zondag 21 mei 2017

De dunste hologram van de wereld

Lees het artikel en de bekijk de video:

http://www.apparata.nl/nieuws/dit-is-de-dunste-hologram-van-de-wereld


Het lijkt er op dat met deze technologie hetgeen in de Bijbel staat voorspelt dichterbij brengt:

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 


Een beeld van het beest dat een geest krijg en wat iedereen moet aanbidden? Zou dat soms een hologram van de anti christ zijn die tegen je praat? Als jij het of hem dan niet aanbid, wordt je gedood! 

Van wie ben jij?
Het lijkt allemaal zo fantastisch wat er wordt ontwikkeld. Maar vergeet niet de wereld is in de macht van satan. Het wordt niet bedacht en gemaakt om je leven beter te maken maar om uiteindelijk tegen je te worden gebruikt.

Mensen hebben de illusie dat ze in een vrij land leven. De realiteit is dat je geen stap kunt zetten zonder te worden gevolgd. Alles wat je hebt of doet is genummerd, gemerkt of er staat een logo op. Als je ergens jouw kenmerken op zet, geef je aan dat het van jou is. Als je ergens je naam of nummer op schrijft, geef je aan dat jij de eigenaar bent, dat jij er macht over hebt!

Iedereen die het beest aanbid, krijgt een merkteken staat er. Dat geeft volgens mij aan wie de eigenaar is! Als je dat merkteken aanneemt, zou je dus niet meer van je zelf zijn. Je hebt jezelf aan satan gegeven! Je bent verzegeld tot in eeuwigheid...

Mensen worden nu stapje voor stapje aan die nummers, namen, merktekens en logo's gewent. Ze denken dat die juist vrijheid geven of beloven terwijl ze in werkelijkheid voor gebondenheid zorgen. En al die nummers en logo's verwijzen in hun verborgen beeldspraak al naar de anti christ.


Je wilt maar aan een iemand verbonden zijn en dat is Jezus Christus. Als je Hem aanneemt, schrijft God Zijn naam op je voorhoofd en zul je worden verzegeld met de Heilige Geest en eeuwig leven hebben!

Lees verder over het merkteken van het beest >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten