woensdag 13 december 2017

Abbas And Turkey At Muslim Summit Say Trump’s Jerusalem Decision Will Plunge The World Into A ‘Fire With No End’

Lees: http://www.nowtheendbegins.com/palestinian-president-abbas-calls-us-jerusalem-decision-greatest-crime-israel-nteb/

Psalm 2
1 Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid? 
2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: 
3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! 
4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. 
5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: 
6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. 
7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 
8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. 
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. 
10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. 
11 Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. 
12 Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen! 

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten