maandag 5 februari 2018

Het rijk van de anti christ mogelijk met moderne technologie?

Technologische ontwikkelingen lijken het in de Bijbel voorspelde rijk van de anti christ mogelijk te maken. Zo krijgt b.v. het beest uit openbaringen 13 alle macht. Met de computer zou dat mogelijk kunnen worden:

Openbaringen 13:7
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Ook wordt er een beest voor het beest opgericht:

Openbaringen13:14-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Hier nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van 3d hologrammen. Wellicht wordt het beeld voor het beest een hologram van de anti christ zelf?
- Better than a hologram: Research produces 3-D images floating in 'thin air'

En komt er een soort van alwetende God in de vorm van een alwetende computer? Deze zal in ieder geval de Here Jezus van de Zoon van God ontkennen!
- Shock Video: Google Home Censors Jesus Christ

Hier nog een artikel over de komst van het rijk van de anti christ door technologie. Helaas weer in het engels:
- The rise of the Antichrist and modern technology. All they need is the right conditions: a totalitarian world dictatorship to put it into effect

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten