren, krijg je macht over alle het leven op aarde. En dit alles wordt natuurlijk verkocht onder de noemer van het "goede". Het is voor je eigen bestwil dat wij gaan bepalen hoe jij leven moet, wat jij wel of niet mag. Ik geloof dat het merkteken van het beest wel eens te maken kan hebben met een koolstofbelasting. Niemand kan straks kopen of verkopen zonder een koolstof belasting.

Het punt is echter ook dat de milieuproblemen volgens mij bewust gecreëerd worden. Men heeft hier bewust, geloof het of niet, al jarenlang naar toegewerkt. Men heeft de wereld voorzien van een eindeloze hoeveelheid geld door het domweg uit het niets bij te drukken. Zo heeft men de wereld ook opgescheept met zo'n enorme grote schuld dat die niet meer terug te betalen is en men heeft er wereldwijde milieuproblemen mee veroorzaakt (luxe voor iedereen volgens de Lidl). Dat alles om daarna te kunnen komen met een schijnbaar wereldwijde oplossing... Die "oplossing" lag al die tijd al klaar...

De klimaatproblemen worden volgens mij ook bewust gecreeerd door het sproeien met vliegtuigen. Iedereen kent tegenwoordig de vliegtuigstrepen in de lucht! Deze strepen waaieren uit tot een wolkendek die het zonlicht blokkeert. Die vliegtuigstrepen waren er vroeger niet!. Er wordt bewust een wereldwijd milieuprobleem gecreëerd. HOE GROTER DE LEUGEN DES TE BETER. Niemand zal je geloven, laat staan dat je er iets aan zou kunnen doen.

En nu is het dan zover. Men heeft landen bij elkaar gekregen en bindende verdragen kunnen afspreken. Let maar op, nu gaan er allerlei regels gelden die dwingend zullen zijn, waar iedereen zich aan zal moeten houden en die de vrijheid van de mensen steeds meer zal beknotten. Alles zal met computers bijgehouden en gemeten gaan worden. Tot het moment komt dat alles centraal gereguleerd zal gaan worden en iedereen en alles hun vrijheid kwijt zullen raken!

Lees ook:
Klimaattop Parijs: Globalisten en milieufanaten eens over vernietiging Westerse economieën

Geo-enginering:
- Chemtrails: de geheime oorlog (NL ondertiteld)
- Sproeiend en een niet sproeiend vliegtuig - 8-7-14
- Chemtrails-Aerospace-Werker "Ik installeerde sproei-inrichtingen" - 30-5-14
- Geo-engineering: natuurlijk weer bestaat niet meer - 15-2-14
- Pilot says.." Chemtrails are a necessary EVIL..?" - 4-10-13
- Chemtrails Nederland - 2-9-13
- What in the world are they spraying - Nederlands ondertiteld
- Voormalig hoofd FBI getuigt dat regeringen chemtrails sproeien om mensheid uit te roeien
- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13 tip
- Getuigen van geo-engineering. Wat zegt de Bijbel - 13-4-13
- Geo-engineering (kunstmatige klimaatbeinvloeding) dood het leven op aarde!


meer >

zaterdag 12 december 2015

Volgende stap naar totaal uitwissen grenzen en Europese Superstaat heel dichtbij

Financial Times: EU gaat met eigen grensmacht lidstaten dwingen grenzen te openen voor migranten

Volgende stap naar totaal uitwissen grenzen en Europese Superstaat heel dichtbij – Als Brussel zijn zin krijgt bestaat Nederland vanaf 2016-2017 alleen nog maar op papier

Een verbijsterend bericht, niet vanuit de alternatieve media, maar nota bene van de Financial Times: de eurocraten in Brussel zouden het plan hebben om een Europese grensmacht op te richten die de controle over de buitengrenzen overneemt, zelfs als de betrokken lidstaten daar tegen zijn. Dit houdt in dat alle EU-landen de soevereiniteit over hun eigen grenzen definitief kwijtraken. Opgeteld bij de Brusselse eis om de komende jaren nog vele miljoenen moslimmigranten over de EU te verdelen, betekent dit dat de nieuwe grensmacht ook kan worden ingezet om de interne ‘Schengen’ grenzen gedwongen –en desnoods met geweld- voor migranten te openen.

Grenzen worden definitief uitgewist
‘De maskers zijn gevallen. De EU en Frontex (Europese grensbewaking) willen hand in hand de nationale soevereiniteit opheffen en onder het mom van het ‘veiligstellen van de Schengen grenzen’ de controle over de grenzen overnemen. Ze gebruiken controversiële claims over Griekenland als voorbeeld van wat spoedig ook ‘in het grensgebied in uw eigen buurt’ kan gebeuren. En het plan is volledig Duits,’ werd onlangs op de bekende Engelstalige Griekse blog Keep Talking Greece geschreven.

Zero Hedge vroeg de Griekse collega’s of dit inderdaad de zoveelste bevestiging is dat de eurozone iedere almaar groter wordende en gefabriceerde crisis gebruikt om zijn macht over de soevereiniteit van de afzonderlijke Europese staten vast te leggen, en de culturele en religieuze grenzen die de versmelting van Europa in een door Brussel, Berlijn en Frankfurt gecontroleerde superstaat voorkomen, uit te wissen.

Het antwoord is bevestigend en kwam nota bene van de Financial Times, die letterlijk constateert dat het overnemen van alle grenzen door Brussel ‘de grootste overdracht van soevereiniteit sinds de invoering van de eenheidsmunt (de euro) is.’

‘Zeg maar dag tegen uw soevereiniteit’
De Europese Commissie doet volgende week het voorstel om Frontex te vervangen door een permanente grensmacht en kustwacht. Het eerste proefkonijn wordt natuurlijk Griekenland, het land dat zijn financiële soevereiniteit al is kwijtgeraakt aan Brussel. Vanuit daar zal de Brusselse controle zich over heel de EU verspreiden. Daar wordt al 15 jaar over gepraat, maar juist omdat dit het opgeven van de soevereiniteit over het eigen grondgebied betekent, stuitte dit doorgaans op fel verzet van veel lidstaten.

Maar na ‘Parijs 13-11’ lijkt Europa rijp om in ruil voor ‘veilige’ grenzen toch de controle aan Brussel over te dragen. Volgens de Financial Times krijgen de lidstaten zelfs niet meer de mogelijkheid om het inzetten van de grensmacht door Brussel te voorkomen. ‘’Zeg maar dag met je handje tegen soevereiniteit,’ aldus Zero Hedge. ‘En dat alles om de eindeloze woeste aanval van Syrische vluchtelingen, die ironisch gezien juist werd geopend om Europa zijn gas uit Qatar in plaats van Rusland te kunnen laten krijgen, te stoppen.’

Grensmacht wordt ook zonder instemming lidstaten ingezet
De direct door de Europese Commissie aangestuurde toekomstige Europese grensmacht zal ‘op verzoek’ ook buiten de EU worden ingezet, zoals in Servië en Macedonië, belangrijke doorvoerlanden voor de miljoenen moslimmigranten vanuit het Midden Oosten en Afrika. De nieuwe organisatie krijgt in tegenstelling tot Frontex ook de bevoegdheden om te bepalen wie wel en wie niet in Europa mag blijven.

En aangezien het plan om nog minimaal 500.000 extra Syrische migranten gedwongen over Europa te verdelen, inclusief het ‘onwillige’ Oost Europa, beslist geen verzinsel van de Hongaarse premier Viktor Orban bleek, zoals ‘onze’ nationale soevereiniteitsvernietiger Frans Timmermans beweerde, kunnen wij eenvoudig 1+1 bij elkaar optellen en concluderen dat Brussel zijn eigen bewapende grensmacht hoogstwaarschijnlijk ook –en misschien zelfs wel vooral- gaat inzetten om de Oost Europese landen te dwingen hun grenzen te openen voor de door de EU gewenste islamisering. Want daar draait het uiteindelijk om.

Europese Superstaat en einde Nederland nu heel dichtbij
In 2008 voorspelde het inmiddels teloor gegane AIG in een berucht geworden presentatie exact wat Brussel in de jaren daarna zou gaan doen om stap voor stap de totale macht over de lidstaten over te nemen:

* onder het mom van ‘het klimaat’ / ‘het milieu’ de lidstaten ertoe brengen de controle over te dragen aan een wereldwijde autoriteit (denk aan de huidige klimaatconferentie in Parijs, waar besloten wordt tot de complete verarming van de Westerse bevolking d.m.v. torenhoge energie- en klimaatbelastingen);

* ‘terrorisme’ gebruiken om de politie en gerechtelijke macht in de lidstaten in de greep te krijgen, en tevens de controle over de samenleving en de burgers (camera’s, electronische overheid, smart meters, cashloze samenleving, etc.) te vergroten;

* de ‘financiële crisis’ aangrijpen om de vrije markt economieën te vernietigen ten gunste van een alomvattend (Marxistisch-socialistische) financiële wereldautoriteit (inclusief een virtuele en later misschien wel ‘harde’ nieuwe wereldmunt);

* een crisis in de EMU (/ eurozone) creëren als voorwendsel om een “Europese Economische Regering’ op te richten.

Ruim 7 jaar later blijken al deze zaken grotendeels of volledig door Brussel te zijn geïmplementeerd. Zelfs AIG kon echter niet vermoeden dat de eurocraten al zo snel zo brutaal zouden worden door de controle over al onze eigen grenzen compleet te willen afpakken. (1)

Maar dat gaat vanaf het komende jaar dus wèl gebeuren. En daarmee zal Nederland alleen nog maar in naam bestaan, maar niet meer als soevereine, onafhankelijke en vrije democratische rechtstaat. Vanaf 2016-2017 zullen we –met medewerking van de regering Rutte en bijna alle politieke partijen in Den Haag- worden geregeerd door een totalitair neomarxistisch en pro-islamitisch regime in Brussel.

(1) Zero Hedge

bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/12/Financial-Times-EU-gaat-met-eigen-grensmacht-lidstaten-dwingen-grenzen-te-openen-voor-migranten

meer >

Zie ook: http://fd.nl/economie-politiek/1131070/frontex-moet-volwaardige-europese-grenswacht-worden

vrijdag 11 december 2015

Niets kan dit keer de economische ineenstorting stoppen

Volgens econoom Peter Schiff is het licht aan het eind van de tunnel dat overheden menen te zien een op ons afstormende trein.

Hij stelt verder dat net zoals in 2008 alle tekenen voor een ineenstorting van de economie aanwezig zijn, maar dit keer is er niets dat het kan stoppen.

Voordat de crisis kwam in 2008 kreeg Peter Schiff nogal wat kritiek over zich heen vanwege zijn voorspellingen over een ophanden zijnde economische ineenstorting.

Zo waarschuwde Schiff destijds dat de consumentenbestedingen waren vastgelopen, dat voorraden te hoog waren gewaardeerd en dat lakse leningsvoorwaarden zouden zorgen voor een ontploffing van het banksysteem.

In plaats van de waarschuwingen ter harte te nemen, probeerden de grootste economen uit mainstream-land hem in een kwaad daglicht te stellen doordat hij niet de officiële berichtgeving volgde. Kort daarna werd Schiff uiteraard gerehabiliteerd omdat veel van de rampspoed die hij had voorspeld uit was gekomen.

Nu, anno eind 2015, zegt Schiff dat de economie zich in een neerwaartse spiraal bevindt en dat er dit keer niets is wat het zal stoppen. Alle noodhandelingen die door de Amerikaanse overheid werden gedaan na de crisis van 2008 waren slechts tijdelijke oplapmaatregelen.

Het licht aan het eind van de tunnel zoals dat wordt voorgespiegeld door de mainstream economen is volgens Peter Schiff helaas een trein die ons tegemoet komt. En als zijn voorspelling dit keer net zo accuraat is als in 2007 dan staat deze trein op het punt te ontsporen.

“We zijn blut. We leven van de schuld. We hebben een geweldige transformatie meegemaakt van de Amerikaanse economie. Kijk naar het aantal Amerikanen dat gebruikmaakt van Food Stamps (overheidsbijdrage voor voedsel), het aantal mensen dat arbeidsongeschikt is, het aantal werkelozen”. “De hele economie is geïmplodeerd. De bodem is er nog niet onderuit gevallen omdat we nog meer schulden hebben kunnen maken. Maar de ineenstorting gaat er komen”.

“Fundamenteel is Amerika slechter af dan voor de crisis. Met een alsmaar stijgende nationale schuld en met geld dat zonder ophouden uit gebakken lucht wordt bijgedrukt, is het alleen nog maar een kwestie van tijd”.

Volgens de Amerikaanse overheidsstatistieken sparen de Amerikanen weer en geven weer geld uit, maar volgens Schiff ligt het toch iets anders.

De doorsnee Amerikaan heeft minder dan 5.000 Dollar aan bezittingen. Niet alleen is dat triest want het betekent dat de meesten gewoon blut zijn, maar het wordt nog erger. Want als je de Amerikaanse schuld omrekent naar een bedrag per inwoner dan heeft de doorsnee burger helemaal geen bezittingen, alleen maar schuld. Dit dankzij een overheid die in naam van de burgers meer heeft geleend dat dan deze bijelkaar kunnen sparen.

“Wat er nu gebeurt, is ongeveer wat we hadden kunnen verwachten. Vanuit mijn perspectief en gegevens zie ik geen enkel economisch herstel, zeker niet in Amerika”.

“We geven meer geld uit, maar dat doen we niet omdat we rijker zijn geworden. We lopen nog meer schuld op. We gebruiken geleend geld om te consumeren en dus voelt het tijdelijk alsof we rijker zijn omdat we al dat geld kunnen uitgeven. We zullen echter moeten accepteren dat we een keer de rekening zullen moeten betalen”.

“En deze rekening gaat er komen. Op dit moment wordt het rentetarief op nul gehouden zodat het mogelijk is om een schuld in stand te houden ook al is het onmogelijk om deze terug te betalen. Wanneer de rente echter eenmaal omhoog gaat, kunnen we de renteover de schulde niet opbrengen, laat staan iets aflossen”.

“En dan komt er een einde aan het feest”.

“Het probleem is natuurlijk dat niemand die enige echte invloed op de publieke perceptie heeft zoals onze gekozen vertegenwoordigers of de media, hier iets aan zullen doen. Ze zullen doorgaan met feestvieren totdat het tot een plotseling en onomkeerbaar einde is gekomen. En iedereen die tegen het officiële verhaal in gaat, zal worden gebrandmerkt als een idiote doemdenker of een extremist”.

“We hebben de laatste en volledige ineenstorting nog niet gehad en het is nu te laat om er nog iets aan te doen”.

“De waarheid is dat de Amerikaanse economie op haar laatste benen loopt. De verkoopcijfers op Black Friday zijn zwaar tegengevallen. Nog even en de Amerikaanse schuld zal door het 20 biljoen Dollar plafond gaan”.

“Net zoals dat in 2008 het geval was, zijn alle tekenen voor een ineenstorting aanwezig en exact zoals toen gaat de aandelenbeurs naar het hoogste niveau ooit”.

“Als je hebt opgelet dan weet je wat er vervolgens gaat gebeuren”.

Peter Schiff spreekt hier hoofdzakelijk over de Amerikaanse economie. Wanneer de Amerikaanse economie echter implodeert dan gebeurt er bij ons precies hetzelfde. Net zoals in 2008, maar alleen dit keer erger.

YouTube: https://youtu.be/GnRLivDE8iA

Bron: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-financiele-samenzwering.html

Als de economische zaak gaat schuiven, gaat de hele wereld mee. Er zijn meer schulden dan de wereld kan dragen en het kaartenhuis zal instorten. Daar is volgens mij jaren lang bewust naar toegewerkt. Op de ruïnes van de huidige wereld wil men het vierde rijk van het beest uit de Bijbel opbouwen. Orde uit chaos noemen ze dat. Het lijkt er op dat er grote oorlogen aan vooraf gaan. En die (wereld)oorlogen lijken nu bezig te ontstaan in het Midden Oosten. 

Alles is er. Er hoeft niet meer op een moment in de toekomst te worden gewacht waarop alles wat beschreven is in Openbaringen mogelijk kan worden. Die tijd is er al! De schulden kunnen simpel weg niet groter meer worden! De technologie voor de invoering met het merkteken van het beest is er al! De oorlogen, de atoombommen staan klaar.

Precies zoals de eerste vier zegels uit Openbaringen voorspellen:

Openbaring 6:1-8
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een  boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 3 En toen  Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een tweede, een rossig  paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij  elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. 5 En toen Hij het derde zegel  opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had  een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een  maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan  de olie en de wijn. 7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier  zeggen: Kom! 8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het  dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te  doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.

meer > 

donderdag 10 december 2015

Quantum Computing – Kunstmatige Intelligentie komt er aan

YouTube: https://youtu.be/PqN_2jDVbOU

Dit is een belangrijke lezing over quantum computers. Hoe ze werken, wat ze kunnen en wat ze mogelijk in de toekomst zullen kunnen. Let op het taalgebruik! De woorden die hij gebruik. Hier en daar komt het regelrecht uit de Bijbel.

Genesis 11:4-6
4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt,  en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. 5 Toen daalde de  Here neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 En de Here zeide: Zie,  het is een volk en zij allen hebben een taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. (hij zei het letterlijk... 7.31 min)

Een quantum computer maakt gebruik van meerdere dimensies. Een paard leeft zeg maar in twee dimensies lengte en breedte, maar een vliegtuig beweeg zich in drie dimensies en kan dus dingen die een paard niet kan. Een paard kan niet vliegen.

Op dezelfde wijze maakt een quantum computer gebruik van meerdere dimensie en kan dingen die normale computers niet kunnen. In zo'n computer vindt er een overlap plaats tussen onze dimensie en andere dimensies. Men wil de mogelijkheden die de extra dimensie biedt, gebruiken in onze dimensie. Zo kan een quantum computer alle mogelijkheden in een keer overzien! Terwijl een gewone computer elke mogelijkheid een voor een langs moet lopen. Hoewel de computers van tegenwoordig dat erg snel kunnen, kunnen ze nooit wat een quantum computer kan. De vraag is of ze een machine kunnen maken die net als een mens is...

Dit klinkt allemaal erg vreemd en griezelig en volgens mij is het dat ook. Het zou ook andersom kunnen. Dat wezens in een andere dimensie in onze dimensie binnen zouden kunnen komen. Ik noem maar iets. Luister naar wat hij zei op 12.35 min: "het klinkt als een hartslag van een buitenaardse God". En "leven in een chip".

Hij denkt dat de bouw van een machine die slimmer is dan een mens erg dichtbij is. Je hoeft je dan niet langer meer af te vragen of de eindtijd dichtbij is...Want zelfs al zou dat wat in de Bijbel voorspelt is niet uitkomen, dan nog zou het het einde van de mensheid betekenen. Of te wel de grens IS bereikt. Alles wat in de Bijbel wordt voorspelt komt uit!


Sommige Bijbelverzen die gaan over de eindtijd lijken uit een andere wereld te komen. Hoe gek het dus ook mag klinken het lijkt wel of de deuren er naar letterlijk open gaan. Wie het dit ooit kunnen bedenken...?

De sleutel tot de put des afgronds:

Openbaring 9:1
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

Het eerste beest wordt alle macht gegeven op aarde:

Openbaring 13:7
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Het tweede beest draagt op een beeld van het eerste beest te maken en geeft een geest aan dat beeld...?:

Openbaring 13:14-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor  de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken  voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd  gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou  spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het  maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een  merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is  de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens,  en zijn getal is zeshonderd zesenzestig

De wereld wordt heel duidelijk voorbereid op deze situatie. Straks gaat het contante geld er uit en kunnen we alleen nog digitaal betalen. Dan zal alles(!) door computers geregeld gaan worden! Als die computer een geest krijgt, zal hij maken dat iedereen die het beeld niet aanbid gedood wordt. Het is mogelijk. Toch iets om bij stil te staan.

Zoek de Heer Jezus:


Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Romeinen 10:9-12
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

meer > 

zaterdag 5 december 2015

WVB: The Time Watchers deel 1 en 2

YouTube: https://youtu.be/Ckwa-CAEDRc

Een deel van de Capstone serie. Koning Manasse was een "waarnemer van de tijden", een praktijk die God zijn volk specifiek verboden had. Ontdek waarom!

Youtube: https://youtu.be/mYD-Cvioqoc

Deel 2 van onze Watchers of Time-serie. Legt de ware agenda bloot van de "waarnemers van de tijden" zoals koning Manasse, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij een gesneden beeld plaatste in de tempel van God. Een deel van onze Captstone serie.

meer >