zaterdag 2 juni 2018

NPO mag niet zomaar betaalmuur opwerpen van minister Slob

Lees verder: https://www.nu.nl/algemeen/5295335/npo-mag-niet-zomaar-betaalmuur-opwerpen-van-minister-slob.html

Nee dat willen ze niet hebben want dan komt de propaganda en hersenspoeling voor de nieuwe wereld orde en de komst van de anti christ in gevaar!!

Let ook op die drie vlaggen. Op de achterste vlag staat een vrouw waarvan je een oog ziet. Dat staat symbool voor het alziende oog van de anti christ. Het oog wat b.v. ook op het een dollar biljet staat:

De piramide met in de topsteen het alziende oog. Het (slechte) oog wat ons altijd in de gaten houd. Om ons bang en onrust houden.

En ze draaien het mannelijke en vrouwelijke om. Het vrouwelijke houd in dit geval het mannelijke in de gaten met haar boze oog. De bedoeling is ook om alle verschillen uit te wissen. Volgens mij is de anti christ een product waarin verschillende werelden samen komen. Een engel in het vlees??

Je ziet de symboliek van de twee werelden die samen gaan overal! Het is werkelijk een idiote tijd. Het huwelijk tussen het ijzer en het leem uit de Bijbel:

Daniel 2: 42-43
42 En de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. 43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten