woensdag 30 mei 2018

The Bible Predicted Everything Happening In The World Today

Youtube: https://youtu.be/qMzGdIQspOA

Deze tijd is slechts een aanloopje op wat komen gaat. Wacht maar tot mensen in de gaten krijgen hoe laat het echt is. Dan gaan de sluizen open denk ik... Wat een chaos komt er aan zeg ppff...

meer >

donderdag 24 mei 2018

Prophecy Alert: “US Ambassador Photo 3rd Temple Replaces Dome Of The Rock”

Youtube: https://youtu.be/JLGa3s3YgFs

Prophecy Alert: "Amerikaanse ambassadeur vervangt op een foto het islam gebouw op het tempelplein door de 3e tempel. Daarna zal de anti christ zich straks uitroepen tot God.

meer >

woensdag 16 mei 2018

Luister: gearresteerde terrorist verteld alles

- IDF Spokesman posts video of terrorist arrested trying to infiltrate Israel, who reveals just how Hamas manages the riots on Gaza border.

IDF-woordvoerder plaatst video van gearresteerde terrorist, die probeerde Israël te infiltreren, die verteld hoe Hamas de rellen aan de grens met Gaza organiseerd.

- BREAKING: Hamas terrorist who reached the border fence between Gaza and Israel caught on camera explaining how Hamas forces civilians to participate in violence against Israel

BREAKING: Hamas-terrorist die de grensafscheiding tussen Gaza en Israël bereikte, werd gefilmd terwijl hij uitlegde hoe Hamas burgers dwingt deel te nemen aan geweld tegen Israël.

Luister: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/246095 

Deze nazis dat eigenlijk ook? Hun eigen vrouwen en kinderen offeren? Nee, maar dat gebeurd wel bij satanische offerdiensten. En dat is wat dit is. Ze offeren hun vrouwen en kinderen aan allah... In ruil  voor... ja wat eigenlijk...?

meer >

maandag 14 mei 2018

Ambassade VS in Jeruzalem open: ‘Noodzakelijke voorwaarde voor vrede’

Eén van de vaste campagnebeloften van talloze Amerikaanse presidentskandidaten was het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Niet één president loste die belofte in als die eenmaal in het Witte Huis terecht was gekomen – tot Donald Trump. Vandaag wordt de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem geopend. Zo’n 10.000 Palestijnen veroorzaken daarom opnieuw gewelddadige rellen bij de grens tussen Gaza en Israël. Protest is er ook uit Europa, dat ook in dit historische conflict wederom tegen de Joodse belangen kiest, en aan de kant van islam is gaan staan. Vier EU landen, te weten Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Roemenië, trotseren de Brusselse boycot door toch hun ambassadeurs naar de inwijding te sturen.

lees verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Ambassade-VS-in-Jeruzalem-open-Noodzakelijke-voorwaarde-voor-vrede

(Voor het beste verslag van de belangrijke gebeurtenis moest ik toch deze kiezen... Hoe belangrijk de gebeurtenis was, kun je aflezen aan de compleet doordraaiende demonen aan de grenzen van Israel...)

Jeruzalem, de stad waar de Zoon van God, Here Jezus Chistus, op de troon zal plaats nemen om voor duizend jaar te regeren over deze aarde.

Zacharia 12:1-14
1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israel. Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. 
2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 
3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. 
4 Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natien zal Ik treffen met blindheid. 
5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God. 
6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natien in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. 

7 Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. 
8 Te dien dage zal de Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht. 9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. 
10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 
11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 
12 Het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 
13 Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 Alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

meer >

Google's telefonerende AI (Kunstmatige Intelligentie)

Google's telefonerende AI gaat zichzelf kenbaar maken aan gesprekspartner

Google krijgt kritiek omdat het artificiële intelligentie wil inschakelen om telefonische afspraken te maken. Dat die AI zich niet kenbaar maakt tegenover mensen is onethisch, beweren critici.

Lees verder: https://dutchitchannel.nl/599527/google-probeert-ongerustheid-over-telefonerende-ai-weg-te-nemen.html

https://www.daskapital.nl/5151022/internet-of-humans-is-gearriveerd-met-google-duplex/ 

Je weet straks niet meer of je aan de telefoon te maken hebt met een computer of met een mens.

Maar hoe griezelig als je beseft dat mensen totaal niet in de gaten lijken te hebben waarom dit soort computersystemen wereldwijd opgezet worden. De makers weten wel wat ze doen! 

Er zitten op dit moment mensen achter hun bureau bewust de moord op miljarden mensen te organiseren. Ze denken bij zich zelf hoe brengen we het zo zodat ze het zolang mogelijk niet in de gaten hebben...

Hier is het ze om te doen!:

Openbaring:13:11-18

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Iedereen die dat merkteken aanneemt, weet zeker dat hij voor eeuwig verloren is. Lees meer over het merkteken: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
 

dinsdag 8 mei 2018

The New World Order

Youtube: https://youtu.be/8eQTL8no60E

Het lijkt nou zo snel te gaan... Kent U Jezus al?

meer >

Rabobank stopt met uitgave kaartlezer Rabo Scanner voor online betalingen

De Rabobank stopt later dit jaar met de Rabo Scanner. Het kastje om betalingen goed te keuren, is niet langer nodig.

Bart Leurs van digitale verandering bij Rabobank zegt tegen De Telegraaf dat online bankieren "net zo veilig" kan zonder een kaartlezer. Daarbij noemt hij vijfcijferige inlogcodes of het gebruiken van een vingerafdrukscanner in een telefoon.

Lees verder: https://www.nu.nl/internet/5256326/rabobank-stopt-met-uitgave-kaartlezer-rabo-scanner-online-betalingen.html


Die kaartlezer is er nog maar net? Het was echter slechts een tussenstap naar het merkteken van het beest. Zonder dat merkteken kun je straks niet meer kopen of verkopen. 

We komen steeds dichterbij dat merkteken. Van scanner naar mobiele internet met een vingerafdruk of een vijfcijferige code... 

Maar betalen met je vingerafdruk via de mobiel...? Is de mobiel dan van mij of ben ik eigenlijk van de mobiel...?? Want als de mobiel zegt nee... dan kan ik geen eten kopen en ga ik dood. De mobiel heerst dus over mij. En degene die heerst over mijn mobiel... Wacht maar tot het tegen je gebruikt wordt!

En zo is alles en iedereen die niet voor Jezus kiest straks van de anti christ... Maar dan komt de Here Jezus terug. De rechtmatige eigenaar van alles.... We zien uit naar die dag!

meer > 

zaterdag 5 mei 2018

Video: "Palestijnse" relschoppers met nep slachtoffers

Youtube: https://youtu.be/TpkpQCH4pjY

Dit zul je nooit in het Nederlandse nieuws zien. Als Israël echter zo iets zou doen zouden ze er uitgebreid aandacht aan geven.

meer >

Globalistisch Pravda Netwerk: Doodzieke Westerse media verspreiden enkel nog propaganda

Veel mensen herinneren zich vast nog hoe in de voormalige Sovjet Unie twee grote staatskranten de publieke opinie manipuleerden, te weten de Pravda (‘Waarheid’) en Izvestia (‘Nieuws’). De Russische bevolking hadden een passend gezegde voor deze twee kranten: ‘Er is geen waarheid in Pravda, en geen nieuws in Izvestia’. Inmiddels geldt exact hetzelfde voor de Westerse mainstream media. Over vrijwel ieder belangrijk onderwerp krijgt u inmiddels de ‘Pravda’ variant van de waarheid, en de ‘Izvestia’ variant van het ‘nieuws’ te horen en te lezen. Kortom: we worden overvoerd met pure propaganda, die enkel de globalistische doelstellingen van een klein eliteclubje dient. Helaas kunnen veel Westerlingen nog steeds maar niet geloven dat ze zo worden belogen en bedrogen – en dat is precies de reden dat het zo eenvoudig en zo massaal kan worden gedaan.

lees verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Globalistisch-Pravda-Netwerk-Doodzieke-Westerse-media-verspreiden-enkel-nog-propaganda

Als je het een maal in de gaten hebt en "er doorheen" ziet, sta je met je oren te klapperen. Hoe is het mogelijk dat we op zo grote, georganiseerde schaal elke dag zo voor gelogen en gemanipuleerd worden??

Als je de nieuwslezers van de NOS op zo gladde, totaal schaamteloze manier de grofste leugens hoort uitkramen weet je het gewoon niet meer. Onbegrijpelijk... Met stalen gezichten. Je weet dat ze weten dat het een enorme leugen is.

Dat is alleen mogelijk zolang de mensen op hun vertrouwen... Wanneer worden de mensen nou eens wakker....?

meer >