vrijdag 27 april 2018

3D Printed Electronics, Cells Directly on Skin


In a groundbreaking new study, researchers at the University of Minnesota used a customized, low-cost 3D printer to print electronics on a real hand for the first time.

The technology could be used by soldiers on the battlefield to print temporary sensors on their bodies to detect chemical or biological agents or solar cells to charge essential electronics.

In een baanbrekend nieuw onderzoek gebruikten onderzoekers van de Universiteit van Minnesota een aangepaste, voordelige 3D-printer om elektronica voor het eerst op een echte hand te printen.
De technologie kan door soldaten op het slagveld worden gebruikt om tijdelijke sensoren op hun lichaam te printen om chemische of biologische agentia te detecteren of zonnecellen om essentiële elektronica op te laden.


Dit zou heel goed een voorloper kunnen worden van het merkteken van het beest. Lees wat de Bijbel honderden jaren geleden al voorzegt heeft wat komen gaat:

Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Iedereen die dat merkteken aanneemt, is voor eeuwig verloren. Lees meer over het merkteken van het beest: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten