dinsdag 8 januari 2019

20.000 Satellieten voor 5G worden gelanceerd. Intense microgolfstraling over de hele aarde

Lees verder: http://healthimpactnews.com/2019/20000-satellites-for-5g-to-be-launched-sending-focused-beams-of-intense-microwave-radiation-over-entire-earth/


De aandacht voor 5G is gericht op de plannen van telecombedrijven om miljoenen kleine zendmasten te installeren op elektriciteitspalen, op openbare gebouwen en scholen, op bushokjes, in openbare parken waar dan ook in nationale parken en op land in eigendom van de overheid.

In lokale stedelijke gemeenschappen zou er ongeveer elke 500 voet langs elke straat een zendmast zijn.

Zo slecht als deze kleine zendmasten lijken vanuit het standpunt van constante blootstelling aan radiofrequentie (RF) straling in de nabijheid van de bron, misschien een nog verontrustender vooruitzicht is het stralen van microgolven van milimeters naar de aarde vanuit duizenden nieuwe communicatiesatellieten.

De FCC gaf op 29 maart 2018 toestemming aan SpaceX om 4.425 satellieten in een lage baan rond de aarde te lanceren. [1]

Het totale aantal satellieten dat naar verwachting door verschillende bedrijven in een lage en hoge baan zal worden geplaatst, is 20.000 satellieten. [1]

5G Gebruikt Phased Array Antennes om straling te sturen naar Mobiele Telefoons

Deze satellieten gebruiken hetzelfde type phased array-antennes als gebruikte zullen worden door de op de aarde gebaseerde 5G-systemen.

Dit betekent dat ze strak gerichte bundels van intense microgolfstraling sturen naar elk specifiek 5G-apparaat dat zich op de aarde bevindt en elk apparaat stuurt een straal straling terug naar de satelliet. [2]

Eerdere generaties RF-cellulaire communicatie gebruikten grote antennes om een ​​stralingsdeken in alle richtingen te sturen. De lagere frequenties die ze gebruikten en de brede distributie van microgolven beperkten het aantal mobiele apparaten dat via een individuele hoge toren kon worden verbonden.

De microgolven met veel kortere lengte die voor 5G worden gebruikt, zullen het mogelijk maken om kleine phased array-antennes te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van signalen.

Phased array-antennes bestaan ​​uit clusters van honderden kleine antennes die samenwerken om een ​​straal energie op een doelwit af te vuren, net als een kogel. Een cluster van deze kleine antennes kan worden gerangschikt in een matrix van 4 inch bij 4 inch.


De stralen van de microgolven die ze produceren, zullen sterk genoeg zijn om door muren en menselijke lichamen te gaan. Als ze niet sterk genoeg waren om dit te doen, dan zou iedereen met een 5G-smartphone buiten moeten staan ​​als hij de apparaten gebruikt. [2]

Elk 5G-product heeft ook meerdere phased array-antennes die worden gebruikt om een ​​krachtige stralingsbundel terug te sturen naar de 5G-apparaten die zijn gemonteerd op elektriciteitspalen of in de richting van een specifieke satelliet in de ruimte.

Deze stralingsbundels moeten ook sterk genoeg zijn om door muren en mensenvlees zoals een hand of hoofd te gaan om de beoogde bestemming te bereiken. [2]

Dit betekent dat als u zich op een drukke locatie bevindt, zoals een luchthaven of in een trein, er honderden, zo niet duizenden, onzichtbare stralingsstralen door de omgeving vliegen met de snelheid van het licht.

Terwijl mensen in die omgeving bewegen, zullen hun lichamen worden doordrongen door vele stralenstralen terwijl ze lopen of wanneer andere mensen met hun 5G-smartphones om hen heen lopen. [2]

Terwijl mensen in die omgeving bewegen, hun lichamen zullen worden doordrongen door vele stralen terwijl ze lopen of wanneer andere mensen met hun 5G-smartphones om hen heen lopen. [2]

5G-telefoons zullen veel krachtiger zijn dan vorige telefoons

Het effectieve uitgestraalde vermogen van de 5G phased array-antennes in telefoons is 10 keer krachtiger dan 4G-telefoons.

Niemand zal vrij kunnen zijn van blootstelling.

Bovendien worden 5G-stralen van microgolfstraling ontvangen en verzonden vanaf nieuwe computerapparatuur, huishoudelijke apparaten en auto's.

Stationaire apparatuur, zoals Wi-Fi-hubs in huizen en kantoren, mogen microgolfstralen gebruiken die 15 keer sterker zijn (300 watt) dan de signalen van 5G-telefoons of 150 keer sterker dan 4G-telefoons. [2]

Waarom is 5G zoveel gevaarlijker dan eerdere microgolfcommunicatiesystemen?

Arthur Firstenberg, auteur, onderzoeker en pleitbezorger voor het beperken van RF-blootstelling aan het milieu, verklaart de analyse van 5G-straling die in 2002 in Microwave News werd gepubliceerd. Hij verklaarde:

"Wanneer een gewoon elektromagnetisch veld het lichaam binnengaat, zorgt dit ervoor dat ladingen bewegen en stromen stromen. 

Maar wanneer extreem korte elektromagnetische pulsen het lichaam binnenkomen [5G], gebeurt er iets anders: de bewegende ladingen zelf worden kleine antennes die het elektromagnetische veld opnieuw uitstralen en die dieper het lichaam in sturen. 

Deze opnieuw uitgestraalde golven worden Brillouin-voorlopers genoemd. 

Ze worden significant wanneer de kracht of de fase van de golven snel genoeg verandert. 

5G voldoet waarschijnlijk aan beide vereisten. Dit betekent dat de geruststelling die we krijgen - dat deze millimetergolven te kort zijn om tot ver in het lichaam door te dringen - niet waar is. [2]"


5G-satellieten vullen de hemel

Dit zijn de bedrijven met de grootste plannen om satellieten in te zetten:
SpaceX: 12.000 satellieten
OneWeb: 4.560 satellieten
Boeing: 2.956 satellieten
Spire Global: 972 satellieten

Arthur Firstenberg beschrijft de plannen van bedrijven die 5G-technologie willen gebruiken. Hij verklaart:

"Honeywell heeft al een memorandum van overeenstemming ondertekend om de eerste grote klant van OneWeb te worden. Het bedrijf is van plan om snel Wi-Fi aan te bieden voor zakelijke, commerciële en militaire vliegtuigen over de hele wereld. 

SpaceX wil het equivalent van 5G bieden voor elke persoon op aarde. [3]"

Op de grond gebaseerde 5G-implementatie

Op de grond gebaseerde 5G-systemen worden nu al geïmplementeerd in tientallen grote steden. Plannen worden goedgekeurd door honderden andere steden, waardoor implementatie in 2019 en daarna mogelijk is.

Zoals ik in mijn vorige artikelen heb uitgelegd, hebben steden niet het recht om "nee te zeggen" tegen 5G. FCC-voorschriften voorkomen dat steden bezwaar maken op basis van gezondheidsproblemen - ze kunnen alleen spreken over esthetiek en de praktische kwestie van het plaatsen van apparatuur.

Ze moeten "ja zeggen" en ze doen het snel, of telecombedrijven zullen hen bedreigen met juridische stappen om hun plannen te belemmeren.

Implementatie op basis van satelliet 5G 

De eerste twee 5G-testsatellieten werden in februari 2018 gelanceerd door SpaceX. Honderden andere satellieten zullen naar verwachting in 2019 worden gelanceerd. De volledige set van 20.000 satellieten kan de komende twee jaar in een baan om de aarde worden gebracht.

Om dit in perspectief te plaatsen, waren er vanaf september 2017 1738 operationele satellieten in een baan rond de aarde. Dit betekent dat het aantal satellieten 11 keer groter is dan het huidige aantal.

Milieuramp van raketten die worden gebruikt om satellieten te lanceren 

Raketbrandstof is zeer destructief voor de ozonlaag van de aarde die ons beschermt tegen de agressieve effecten van straling van de zon. In 2017 waren er wereldwijd 90 raketlanceringspogingen. (5)

De raketten die vaste brandstof gebruiken produceren enorme ozonafbraak. Terwijl raketten die vloeibare kerosine als brandstof gebruiken, minder ozon vernietigen, geven ze enorme hoeveelheden zwart koolstofroet in de lucht af, vooral op grote hoogten.

Als het aantal jaarlijkse raketlanceringen met 10 of meer keer toeneemt, wat waarschijnlijk te wijten is aan de plannen die deze bedrijven hebben gemaakt, suggereren computermodellen dat de combinatie van ozonafbraak en afgifte van zwarte roet een opwarmend effect van 3 graden op de Antarctische en verminder de ozon in de atmosfeer van de wereld met 4%. [3]

Hoewel het mogelijk zal zijn voor een enkele raket om meerdere satellieten in een baan om de aarde te plaatsen, hebben we het nog steeds over een 10 of 20-voudige toename van milieuschade ten opzichte van wat er nu wordt geproduceerd. [3]

De 5G-satellieten hebben een relatief korte levensduur, misschien slechts 5 jaar, wat betekent dat er veel raketlanceringen zullen zijn, niet alleen in de komende jaren, maar elk jaar in de nabije toekomst. [3]

Op kwik gebaseerde raketbrandstof kan neurotoxinen over de aarde verspreiden 

Zo slecht als vloeibare en solide raketbrandstoffen voor het milieu zijn, ontwikkelt Apollo Fusion een op kwik gebaseerd voortstuwingssysteem voor het lanceren van raketten.

Deze ionenaandrijving raketmotoren gebruiken krachtige magneten om kleine geladen deeltjes met hoge snelheden weg te duwen, wat stuwkracht genereert. NASA experimenteerde met kwikionen voortstuwing in de jaren zestig, maar liet het onderzoek varen.

Kwik is een extreem sterk neurotoxine, dat schadelijk is voor alle vormen van leven, vooral mensen.

De risico's van een milieuramp zijn gigantisch, want als er een storing was en een van deze motoren explodeerde, zou zeer giftig kwik zich verspreiden door de atmosfeer en over de aarde. [6]

Al het gepraat van telecombedrijven over 5G als een wondermiddel voor milieubescherming en energiebesparing is nogal belachelijk als we nadenken over de milieuschade die zal ontstaan ​​door een van de raketmotoren die ze kiezen voor het lanceren van hun satellieten.


Space Junk zal de aarde vervuilen 

Elke satelliet heeft de afmetingen van een kleine koelkast en weegt ongeveer 880 pond. [4]

Met een levensverwachting van slechts 5 jaar [3] betekent dit dat er een enorme hoeveelheid ruimteafval rond de aarde zal zijn.

Uiteindelijk zullen al die satellieten naar de aarde vallen en verbranden als ze de atmosfeer van de aarde binnenkomen.

Alle gevaarlijke materialen in de satellieten komen vrij in de lucht en zullen als stof of in druppeltjes regen naar de grond zweven.

Telecombedrijven creëren een wereldwijde ramp in de naam van technologische vooruitgang 

5G wordt gepromoot als het volgende grote wonder in het plan om de technologie te bevorderen om slimme steden te creëren waar alles en iedereen direct in realtime verbonden is zonder vertragingen of verloren signalen.

Natuurlijk zijn er een paar kosten.

Iedereen wordt 24 uur per dag bestraald met niet-ioniserende straling van millimeters, met volledig onbekende effecten op de gezondheid.

Studies die bedoeld zijn om schade van 5G te onderzoeken, zullen worden voltooid vele jaren nadat de 5G-systemen op de grond en in de ruimte volledig zijn geïmplementeerd.

Op dat moment is het zeer onwaarschijnlijk dat telecombedrijven hun systemen zullen ontmantelen, zelfs als wordt aangetoond dat hun technologie kanker en andere ziekten veroorzaakt. Ze zouden gewoon de risico's ontkennen.

Ze zullen ons vertellen dat de wetenschap decennia geleden was bevestigd. Ze zullen ons vertellen dat het bewijs dat 5G koppelt aan kanker en andere ziektes slechts een samenzweringstheorie is die alleen maar door een paar knetterpotten wordt geloofd.

Miljoenen mensen zullen last hebben van blootstelling aan straling met symptomen zoals hoofdpijn, zwakte, hersenzwakte, verminderd vermogen om te leren en redeneren, pijn op de borst en talloze andere symptomen die de meeste conventionele artsen zullen verbijsteren.

Je kunt je nergens verbergen voor 5G straling

Tegenwoordig is het mogelijk om te leven op een locatie met een lagere blootstelling aan microgolven. Dit wordt bereikt door een woonruimte te kiezen die ver verwijderd is van mobiele telefoontorens.

In de nabije toekomst maakt het echter niet uit waar we wonen, omdat 5G ons zal bestralen waar we ook wonen of werken.

Steden kunnen geen nee zeggen tegen 5G-implementatie 

FCC-voorschriften zijn zo gestructureerd dat lokale gemeenten niet kunnen voorkomen dat telecombedrijven 5G installeren. Het is hen uitdrukkelijk verboden om 5G-implementatie uit te stellen of stop te zetten op basis van gezondheidsproblemen. Hun enige toevlucht is om te proberen het op de grond gebaseerde 5G-systeem wat esthetisch aangenamer te maken.

Op basis van wat er in het hele land gebeurt (Amerika), vegen telecombedrijven het lokale verzet snel op en krijgen ze snel erkenning voor hun 5G-systemen.

Kan 5G-implementatie worden gestopt? 

Voor zover ik weet, de enige manier waarop 5G op dit moment kan worden gestopt, is door actie van het Congres. Als er genoeg mensen zijn die contact zoeken met hun gekozen functionarissen, kan 5G misschien in de wacht worden gezet, terwijl er studies worden gedaan om de ware gezondheidsrisico's te onderzoeken.

Telecom-investeringen in 5G zijn enorm geweest. Ze plannen de volledige implementatie op de grond en in de ruimte in de komende paar jaar. De tijd om bezwaar te maken is nu en niet nadat honderdduizenden mensen ziek zijn geworden. [7]

Als u een uitgebreide presentatie over de risico's en gevaren van 5G wilt bekijken, bekijk dan de volgende presentatie.

http://healthimpactnews.com/2019/20000-satellites-for-5g-to-be-launched-sending-focused-beams-of-intense-microwave-radiation-over-entire-earth/

meer >

1 opmerking:

  1. Hoe onbegrijpelijk blind kunnen mensen handelen in hun eigen voordeel en als utopie die om lijkt te slaan naar een dystopie.

    BeantwoordenVerwijderen