vrijdag 11 december 2015

Niets kan dit keer de economische ineenstorting stoppen

Volgens econoom Peter Schiff is het licht aan het eind van de tunnel dat overheden menen te zien een op ons afstormende trein.

Hij stelt verder dat net zoals in 2008 alle tekenen voor een ineenstorting van de economie aanwezig zijn, maar dit keer is er niets dat het kan stoppen.

Voordat de crisis kwam in 2008 kreeg Peter Schiff nogal wat kritiek over zich heen vanwege zijn voorspellingen over een ophanden zijnde economische ineenstorting.

Zo waarschuwde Schiff destijds dat de consumentenbestedingen waren vastgelopen, dat voorraden te hoog waren gewaardeerd en dat lakse leningsvoorwaarden zouden zorgen voor een ontploffing van het banksysteem.

In plaats van de waarschuwingen ter harte te nemen, probeerden de grootste economen uit mainstream-land hem in een kwaad daglicht te stellen doordat hij niet de officiële berichtgeving volgde. Kort daarna werd Schiff uiteraard gerehabiliteerd omdat veel van de rampspoed die hij had voorspeld uit was gekomen.

Nu, anno eind 2015, zegt Schiff dat de economie zich in een neerwaartse spiraal bevindt en dat er dit keer niets is wat het zal stoppen. Alle noodhandelingen die door de Amerikaanse overheid werden gedaan na de crisis van 2008 waren slechts tijdelijke oplapmaatregelen.

Het licht aan het eind van de tunnel zoals dat wordt voorgespiegeld door de mainstream economen is volgens Peter Schiff helaas een trein die ons tegemoet komt. En als zijn voorspelling dit keer net zo accuraat is als in 2007 dan staat deze trein op het punt te ontsporen.

“We zijn blut. We leven van de schuld. We hebben een geweldige transformatie meegemaakt van de Amerikaanse economie. Kijk naar het aantal Amerikanen dat gebruikmaakt van Food Stamps (overheidsbijdrage voor voedsel), het aantal mensen dat arbeidsongeschikt is, het aantal werkelozen”. “De hele economie is geïmplodeerd. De bodem is er nog niet onderuit gevallen omdat we nog meer schulden hebben kunnen maken. Maar de ineenstorting gaat er komen”.

“Fundamenteel is Amerika slechter af dan voor de crisis. Met een alsmaar stijgende nationale schuld en met geld dat zonder ophouden uit gebakken lucht wordt bijgedrukt, is het alleen nog maar een kwestie van tijd”.

Volgens de Amerikaanse overheidsstatistieken sparen de Amerikanen weer en geven weer geld uit, maar volgens Schiff ligt het toch iets anders.

De doorsnee Amerikaan heeft minder dan 5.000 Dollar aan bezittingen. Niet alleen is dat triest want het betekent dat de meesten gewoon blut zijn, maar het wordt nog erger. Want als je de Amerikaanse schuld omrekent naar een bedrag per inwoner dan heeft de doorsnee burger helemaal geen bezittingen, alleen maar schuld. Dit dankzij een overheid die in naam van de burgers meer heeft geleend dat dan deze bijelkaar kunnen sparen.

“Wat er nu gebeurt, is ongeveer wat we hadden kunnen verwachten. Vanuit mijn perspectief en gegevens zie ik geen enkel economisch herstel, zeker niet in Amerika”.

“We geven meer geld uit, maar dat doen we niet omdat we rijker zijn geworden. We lopen nog meer schuld op. We gebruiken geleend geld om te consumeren en dus voelt het tijdelijk alsof we rijker zijn omdat we al dat geld kunnen uitgeven. We zullen echter moeten accepteren dat we een keer de rekening zullen moeten betalen”.

“En deze rekening gaat er komen. Op dit moment wordt het rentetarief op nul gehouden zodat het mogelijk is om een schuld in stand te houden ook al is het onmogelijk om deze terug te betalen. Wanneer de rente echter eenmaal omhoog gaat, kunnen we de renteover de schulde niet opbrengen, laat staan iets aflossen”.

“En dan komt er een einde aan het feest”.

“Het probleem is natuurlijk dat niemand die enige echte invloed op de publieke perceptie heeft zoals onze gekozen vertegenwoordigers of de media, hier iets aan zullen doen. Ze zullen doorgaan met feestvieren totdat het tot een plotseling en onomkeerbaar einde is gekomen. En iedereen die tegen het officiële verhaal in gaat, zal worden gebrandmerkt als een idiote doemdenker of een extremist”.

“We hebben de laatste en volledige ineenstorting nog niet gehad en het is nu te laat om er nog iets aan te doen”.

“De waarheid is dat de Amerikaanse economie op haar laatste benen loopt. De verkoopcijfers op Black Friday zijn zwaar tegengevallen. Nog even en de Amerikaanse schuld zal door het 20 biljoen Dollar plafond gaan”.

“Net zoals dat in 2008 het geval was, zijn alle tekenen voor een ineenstorting aanwezig en exact zoals toen gaat de aandelenbeurs naar het hoogste niveau ooit”.

“Als je hebt opgelet dan weet je wat er vervolgens gaat gebeuren”.

Peter Schiff spreekt hier hoofdzakelijk over de Amerikaanse economie. Wanneer de Amerikaanse economie echter implodeert dan gebeurt er bij ons precies hetzelfde. Net zoals in 2008, maar alleen dit keer erger.

YouTube: https://youtu.be/GnRLivDE8iA

Bron: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-financiele-samenzwering.html

Als de economische zaak gaat schuiven, gaat de hele wereld mee. Er zijn meer schulden dan de wereld kan dragen en het kaartenhuis zal instorten. Daar is volgens mij jaren lang bewust naar toegewerkt. Op de ruïnes van de huidige wereld wil men het vierde rijk van het beest uit de Bijbel opbouwen. Orde uit chaos noemen ze dat. Het lijkt er op dat er grote oorlogen aan vooraf gaan. En die (wereld)oorlogen lijken nu bezig te ontstaan in het Midden Oosten. 

Alles is er. Er hoeft niet meer op een moment in de toekomst te worden gewacht waarop alles wat beschreven is in Openbaringen mogelijk kan worden. Die tijd is er al! De schulden kunnen simpel weg niet groter meer worden! De technologie voor de invoering met het merkteken van het beest is er al! De oorlogen, de atoombommen staan klaar.

Precies zoals de eerste vier zegels uit Openbaringen voorspellen:

Openbaring 6:1-8
1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een  boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 3 En toen  Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 4 En een tweede, een rossig  paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij  elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. 5 En toen Hij het derde zegel  opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had  een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een  maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan  de olie en de wijn. 7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier  zeggen: Kom! 8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het  dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te  doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.

meer > 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten