zaterdag 28 juli 2018

Google Assistent: Het beest in ontwikkeling

Google begon donderdag met het beschikbaar stellen van de Nederlandse Google Assistent. Maar het kan nog 'enkele dagen' duren voordat je de spraakassistent kan gebruiken. 

Lees verder: https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4309911/google-assistent-nederland-installeren-nederlands-android-ios 

Nog even en mensen praten tegen de computer en de mobiel alsof het een geest heeft. Dat is nou wat je noemt praten tegen een afgod. Men vind de mensen van vroeger die praten tegen een houten beeld verachtelijk. Ze zitten tegenwoordig boordevol vooroordelen maar ondertussen doen ze het zelf. Voor alle duidelijkheid. Dit is niet een onschuldig iets. Deze ontwikkeling heeft serieuze consequenties.

De computer wordt (bewust) ontwikkel tot een afgod. Ze laten je bewust de spraak assistent activeren door hem bij een naam te roepen. Zo maak je er in je hoofd een persoon met een naam van.

Zo heeft satan de mensen toch waar hij ze wil hebben. Ze gaan een beeld aanbidden er tegen praten en er op vertrouwen. Dat is wat je alleen met God doet. Alleen op God vertrouw je, alleen Hem aanbid je.

Het leid uiteindelijk tot dit!:

Openbaring 13: 11-18

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Als je dit leest en het nog niet wil zien en snappen wat er gaande is, weet ik het ook niet meer. Dan doe het willens en wetens.

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten