maandag 18 december 2017

Veto VS tegen VN-resolutie hoofdstad Israël

Lees: Veto VS tegen VN-resolutie hoofdstad Israël

Die veertien andere leden hebben een groot probleem...

Zacharia 12:1-9
1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israel. Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. 
2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. 
4 Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natien zal Ik treffen met blindheid. 

5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God. 
6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natien in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. 

7 Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. Zacharia 12
8 Te dien dage zal de Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht. 9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.meer >

woensdag 13 december 2017

Abbas And Turkey At Muslim Summit Say Trump’s Jerusalem Decision Will Plunge The World Into A ‘Fire With No End’

Lees: http://www.nowtheendbegins.com/palestinian-president-abbas-calls-us-jerusalem-decision-greatest-crime-israel-nteb/

Psalm 2
1 Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid? 
2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: 
3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! 
4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. 
5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: 
6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. 
7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 
8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. 
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. 
10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. 
11 Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. 
12 Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen! 

meer >

zaterdag 9 december 2017

Smithsonian Drops Evidence of “Something Strange”—Something We Never Thought—Steve Quayle Bombshell

Youtube: https://youtu.be/mJ1Qr2g1b8o

De gevallen engelen kregen kinderen bij de mensen staat in Genesis. Dat waren de reuzen. Zullen de reuzen weer opstaan in de eindtijd? Er zal in de eindtijd een sterke leugen over de wereld komen. Zal de leugen zijn dat de gevallen engelen de mensen hebben geschapen?

Zullen ze de mensheid eeuwig leven voorschotelen met allerlei bijzondere krachten en verlokkingen? Zal de anti christ misschien een kind van de (gevallen) engelen zijn? Een "Zoon van de Goden".

Hoe het ook zij de eindtijd wordt vreemd... Je wit het echt niet meemaken. En dat hoeft ook niet want de Here Jezus is opgestaan uit de dood! Hij heeft de wereld overwonnen! Halleluja!

meer >

zaterdag 18 november 2017

Kunstmatige intelligentie en moordrobots


Zou het beeld wat een geest krijgt uit de Bijbel dichterbij komen? Twee nieuwsberichten:

Lees: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5088473/Founder-church-AI-says-raising-god.html

Ex-Google-ingenieur die de eerste kerk van AI (kunstmatige intelligentie) heeft opgericht, zegt dat hij 'bezig is met het maken van een GOD robot die de leiding over mensen zal nemen over.

De robotgod zal een een religie gaan leiden genaamd "Way of the Future" (WOTF), die uiteindelijk een evangelie zal krijgen met als naam 'The Manual', rituelen en zelfs een fysieke plaats van aanbidding,

Anthony Levandowski diende eerst de documenten in bij de Internal Revenue Service en noemde zichzelf 'dean' van WOTF, waardoor hij zich zelf volledige controle gaf tot aan zijn dood of zijn ontslag.


Levandowski, zijn robotgod, zal de leiding nemen over zijn mensen zodra we onze macht afstaan aan een creatie met veel meer intelligentie dan die van ons.

Lees: https://www.ad.nl/buitenland/vn-conferentie-wil-gewetenloze-moordmachines-aanpakken~af22c90c/

Dit moet je ongeveer lezen als: "wij van de VN zijn moordmachines aan het maken dus wordt maar vast bang
.

Openbaring 13:15-1815 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

meer >

zaterdag 11 november 2017

Experiment bewijst dat Facebook u overal en altijd afluistert of meekijkt

Oprichter Facebook waarschuwt voor gevolgen gebruik social media voor hersenen kinderen - ‘Social media buiten bewust kwetsbaarheid in menselijke psychologie uit’

Een man en zijn vrouw hebben via een simpel experiment aangetoond dat Facebook altijd en overal zijn gebruikers afluistert, zelfs als de microfoon van uw pc of smartphone NIET aanstaat. Ook via uw webcam mag zonder uw toestemming worden meegekeken en opgenomen. De oprichter van Facebook, Sean Parker (inzet foto), heeft ondertussen in een interview gewaarschuwd dat ‘alleen God weet wat Facebook met de hersenen van onze kinderen uitricht’.

Lees verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/11/Experiment-bewijst-dat-Facebook-u-overal-en-altijd-afluistert-of-meekijkt
meer > 

woensdag 19 juli 2017

Parlement Israel stemt in met wet om Jeruzalem ondeelbare hoofdstad te houden

Witte Huis nog steeds van plan om ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen – Israëlisch parlementair comité: Controle islamitische autoriteit Waqf over Tempelberg (sinds 1967) is voorbij, en er komt ook geen internationale VN vredesmacht – VN verklaart Oude Stad Jeruzalem tot ‘Palestijns Erfgoed’

Het krijgt vooralsnog amper aandacht in de media, maar is wel degelijk van groot belang voor eventuele nieuwe vredesonderhandelingen: het Israëlische parlement, de Knesset, heeft in een eerste stemming een wet aangenomen waarmee iedere toekomstige regering een twee derde meerderheid van 80 parlementariërs nodig heeft om Oost Jeruzalem op te geven voor een Palestijnse staat. Omdat het loslaten van hun claim op Jeruzalem voor de Palestijnen onbespreekbaar is, en zij daar van een groot deel van de wereld steun voor krijgen, is Jeruzalem nu nog meer dan in het verleden een ‘steen die alle volkeren die hem heffen ernstig zal verwonden’ geworden.

De wet werd onder andere opgesteld door minister van Onderwijs & Diaspora Naftali Bennet (HaBayit Ha Yehudi / Het Joodse Thuis), tot 2015 minister van Economische en Religieuze Zaken. Premier Netanyahu sprak eerder deze maand nog een veto uit over een vergelijkbare wet vanwege een conflict met het ministerie van Jeruzalem Zaken.

‘Jeruzalem zal altijd ongedeelde Joodse hoofdstad blijven’
Nadat de wet was aangenomen, verklaarde Rafali dat het nu zeker is dat Jeruzalem voor altijd volledig in Israëlische handen zal blijven. ‘Stamp dit goed in je hoofd,’ zei Mualem tegen de aanwezige Arabische parlementsleden in zowel Hebreeuws als Arabisch. ‘Jeruzalem was de hoofdstad van het Joodse volk, en zal altijd de hoofdstad van het Joodse volk blijven.’

‘Gezien onze ervaringen in het verleden, en in het licht van de samenstelling van de huidige coalitie, hebben wij de plicht om (Jeruzalem) te verdedigen tegen ieder toekomstig (onderhandelings)proces. Zelfs als er in de nabije toekomst geen onmiddellijke bedreiging tegen Jeruzalem is, heeft de ervaring ons geleerd dat er verrassingen komen.’

Minister van Jeruzalem Zaken Zeev Elkin prees het besluit van het parlement, en verklaarde dat de wet ‘de status van Jeruzalem als de verenigde hoofdstad van Israël zal beschermen, en het in de toekomst zeer moeilijk maakt voor iedereen die het waagt de stad te verdelen.’ (1)

Tempelberg na terreuraanslag onder controle Israëlische politie
Er dreigt sowieso een nieuwe conflict over het centrale deel van de Oude Stad van Jeruzalem. Nadat vorig week drie moslimterroristen een dodelijk aanslag pleegden op twee Israëlische agenten op de Tempelberg, sloot Israël het terrein met daarop de Al Aqsa moskee en het Rotskoepelgebouw af voor moslims. Na luid protest van Jordanië werd het terrein stapsgewijs weer opengesteld, maar de Israëlische politie behoudt er vooralsnog de regie.

De controle over de berg werd na de bevrijding van Jeruzalem op de Arabische bezetting in 1967 juist overgegeven aan de Jordaanse islamitische autoriteit Waqf. Avi Dichter, voorzitter van het Israëlische parlementaire comité Buitenlandse Zaken en Defensie, verklaarde dat deze feitelijke controle van de Waqf afgelopen vrijdag ‘werd beëindigd.’

De Waqf besloot daarna het meest omstreden stukje grond op Aarde te boycotten, ook omdat de Israëlische politie er metaaldetectoren heeft geplaatst die het onmogelijk moeten maken dat moslims verborgen wapens met zich meenemen. De Palestijnse terreurorganisatie Fatah van Mahmoud Abbas, onderdeel van de politiek tak ‘Palestijnse Autoriteit, riep vervolgens op tot een ‘dag van woede’ om tegen de nieuwe veiligheidsmaatregelen te protesteren (3).

‘Geen internationale (VN) vredesmacht’
Dichter legde uit dat het comité tot het besluit kwam nadat de Palestijnen behalve de Al-Aqsa moskee ook de complete Tempelberg voor zichzelf zijn gaan claimen. ‘Ze proberen een situatie te creëren waarin het voor Joden problematisch wordt de Tempelberg op te gaan... Net als het niet-moslims niet is toegestaan om Mecca of Medina te betreden, willen zij dezelfde situatie op de Tempelberg creëren. De berg zal echter onder controle van de Israëlische politie blijven... En er komt ook géén internationale (vredes)macht, geen UNIFIL, noch enige andere macht anders dan de staat van Israël.’

VN en moslims proberen Jeruzalem van Joden af te pakken
De Grote Mufti van Jeruzalem, Muhammad Ahmad Hussein, herhaalde juist dat alleen moslims de Tempelberg mogen bezoeken, en Joden daar ‘geen enkel religieuze of historische rechten’ hebben (4). De virulent antisemitische VN organisatie UNESCO nam begin deze maand nog een resolutie aan waarmee Jeruzalem officieel tot ‘bezette stad’ werd verklaard, en werd beweerd dat de Oude Stad inclusief de Tempelberg ‘Palestijns erfgoed’ is (5) – en dat terwijl de term ‘Palestijnen’ vóór 1967 niet eens bestond –net zoals dit om politieke redenen verzonnen ‘volk’ nooit heeft bestaan-, en Jeruzalem al 3000 jaar geleden de Joodse hoofdstad was.

Witte Huis wil ambassade nog steeds naar Jeruzalem verplaatsen

President Donald Trump stelde een maand geleden het waarmaken van zijn belofte om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen met zeker een half jaar uit. De Senaat nam begin juni nog unaniem een resolutie aan waarmee de president werd opgeroepen dit alsnog te doen (6).

Volgens het Witte Huis komt van uitstel echter geen afstel, maar kwam de president enkel tot dit besluit om het op de achtergrond opnieuw opgestarte vredesproces tussen Israël en de Arabische wereld een kans te geven. Veel Arabische landen, met Saudi Arabië voorop, zouden het jarenlange traineren van de Palestijnen spuugzat zijn, en desnoods los van hen een verdrag met de Joodse staat willen sluiten (7).

‘Steen die volkeren ernstig zal verwonden’

‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond (= rondom Israël)... Te dien dagen zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden... Te dien dagen zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen hout....; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.’ (Zacharia 12:2-3+6)

Xander
(1) Arutz 7
(2) World Israël News
(3) Times of Israël via Breitbart
(4) Breitbart
(5) Breitbart
(6) Breitbart
(7) Breitbart
(8) Afbeelding: Berthold Werner / Wikimedia Commons, vrije licentie

zondag 11 juni 2017

Bill Salus: The False Covenant

Youtube: https://youtu.be/Bije7ViWF4M

Volgens Bill Salus. Gaat de 7 jarige verdrukking pas beginnen na de eerste 5 zegels en de opname van de gemeente zou dan zelfs daarvoor nog plaats vinden.

Er zouden dan drie groepen gelovigen zijn:
1 Een groep die opgenomen wordt.
2 Een groep gelovigen die achtergebleven zijn of na de opname tot geloof komen en gedood worden in het geweld dat plaats vind na de opname en voor de zevenjarige verdrukking. Dus tijdens de eerste vijf zegels.
3 Een groep gelovigen die gedood worden tijdens de zevenjarige verdrukking omdat ze het merkteken van het beest weigeren.

meer over de opname >

zondag 28 mei 2017

Billy Crone: The Coming Tribulation

YouTube: https://youtu.be/G5k0oWqC6_A

Mensen leven heel zorgeloos tegenwoordig. In werkelijkheid wonen we in de meest kwetsbare tijd ooit! Niemand kan ook maar een maand overleven zonder alle faciliteiten van vandaag de dag.

In feite berust alles op een heel grote lening die onmogelijk terug betaald kan worden. Als het financiële systeem begint in te storten, zal blijken dat het geld niets meer waard is. Alles zal onbetaalbaar worden. Olie en energie zullen onbetaalbaar worden.

Alles is afhankelijk van olie en elektriciteit e.d. Zonder olie kan er geen eten geproduceerd worden, geen transport, geen koelkasten, geen medicijnen, geen ziekenhuizen enz enz. Binnen een maand lege aldi's en albert hein's? Niemand kan voor zichzelf zelf eten produceren. Iedereen en alles vliegt elkaar naar de strot.

En dit is maar een senario. Bijna niemand heeft het in de gaten wat de wereld boven het hoofd hangt.

meer >

zondag 21 mei 2017

De dunste hologram van de wereld

Lees het artikel en de bekijk de video:

http://www.apparata.nl/nieuws/dit-is-de-dunste-hologram-van-de-wereld


Het lijkt er op dat met deze technologie hetgeen in de Bijbel staat voorspelt dichterbij brengt:

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 


Een beeld van het beest dat een geest krijg en wat iedereen moet aanbidden? Zou dat soms een hologram van de anti christ zijn die tegen je praat? Als jij het of hem dan niet aanbid, wordt je gedood! 

Van wie ben jij?
Het lijkt allemaal zo fantastisch wat er wordt ontwikkeld. Maar vergeet niet de wereld is in de macht van satan. Het wordt niet bedacht en gemaakt om je leven beter te maken maar om uiteindelijk tegen je te worden gebruikt.

Mensen hebben de illusie dat ze in een vrij land leven. De realiteit is dat je geen stap kunt zetten zonder te worden gevolgd. Alles wat je hebt of doet is genummerd, gemerkt of er staat een logo op. Als je ergens jouw kenmerken op zet, geef je aan dat het van jou is. Als je ergens je naam of nummer op schrijft, geef je aan dat jij de eigenaar bent, dat jij er macht over hebt!

Iedereen die het beest aanbid, krijgt een merkteken staat er. Dat geeft volgens mij aan wie de eigenaar is! Als je dat merkteken aanneemt, zou je dus niet meer van je zelf zijn. Je hebt jezelf aan satan gegeven! Je bent verzegeld tot in eeuwigheid...

Mensen worden nu stapje voor stapje aan die nummers, namen, merktekens en logo's gewent. Ze denken dat die juist vrijheid geven of beloven terwijl ze in werkelijkheid voor gebondenheid zorgen. En al die nummers en logo's verwijzen in hun verborgen beeldspraak al naar de anti christ.


Je wilt maar aan een iemand verbonden zijn en dat is Jezus Christus. Als je Hem aanneemt, schrijft God Zijn naam op je voorhoofd en zul je worden verzegeld met de Heilige Geest en eeuwig leven hebben!

Lees verder over het merkteken van het beest >

donderdag 27 april 2017

The NUKES ARE COMING!!!MUST WATCH

Youtube: https://youtu.be/OpIoa6Mr12c

En ongelofelijke reclame waar alles in zit. De man legt het heel goed uit. Hij heeft een paar dingen echter niet gezien. De scheikundige verbinding met de twee omgekeerde OH groepen zijn aan elkaar  verbonden via de hexagram. De hexagram, een zeshoek, staat voor het getal 6. Wat weer symbool staat het het merkteken van het beest 666. De twee groepen zijn dus via het hexagram aan elkaar verbonden. Of te wel het merkteken met 666 zal de twee omgekeerde werelden verbinden.

Wat mij verder nog opviel was dat op het moment dat de man zijn armen spreid de autos in de vorm van een piramide weg rijden. Er is dan een shot van achteren waarin je kunt zien dat zijn armen een piramide vormen met de punt naar beneden en de auto's een piramide met de punt naar boven die dan precies samenvallen. Dat is het symbool van de vrijmetselarij.
Ik heb het idee dat ze de wereld in een soort van satanische verkrachtingsritueel (atoomoorlog) willen leiden. Waaruit een kind geboren gaat worden: de anti christ. De zogenaamde redder van de wereld.

Er valt veel over te vertellen maar hoe het ook zal gaan, wat er ook zal gebeuren er is maar een die alles heeft overwonnen en dat is de Here Jezus. Geloof in de Zoon van God en vertrouwen op Hem en je zult gered zijn!

meer >


zondag 12 maart 2017

Ruled Over By a Queen!


Een nieuwe 'kerk' in Houston, TX. Dit is de nieuwe mentaliteit van de "gemeenschap" kerken. Iedereen moet het eens zijn, het hetzelfde, gelijkheid, geen diversiteit en iedereen wordt geregeerd door een Koningin.

Bekijk de foto:
https://666alert.net/2017/03/06/ruled-over-by-a-queen/


Dit is het idee van een bijenkast met een Koningin. Let op de hexagrammen. Dat zijn allemaal zeskanten. Die hexagrammen haken in elkaar. Dus als straks iedereen het merkteken van het beest heeft met als kenmerk 666, zal iedereen gelijk zijn.

Akelig als je ziet hoe georganiseerd alles wordt voorbereid en de mensen worden gehersenspoeld.

meer >