zondag 17 juni 2018

Vuurbol tijdens Foo Fighters op Pinkpop

Het lijkt wel een waarschuwing. Een voorteken van wat komen gaat?

Youtube: https://youtu.be/Kq4V146evAE

Genesis 19:24
24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel.

Psalmen 11:6
Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.

Nederland wordt zo Goddeloos. Alles moet hier maar kunnen en alles gebeurd hier maar. Euthanasie, abortus, sex, drugs, homofilie, geweld enz... Het is een grote vieze put geworden. Mensen zijn zo ijdel, verwaand en arrogant. Je wordt er raar van zo nu en dan. Maar het ergste vind ik nog dat ze menen het nog goed te doen ook. Dat ze het recht volledig aan hun kant hebben!

Vreemd zulke tekenen in de lucht in deze tijd. Zou het van God komen? Ik geloof van wel. 

Update 18-6: Pinkpopdrama: busje rijdt in op voetgangers, één dode.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten