maandag 14 mei 2018

Ambassade VS in Jeruzalem open: ‘Noodzakelijke voorwaarde voor vrede’

Eén van de vaste campagnebeloften van talloze Amerikaanse presidentskandidaten was het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Niet één president loste die belofte in als die eenmaal in het Witte Huis terecht was gekomen – tot Donald Trump. Vandaag wordt de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem geopend. Zo’n 10.000 Palestijnen veroorzaken daarom opnieuw gewelddadige rellen bij de grens tussen Gaza en Israël. Protest is er ook uit Europa, dat ook in dit historische conflict wederom tegen de Joodse belangen kiest, en aan de kant van islam is gaan staan. Vier EU landen, te weten Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Roemenië, trotseren de Brusselse boycot door toch hun ambassadeurs naar de inwijding te sturen.

lees verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Ambassade-VS-in-Jeruzalem-open-Noodzakelijke-voorwaarde-voor-vrede

(Voor het beste verslag van de belangrijke gebeurtenis moest ik toch deze kiezen... Hoe belangrijk de gebeurtenis was, kun je aflezen aan de compleet doordraaiende demonen aan de grenzen van Israel...)

Jeruzalem, de stad waar de Zoon van God, Here Jezus Chistus, op de troon zal plaats nemen om voor duizend jaar te regeren over deze aarde.

Zacharia 12:1-14
1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israel. Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. 
2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 
3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. 
4 Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natien zal Ik treffen met blindheid. 
5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God. 
6 Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natien in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. 

7 Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. 
8 Te dien dage zal de Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht. 9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. 
10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 
11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 
12 Het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 
13 Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 Alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten