zaterdag 6 januari 2018

Over vijf jaar kunnen blinden weer zien?

Lees: https://www.ad.nl/binnenland/over-vijf-jaar-kunnen-blinden-weer-zien~a421b117/

Het was onmogelijk: blinden weer laten zien. Maar Nederlandse wetenschappers denken dat het kan. De eerste successen bij apen zijn geboekt.

Dit lijkt een geweldige ontwikkeling. En het is ook fantastisch als blinden weer ziende worden gemaakt. Maar er zit een addertje onder het gras. Ik geloof dat men een poging doet om de komst van de anti christ in de eindtijd een soort fake "Koninkrijk van god" te laten zijn. Een tijd van wonderen en tekenen. En tijd dat blinden ziende worden en lammen wandelen.

Mattheus 11:3-5

3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5 blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.

Of de Bijbel aan het uitkomen is? Trap er niet in. De wereld draait een rad voor je ogen. Wacht op de echte Here Jezus!

meer  >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten