woensdag 21 september 2016

Google brengt chat-app Allo met slimme assistent uit

Google brengt woensdag zijn chat-app Allo uit voor Android en iPhone. De app stelt gebruikers in staat om met elkaar te chatten, maar maakt het ook mogelijk om vragen te stellen aan een slimme assistent van Google.

lees verder >

Google wordt steeds meer een alwetende God. Dit is weer een stap verder. Je begint steeds meer te praten tegen een robot. Je begint er meer en meer een persoon met een geest in te zien. Je krijgt er gevoelens bij. Nog even en de robot eist aanbidding van je op. Vergeet niet dat het geen "toevallige, handige" ontwikkeling is maar dat de makers hier bewust op aan sturen. Ze weten wat ze doen! Ze kennen de val die ze aan het opzetten zijn.

Lees wat de Bijbel voorspelt:

Openbaring 13:11-18

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig


meer > 


zondag 18 september 2016

Paul McGuire: Mass Awakening

YouTube: https://youtu.be/zkQ6ZVKnMEc

De term "New World Order" is gemeengoed in de hedendaagse samenleving. Is er een schaduwregering die achter de schermen werkt en in het geheim ons land regeert? Met meer dan $ 19 biljoen aan staatsschuld, waar gaat Amerika naar toe? Een volledige instorting? Een reset-knop? Of zou dit een vooraf geplande en zorgvuldig georkestreerde vernietiging zijn? Zal een wereldwijde financiƫle ineenstorting leiden tot een eindtijd scenario rechtstreeks uit de bladzijden van de Bijbel en het systeem van de laatste dagen van de Antichrist inluiden?

meer >

zaterdag 3 september 2016

Quantum Computing – Artificial Intelligence Is Here

YouTube: https://youtu.be/PqN_2jDVbOU


meer >


Holoportation: virtual 3D teleportation in real-time

YouTube: https://youtu.be/7d59O6cfaM0

meer >

Openbaring 13:11-18
 
Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.