maandag 14 mei 2018

Google's telefonerende AI (Kunstmatige Intelligentie)

Google's telefonerende AI gaat zichzelf kenbaar maken aan gesprekspartner

Google krijgt kritiek omdat het artificiële intelligentie wil inschakelen om telefonische afspraken te maken. Dat die AI zich niet kenbaar maakt tegenover mensen is onethisch, beweren critici.

Lees verder: https://dutchitchannel.nl/599527/google-probeert-ongerustheid-over-telefonerende-ai-weg-te-nemen.html

https://www.daskapital.nl/5151022/internet-of-humans-is-gearriveerd-met-google-duplex/ 

Je weet straks niet meer of je aan de telefoon te maken hebt met een computer of met een mens.

Maar hoe griezelig als je beseft dat mensen totaal niet in de gaten lijken te hebben waarom dit soort computersystemen wereldwijd opgezet worden. De makers weten wel wat ze doen! 

Er zitten op dit moment mensen achter hun bureau bewust de moord op miljarden mensen te organiseren. Ze denken bij zich zelf hoe brengen we het zo zodat ze het zolang mogelijk niet in de gaten hebben...

Hier is het ze om te doen!:

Openbaring:13:11-18

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Iedereen die dat merkteken aanneemt, weet zeker dat hij voor eeuwig verloren is. Lees meer over het merkteken: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten