maandag 11 juni 2018

De robotjes van de AH

Heeft u ze gezien? De robotjes van de Albert Hein:

Ziet er onschuldig uit toch? Maar wat een gruwelen zijn er mee bedoeld! Deze robotjes zijn ook anders. Ze hebben een hartje! Een hartje staat voor menselijk gevoel, voor een geest. Deze robots hebben leven in zich? Zo leren mensen robots gevoel en menselijkheid toe te dichten.

Ze gaan er tegen praten, ze gaan er in geloven en er op vertrouwen. Het is dus een afgod eerste klas. Want alleen in God geloof je en Hem vertrouw je en tegen Hem praat je.

De robot op de eerste foto is zo'n ding waar je je hoofd door heen kunt steken. Zo vereenzelvig je jezelf met de robot. Een robot met jou hoofd. Draait dat nu eens om. De robot wordt onderdeel van jou...

Dit is een actie voor kinderen om 160 stickers mee te sparen. Zonder Jezus krijgen ze het hele robot bestaan niet meer uit hun hoofd.

De makers achter de schermen weten wat ze doen. Wat zijn dat voor mensen vraag je je af?? Leuk he die Albert Hein. Ze hebben het zo goed met ons voor.....

Dit is ter voorbereiding op de komst van de anti christ en het beeld van het beest wat een geest krijgt dat 2000 jaar geleden in de Bijbel is voorspelt wat komen zou. Geloof je niet in de Bijbel?? Ga dan eens naar de Albert Hein!! Je geloof je ogen niet. En het is overal.

Openbaring: 13:11-18
Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


meer over het merkteken >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten