zaterdag 28 juli 2018

Synagogerel leidt tot vertrek van joodse gemeente Deventer naar Raalte

Deventer verliest zijn joodse gemeente. Dat is de uitkomst van maanden getouwtrek om het gebruik van de Grote Synagoge in de Deventer binnenstad. De joodse gemeente vertrekt naar Raalte.

lees verder: https://www.destentor.nl/deventer/synagogerel-leidt-tot-vertrek-van-joodse-gemeente-deventer-naar-raalte~a27b6b1c/

Als er dit soort dingen gebeuren en de Joden weggaan moet je je als land echt zorgen beginnen te maken....
 
Genesis 12:1-3
1 De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 

meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten