dinsdag 20 februari 2018

Gezichtsherkenning wordt mainstream

Er wordt snel voortgang geboekt in gezichtsherkenningstechnologie. Dat zorgt voor nieuwe toepassingen, maar roept ook vragen op. 

Lees verder: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/19/en-dat-scannen-is-straks-heel-gangbaar-a1592782?google_editors_picks=true

Daar gaat die weer. Dit soort technologie wordt gecreëerd niet om "alles beter te maken" maar om alles nog slechter te maken... Dus om uiteindelijk tegen je te worden gebruikt.

En dit soort artikelen worden geloof ik geschreven om mensen er vast wat "aan te laten wennen". Het is allemaal doorgestoken kaart. Overdreven, kan nooit op z'on schaal georganiseerd worden denkt u? Straks als de val dichtklap zal iedereen het zien.

Ze hebben in het westen allemaal mooie worden over het bestrijden van dictaturen e.d. Allemaal om mensen rustig te houden zodat ze in alle rust de ergste dictatuur kunnen opbouwen die de wereld ooit gekend heeft. Het wordt zo erg op aarde dat God het nooit meer zal toestaan.

Matteüs 24:21-22 Rede over de laatste dingen

21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Wen er maar vast aan... Inderdaad er is geen plek meer om naar toe te vluchten. Tijd om naar boven te kijken. Naar de Here Jezus.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten