zaterdag 17 maart 2018

EndTimes Technology with Special Guest Eric Barger

YouTube: https://youtu.be/ElNUegy7hIs

Laaste nieuws: 500 miljoen naar uitbreiding datacenter google groningen. Daarmee komt de totale investering van Google in het Groningse datacenter uit op 1,5 miljard euro. (iedereen in Groningen blij...)

Normaal bid, vraag en spreek je tot God, de Here Jezus. Nu bouwen ze aan een alwetende computer God. Mensen stellen er vragen aan alsof het een alwetende geest heeft. Mensen gaan er op vertrouwen en in hun verbeelding geven ze er een geest aan. Dat is pure afgoderij.

Hoe griezelig dat er straks ook echt een beeld met een geest komt die zal kunnen spreken. Dan zullen de mensen een keus moeten maken voor God en gedood worden of het beeld aanbidden en het merkteken aannemen en voor eeuwig verloren gaan.

Dus dit soort dingen, de computer, je mobieltje en alles wat er nog aankomt is echt niet zo onschuldig.... Dit gaat om leven en dood, de eeuwigheid. Kies je voor Google of voor God?De Bijbelteksten:

Het beest, de anti christ, wordt de macht gegeven over alle mensen:

Openbaringen 13:7-8
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. 

De mensen moeten het beeld van het beest aanbidden of gedood worden:

Openbaringen 13:14-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig 


meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten